ΔΙΑΥΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΠΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Να καταθέσουν τις απόψεις τους υπό μορφή υπομνημάτων που εν συνεχεία θα προωθηθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλεί ο Δήμος Αριστοτέλη τους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. 

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει την ΜΠΕ σε ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διαμορφωθούν οι προτάσεις και να προκύψει η οριστική γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία της διαβούλευσης ολοκληρώνεται για τον Δήμο Αριστοτέλη στις 4 Οκτωβρίου 2022.  Ο Δήμος καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους αποστέλλοντας σχετικό υπόμνημα στο γραφείο δημάρχου μέχρι στις 30 Σεπτεμβρίου.  Τα  υπομνήματα αυτά θα διαβιβαστούν στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό να φτάσουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που διενεργεί την διαβούλευση.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ουσίας, που ενισχύει τη φωνή των πολιτών, καθώς οι θέσεις των φορέων θα μεταφερθούν αυτούσιες στο αρμόδιο Υπουργείο. Φυσικά, τις θέσεις του θα αποστείλει και ο Δήμος, μετά από τη ενημέρωση και διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.»

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας «Ελληνικός χρυσός» στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/keimena-kai-sunodeutika-arxeia/ 

Με δεδομένη την ισχύ των συστάσεων αποφυγής συνωστισμού λόγω Covid -ειδικά σε χώρους μη επαρκώς αεριζόμενους για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων- οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να το πράξουν μέσω της ζωντανής μετάδοσης από το κανάλι του Δήμου στο Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCTALEJnts62RkgrCU3FYzmQ/featured

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 20/9/2022]