ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ι. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΛΙΑΣ

Οι μέρες που περνάει ο αγροτόκοσμος της Χαλκιδικής και μιλάμε κυρίως για τους παραγωγούς της πράσινης ελιάς, είναι δύσκολες.

Τα κόστη της ελαιομάζωξης πήγαν στα ύψη, τα εργατικά χέρια λείπουν, οι προσφερόμενες τιμές παρά τις παραινέσεις της ΠΕΜΕΤΕ, η οποία βλέπει το πρόβλημα να έρχεται, ιδιαίτερα χαμηλές και πάνω σε όλα αυτά ανακύπτουν νέα προβλήματα στα οποία οι αγρότες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

Προς όλους αυτούς που η πολιτεία τους έταξε να τηρούν τον νόμο και την τάξη.

Παιδιά, γιατί δικά μας παιδιά είστε, στόχος και σκοπός των Υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ο συνετισμός κι όχι η εξοντωτική τιμωρία που οδηγεί πολλές φορές σε οικονομική και οικογενειακή καταστροφή.

Ως Υπηρεσίες ελέγχου ας δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο που όντως διαθέτουμε !!!

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 21/09/2022]