ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Σύμφωνα με την Έκθεση Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΜΕ) για το 2021. ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος εμφάνισε θετικές επιδόσεις, καθώς κατέγραψε αισθητά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πανδημικής χρονιάς, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση ζήτησης πρώτων υλών με καλές τιμές, αύξηση 10% της παραγωγής, αύξηση 12% των πωλήσεων και αύξηση 15% των εξαγωγών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η συνεχιζόμενη αύξηση των διατιθέμενων πόρων προς την κοινωνία και ιδιαίτερα από το 2016 και μετά. Το 2021, οι «κοινωνικές επενδύσεις» που έγιναν από τις 30 μεταλλευτικές εταιρείες του ΣΜΕ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως από το ποσό αυτό, τα 1,3 εκατ. ευρώ δόθηκαν αποκλειστικά από την Ελληνικός Χρυσός για έργα κοινωνικής ευθύνης και για την τοπική ανάπτυξη της ΒΑ. Χαλκιδικής, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον 2.6 εκατ. ευρώ που θα λάβει ο Δήμος Αριστοτέλη από τα μεταλλευτικά τέλη που η εταιρεία θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ για διπλασιασμό του ποσοστού των μεταλλευτικών δικαιωμάτων υπέρ του Δήμου για το 2020 και το 2021.

Η εταιρεία, ως ενεργό και αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας που τη φιλοξενεί, τη στηρίζει διαχρονικά, είτε μέσω της απασχόλησης – δίνοντας προτεραιότητα σε κατοίκους της περιοχής -, είτε μέσω αγορών από τοπικούς προμηθευτές. είτε τέλος μέσω κοινωνικών επενδύσεων που αφορούν σε έργα υποδομής, εκπαίδευσης. υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, έχοντας επενδύσει συνολικά πάνω από 25 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησαν τόσο η οικονομική και υγειονομική κρίση όσο και οι καθυστερήσεις που έχει αντιμετωπίσει η επένδυση τα τελευταία χρόνια. η Ελληνικός Χρυσός δεν σταμάτησε να σχεδιάζει και να επενδύει σε δράσεις και έργα κοινωνικού χαρακτήρα. Αντιθέτως παρέμεινε πιστή στις δεσμεύσεις της, συνεχίζοντας να στηρίζει την εθνική οικονομία και την τοπική κοινωνία, διατηρώντας σταθερά υψηλά τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ, επιτυγχάνοντας μάλιστα βελτίωση στην επίδοσή της. αναφορικά με το ύψος των επενδύσεων, κατά 10%.

Θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία

Από τις αρχές του 2022 και έως τα τέλη Ο-κτωβρίου. η εταιρεία έχει υλοποιήσει περί τις 118 δράσεις και έργα κοινωνικής υπευθυνότητας που φτάνουν τα 1.1 εκατ. ευρώ – με προϋπολογισμό που αναμένεται να ξεπεράσει αυτόν του 2021 από τις οποίες το 68% είναι ήδη ολοκληρωμένες, το 25% είναι σε εξέλιξη και το 8% συνεχιζόμενες. 

Αξιοσημείωτα έργα: 

  • Δαπάνες άνω των 230 χιλ. ευρώ σε πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα της Εκπαίδευσης.
  • 269 χιλ. ευρώ σε υγειονομική περίθαλψη και σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών. 
  • Δαπάνες άνω των 240 χιλ. ευρώ σε έργα Υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς οικοδομικών υλικών στον Δήμο Αριστοτέλη. 
  • Δωρεά ενός νέου απορριμματοφόρου στον Δήμο Αριστοτέλη με κόστος 158 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, διαχρονικός στόχος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παραμένει η διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος και η δημιουργία προϋποθέσεων που θα θέσουν τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας, η εταιρεία σχεδιάζει εμβληματικές επενδύσεις ουσιαστικής επίδρασης περί των 80 εκατ. δολαρίων σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης εντός της επόμενης 25ετίας, ώστε η μεταλλευτική δραστηριότητα να αποτελέσει πηγή ευημερίας για το παρόν και το μέλλον του τόπου.

[ΠΗΓΗ: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, 15/12/2022]