ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην εγκατάσταση συσκευών online παρακολούθησης της κίνησης των οχημάτων του μέσω mobile application προχωρά ο Δήμος Αριστοτέλη, προκειμένου να εξοικονομήσει πόρους, αλλά και να οργανώσει καλύτερα τον προγραμματισμό υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων.

Η εφαρμογή Fleet Tracker, την οποία αναλαμβάνει να εγκαταστήσει στα οχήματα του Δήμου Αριστοτέλη η COSMOTE, μεταξύ άλλων, παρέχει τη δυνατότητα:

α)  παροχής πληροφοριών σε πραγματικό  χρόνο, για την κίνηση όλων των οχημάτων, τα ημερήσια δρομολόγια, την οδηγική συμπεριφορά και την εγγύτητα του δρομολογίου με σημεία ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες,

β)  καλύτερου προγραμματισμού της συντήρησης των οχημάτων με τη δυνατότητα υπενθύμισης σε προκαθορισμένο χρόνο ή μετά από προκαθορισμένα χιλιόμετρα,

γ)  άμεσης ειδοποίησης ενδεχόμενης εμπλοκής σε ατύχημα, προκειμένου να επισπευσθεί η αναγκαία βοήθεια,

δ)  άμεσης ειδοποίησης υπερβάσεων ορίου ταχύτητας ή των γεωγραφικών ορίων και του υπολογισθέντος χρόνου δρομολογίου, βάσει ορίων που θέτει ο χρήστης του συστήματος,

ε)  διευκόλυνσης εντοπισμού του οχήματος σε περίπτωση κλοπής,

στ) καλύτερου προγραμματισμού και εξορθολογισμού προμηθειών και κατανάλωσης καυσίμων.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, για να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας, να εξοικονομήσουμε χρόνο και χρήμα, να ενισχύσουμε την ασφάλεια του προσωπικού μας, αλλά και για να οργανώσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες που καλούμαστε να παρέχουμε στους πολίτες. Στο έργο αυτό φυσικά πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι, δηλαδή οι εργαζόμενοι του Δήμου, μεταξύ αυτών και οι οδηγοί μας, σε συμβουλές και υποδείξεις των οποίων θα προκαθοριστούν σε μεγάλο ποσοστό οι παράμετροι του συστήματος. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε τον Δήμο προς το καλύτερο, κάνοντας κάθε μέρα και ένα βήμα.»

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 5/4/2021]