ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Ο Γιάννης Μαλεγκάνος, διευθυντής Εταιρικής Υπευθυνότητας Ελλάδας της Eldorado Gold, μιλάει στο «Κ» για τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί η εταιρεία.

Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγετε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιείτε;

Η Ελληνικός Χρυσός επιχειρεί στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική με γνώμονα τις θεμελιώδεις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας (responsible mining). Στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε μια δραστηριότητα που υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εκφάνσεις της, τόσο δηλαδή στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και στην καίρια και ουσιώδη ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας που τη φιλοξενεί. Καλλιεργώντας την αρμονική συνύπαρξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας με την κοινωνική πρόοδο, η Ελληνικός Χρυσός βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες, τους θεσμούς και τους κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη. Απόρροια της διαβούλευσης αυτής είναι μια πολυεπίπεδη σειρά δράσεων με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής, της καθημερινότητας και της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έργα υποδομών, ενίσχυση των δομών υγείας, της κοινωνικής προστασίας και της ασφάλειας, προαγωγή του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ενδυνάμωση των επαγγελματιών του τόπου. Πυξίδα των εθελοντικών μας κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων είναι οι απτές, πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας έτσι όπως η ίδια τις καταγράφει και εκφράζει, στο πλαίσιο μιας σαφούς εταιρικής στρατηγικής κατεύθυνσης και μέσω αυστηρών πολιτικών και διαδικασιών υλοποίησης.

Ποιες είναι οι δράσεις που υλοποιείτε αυτή την περίοδο;

Σε επίπεδο κοινωνικών επενδύσεων εταιρικής υπευθυνότητας, από το 2012 έχουν διοχετευθεί άνω των 22 εκατ. ευρώ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη και της ΒΑ Χαλκιδικής. Μόνο το 2020 η Ελληνικός Χρυσός επένδυσε περί το 1,5 εκατ. ευρώ στην υποστήριξη σειράς κομβικών έργων, όπως επί παραδείγματι η επισκευή δέκα σχολείων του Δήμου Αριστοτέλη, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα βελτίωσης των σχολικών υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 155.000 ευρώ. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των κοινοτήτων. Συνεπώς οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας υλοποιούνται σε μια σταθερή, διαρκή βάση. Ενδεικτικά αναφέρω τις επισκευές οδικών δικτύων και δικτύων ύδρευσης, την κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών για λογαριασμό σχολείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, τη σημαντική ενίσχυση των υποδομών του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς και την οικονομική ενίσχυση αθλητικών, πολιτιστικών, επαγγελματικών και άλλων συλλόγων. Πρόσφατα, ολοκληρώσαμε επιτυχώς τον τρίτο κύκλο του προγράμματος «Μικροί Επιστήμονες στον Δήμο Αριστοτέλη», σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό σωματείο eduACT, ενώ καλύψαμε πλήρως τα έξοδα τελών κυκλοφορίας για ολόκληρο τον στόλο των 127 οχημάτων του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η εταιρεία συνέστησε Έκτακτο Ταμείο Αρωγής για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών στήριξης. Συγκεντρωθήκαν περισσότερα από 250.000 ευρώ, ενισχύοντας τις υγειονομικές δομές στη Βόρεια Ελλάδα και στον Δήμο Αριστοτέλη. Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε δωρεά ψηφιακής φορητής ακτινολογικής μονάδας τελευταίας τεχνολογίας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, καθώς και έξι φορητών παρακλίνιων αναπνευστήρων για τις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Πώς ορίζετε τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κοινωνικό και εταιρικό επίπεδο;

Η Ελληνικός Χρυσός έχει διαμορφώσει ένα πρωτοποριακό σύστημα προτύπων που ελάχιστες μεταλλευτικές εταιρείες εφαρμόζουν σήμερα, το οποίο καλύπτει οριζόντια ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών της εταιρείας: περιβάλλον, κοινωνικούς εταίρους, παραγωγή, ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνία, προμήθειες. Αυτό είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας («SIMS»), με το οποίο εντάσσουμε τη βιωσιμότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις και τα συστήματα προστασίας σε ένα πλήρες, συνεκτικό πλαίσιο ολοκληρωμένων πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων για κάθε τμήμα και λειτουργία της εταιρείας.

Πώς μπορούν να μεγιστοποιήσουν οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το κοινωνικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων;

Οι στοχευμένες κοινωνικές επενδύσεις αποτελούν τεκμήριο του σεβασμού και της υπευθυνότητας που μια εταιρεία επιδεικνύει προς τους εξωτερικούς κοινωνικούς της εταίρους και φυσικά προς τους ίδιους τους ανθρώπους της. Η μεγιστοποίηση του θετικού κοινωνικού αποτυπώματος οφείλει, όμως, να συνυπάρχει με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας. Αυτό είναι τελικά το διακύβευμα που εξασφαλίζει σε μια επιχείρηση την κοινωνική αποδοχή, το λεγόμενο social license to operate, κάτι που σε βάθος χρόνου καθορίζει και την ανάπτυξη, το ίδιο το μέλλον μιας παραγωγικής εταιρεία ς. Οι υπεύθυνες εταιρείες είναι εκείνες που χτίζουν γερά θεμέλια συνολικά για το μέλλον τους. Πλέον, οι διεθνείς πρακτικές, τα αυστηρά πρότυπα και οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώνουν το περιβάλλον εκείνο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται, να παράγουν και να δημιουργούν πραγματική αξία για τις ίδιες, τους ανθρώπους τους, αλλά και για το σύνολο των κοινωνικών τους εταίρων.

[ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΝΘΕΤΟ «ΚΑΠΑ», 31/5/2021]