ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Πέντε θέσεις  μόνιμου προσωπικού για τον Δήμο Αριστοτέλη περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 13Κ/2021 του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση -με σειρά προτεραιότητας- χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού, και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και λοιπούς φορείς.

Οι πέντε θέσεις που προβλέπονται για τον Δήμο Αριστοτέλη είναι των εξής ειδικοτήτων:

  • -1 θέση ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • -1 θέση ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • -1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • -1 θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • -1 θέση ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ:

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 31/1/2022]