ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Όλοι γνωρίζουμε πως η επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, βρίσκεται προς γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν μπορώ να αποφύγω κάποιες σκέψεις που περνούν από το μυαλό μου.

Ας δούμε το θέμα απ’ έξω, από θέση τρίτου, εξωτερικού παρατηρητή… 

Για τι μιλάμε εδώ; Για την γνωμοδότηση επί μιας ΜΠΕ. Ωραία… Τι αφορά αυτή η ΜΠΕ; Η απάντηση εδώ δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Αφορά την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο διαθέτει ήδη εγκεκριμένη ΜΠΕ, αλλά κρίθηκε αναγκαίο να αναθεωρηθεί σε κάποια της σημεία, λόγω αφενός της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος και μεταβολής των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), οι οποίες επέβαλλαν τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου και αφετέρου λόγω τροποποιήσεων του αρχικού σχεδιασμού του μοναδικού σήμερα παραγωγικού μεταλλείου της εταιρείας, αυτού της Ολυμπιάδας. Με την ευκαιρία της τροποποίησης και της κατάθεσης νέου, ρεαλιστικότερου επενδυτικού σχεδίου, έγιναν και βελτιώσεις σε πολλά σημεία, κυρίως με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αιχμής για βελτιωμένη περιβαλλοντική προστασία.

Και καθώς το σκέλος της επένδυσης που ερεθίζει ευαίσθητα περιβαλλοντικά και μη αντανακλαστικά, είναι αυτό που αφορά το σκέλος των Σκουριών, η όποια πολεμική απόπειρα έναντι αυτού από τη διαδικασία διαβούλευσης της ΜΠΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, φαντάζει μάχη ενάντια σε ανεμόμυλους, καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για το σκέλος που αφορά τις Σκουριές, υπάρχει ήδη εγκεκριμένη ΜΠΕ που επιτρέπει την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών με την οριστική έγκριση της τραπεζικής χρηματοδότησης, μιας και οι αλλαγές που κομίζει η νέα ΜΠΕ, αφορούν κυρίως το μετασχηματισμό του εν λειτουργία  μεταλλείου Ολυμπιάδας, σε ένα σύγχρονο, παραγωγικό και λειτουργικά κερδοφόρο μεταλλείο. 

Τι καλούνται να αποφασίσουν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου; Αν θα επιτρέψουν να συμβεί αυτός ο μετασχηματισμός; Αν θα θέσουν σε κίνδυνο τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με αυτό; Αν είναι σύμφωνα ή όχι με την υλοποίηση της επένδυσης όπως σκιαγραφείται μέσα στην επικαιροποιημένη ΜΠΕ, η οποία στοχεύει στην μέγιστη δυνατή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

Μιας επένδυσης που υιοθετεί διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές στην περιβαλλοντική προστασία, πρακτικές τέτοιες που βελτιστοποιούν τη μεταλλευτική δραστηριότητα με σκοπό να αφήνει θετικό οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές όπου λειτουργεί. 

Μιας επένδυσης που εφαρμόζει νέες τεχνολογίες παραγωγής και λειτουργίας, οι οποίες υπολογίστηκε πως θα έχουν 40% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (π.χ. τεχνολογία ξηρής απόθεσης, νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων στις Σκουριές, κ.ά.). 

Μιας επένδυσης που εφαρμόζει στην πράξη την Παράλληλη Αποκατάσταση, υλοποιώντας εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη φυσική της κατάσταση όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα. Που δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, σε αποκατεστημένη περιβαλλοντικά έκταση εντός του μεταλλείου της Ολυμπιάδας το οποίο φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδημικών και τοπικών ειδών.

Μιας επένδυσης που εφαρμόζει το βραβευμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, από τα πιο εξελιγμένα στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει δείκτες όπως η ποιότητα των υδάτων και του αέρα, του εδάφους και άλλων παραμέτρων, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, δημοσιοποιώντας σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα σε προσβάσιμη από όλους ειδική online πλατφόρμα.

Και εκτός αυτών, μιας επένδυσης που κατάφερε να συμφωνήσει επί της αρχής την απαραίτητη τραπεζική χρηματοδότηση για να ξεκινήσει επιτέλους η κατασκευή του μεταλλείου χρυσού στις Σκουριές, με πρόσθετη επένδυση, επιπλέον  1 δις ευρώ.

Πολλές είναι οι ενδιαφερόμενες πλευρές που περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί επιτέλους το πράσινο φως για αυτή την επένδυση. Εκτός από τους μετόχους της Καναδικής μητρικής εταιρείας Eldorado Gold, οι οποίοι έχουν επιδείξει Ιώβεια υπομονή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνία παρακολουθούν την υπόθεση και η τοπική κοινωνία στη Χαλκιδική, δεδομένου ότι σύμφωνα με την νέα Σύμβαση ελληνικού Δημοσίου – Ελληνικός Χρυσός, από τον πρώτο χρόνο του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, που ως επί το πλείστον θα καλυφθούν από κατοίκους της περιοχή.

Έχοντας αυτά υπόψη, δεν βλέπω και καμιά δυσκολία στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γνωμοδοτήσει… Ελπίζω μόνο να μην αναδυθούν μικροκομματικές σκοπιμότητες καθώς έχουμε εισέλθει πλέον και επίσημα σε προεκλογική περίοδο… Εδώ χρειάζεται να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, τις άλλες βαθμίδες αυτοδιοίκησης και σε κάθε εμπλεκόμενο, πως προτεραιότητα έχουν το περιβάλλον, η οικονομία και το ευ ζην της τοπικής κοινωνίας. 

Με μία λέξη, «βιώσιμη ανάπτυξη» λέγεται αυτό…ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το γνωμοδοτικό χαρακτήρα της απόφασης τόσο του Περιφερειακού, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου, με την τελική απόφαση έγκρισης να ανήκει αποκλειστικά στον ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου του. 

Αναμένοντας λοιπόν τον… λευκό καπνό…