ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ “ΕΞΥΠΝΟΥ” ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Το φωτιστικό αποτέλεσμα στον κόμβο της Ολυμπιάδας ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την εφαρμογή του “έξυπνου” φωτισμού τύπου LED!

Tο ίδιο αποτέλεσμα απολαμβάνουμε στο εσωτερικό οδικό δίκτυο όλων των Κοινοτήτων μας με 7.650 (!) νέα φωτιστικά και λαμπτήρες!

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 15/3/2022]