Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η Ελληνικός Χρυσός, με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης, συντάσσεται στην συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας συμβάλλοντας στο έργο του Δήμου Αριστοτέλη. Συγκεκριμένα, η Ελληνικός Χρυσός ανακοινώνει πως:

“Συντασσόμαστε στην συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, και συμβάλλουμε στο κρίσιμο έργο του Δήμος Αριστοτέλη / Municipality of Aristotle

  • Αναλαμβάνοντας το κόστος ύψους €10.000 για τις απολυμάνσεις όλων των σχολείων του Δήμου και άλλων δημοτικών και δημόσιων κτηρίων, όπως ΚΕΠ, Πυροσβεστική, γυμναστήρια, κ.ά.
  • Προσφέροντας το ποσό των €10.000 προκειμένου να εφοδιαστούν με μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, τόσο η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αριστοτέλη «Η Φροντίδα» που λειτουργεί τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» στηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες, όσο και τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου
  • Προγραμματίζοντας την άμεση στήριξη των δομών υγείας της ευρύτερης περιοχής”

ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/HellasGold