ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Υπεγράφη η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης.

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία εντάσσεται και η πρώτη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) του Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου το οποίο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία:

α) Μονάδας επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας περί τους 160.000 τόνους/έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Ωστόσο, οι πραγματικές εισροές αποβλήτων εκτιμάται ότι δεν θα ξεπερνούν τους 128.200 τόνους/έτος, δηλαδή περίπου το 36% των σύμμεικτων αποβλήτων της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής καθώς και των υπολειμμάτων που προκύπτουν από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

β) Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ονομαστικής δυναμικότητας 22.000 τόνους/έτος που θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης.

γ) Υποστηρικτικές υποδομές και συνοδά έργα, όπως βελτίωση της οδού πρόσβασης, θάλαμοι για την απόθεση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΕΕΥΑ).

Στη ΜΕΑ θα γίνεται ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από τα σύμμεικτα απόβλητα που προκύπτουν μετά τη διαλογή στην πηγή (ΔσΠ), μέσω κατάλληλων διαχωριστών (οπτικών, μαγνητικών, βαλλιστικών κ.ά.). Η βασική λειτουργία της μονάδας θα είναι η παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου (SRF ή RDF), το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερογενές καύσιμο στη βιομηχανία. Εναλλακτικά – σε περίοδο αδυναμίας διάθεσης του καυσίμου ή γενικότερα όποτε κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο -, θα μπορεί να μεταβάλλεται αυτόματα σε «λειτουργία κομπόστ».

Το υπόλειμμα που θα οδηγείται προς ταφή σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής – επί των εισερχομένων στερεών αποβλήτων που θα εισέρχονται στη μονάδα για την παραγωγή καυσίμου – θα είναι μικρότερο του 30% , ενώ για την παραγωγή κομπόστ το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι μικρότερο του 53%.

Το έργο χωροθετείται σε 819 στρέμματα στη θέση «Αγ. Αντώνιος» Βασιλικών του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Για την πρόσβαση στο έργο, δεν απαιτείται νέος δρόμος, αλλά βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού – περί τα 3 χλμ. – από τον κόμβο της με την επαρχιακή οδό προς το λατομείο Ταγαράδων, έως τον κόμβο της με την επαρχιακή οδό που συνδέει τα Νέα Μουδανιά με το Κάτω Σχολάριο.

Ειδικότερα, βάσει του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Κεντρικής Μακεδονίας, για τη δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας, εκτός από τη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα, προβλέπονται άλλες δύο βασικές υποδομές. Η μία αφορά τη ΜΕΑ Σερρών, προϋπολογισμού 36,2 εκατ. ευρώ και δυναμικότητας 63.000 τόνων, η οποία έχει ολοκληρωθεί ως έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα)για την εξυπηρέτηση των Δήμων Σερρών και Κιλκίς. Η δεύτερη αφορά στη ΜΕΑ Δυτικού Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα εξυπηρετεί το 65% του πληθυσμού της Περιφέρειας και θα έχει δυναμικότητα περίπου 300.800 τόνων (262.700 τόνους σύμμεικτο και 38.100 τόνους προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων) για την εξυπηρέτηση των δήμων των περιφερειακών ενοτήτων Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Παιονίας Κιλκίς και μέρους της Θεσσαλονίκης. Το έργο θα προχωρήσει και αυτό ως ΣΔΙΤ.

[ΠΗΓΗ: https://www.b2green.gr/, της Μάχης Τράτσα, από  το tovima.gr, 14/1/2020]