ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 250.000,00€.

Ο Δήμος Αριστοτέλη υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια φίλτρων στην Κοινότητα #Βαρβάρας προϋπολογισμού 250.000!

Σκοπός της μελέτης και της υποβολής πρότασης είναι η απομάκρυνση της θολότητας και των αιωρούμενων στερεών από το νερό της πηγής του οικισμού της Βαρβάρας.

Με το εν λόγω εργο το ακατέργαστο νερό από την πηγή, θα οδηγείται αρχικά σε αυτοκαθαριζόμενο περιστρεφόμενο φίλτρο για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών (φύλλα, σκουπίδια,

χόρτα) και στην συνέχεια στην δεξαμενή εξισορρόπησης. Από την δεξαμενή εξισορρόπησης το νερό θα οδηγείται με πίεση στο φίλτρο αφαίρεσης θολότητας, όπου θα γίνεται η κατακράτηση της θολότητας και το επεξεργασμένο πλέον νερό θα οδηγείται στην υπάρχουσα δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού.

Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνεται η απομάκρυνση της θολότητας και των αιωρούμενων στερεών από το νερό της πηγής της Τ.Κ. Βαρβάρας, φαινόμενα που εμφανίζονται κυρίως μετά από βροχοπτώσεις.

Η προσπάθεια μας για καλύτερο και περισσότερο νερό στους δημότες μας συνεχίζεται!

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 16/11/2022]