ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΟ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ. ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως, έως το τέλος της εβδομάδας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εκτιμάται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην έκδοση των αδειών που εκκρεμούν για την επανεκκίνηση του έργου της Eldorado Gold στις Σκουριές Χαλκιδικής. Ο δρόμος άνοιξε, ύστερα από την έκδοση από το Συμβούλιο της Επικρατείας τριών αποφάσεων, βάσει των οποίων οι ισάριθμες αιτήσεις ακύρωσης, κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της θυγατρικής του καναδικού ομίλου Ελληνικός Χρυσός γίνονται δεκτές.

Ουσιαστικά, η κίνηση αυτή θα βγάλει από το τέλμα την μεγαλύτερη επένδυση στον εγχώριο ορυκτό πλούτο, της οποίας η αναστολή – λόγω της άρνησης της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος να προχωρήσει στην χορήγηση αδειών ρουτίνας – έχει συμβάλει στην καλλιέργεια αντιεπενδυτικού κλίματος.

Τι έχει προηγηθεί

Τον Απρίλιο του 2018, η διαιτησία είχε δικαιώσει την Eldorado Gold ως προς το εάν η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαδέμ Λάκκου για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Σκουριών και Ολυμπιάδας συνιστά ή όχι παράβαση των διατάξεων της σύμβασης μεταβίβασης. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, το υπουργείο Περιβάλλοντος με επικεφαλής τον Γιώργο Σταθάκη είχε δηλώσει ότι “θα διασφαλιστεί ότι θα παραχθεί καθαρός χρυσός, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια (περιβαλλοντικά κτλ). Ωστόσο, για μικροπολιτικούς λόγους, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, ο κ. Σταθάκης δεν προχώρησε, ποτέ, στη χορήγηση των αδειών ρουτίνας.

Πριν όμως, τη δικαίωσή της το 2018 από τη διαιτησία, η εταιρεία τα έτη 2016 και 2017 είχε υποβάλει στο υπουργείο Περιβάλλοντος αιτήσεις για την έκδοση σειράς αδειών. Ωστόσο, το αρμόδιο υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε στις συγκεκριμένες αιτήσεις, με αποτέλεσμα η εταιρεία να καταθέσει τον Νοέμβριο του 2017 τις τρεις αιτήσεις ακύρωσης, που έγιναν πρόσφατα δεκτές. Από τότε διατηρεί σε κατάσταση συντήρησης το έργο, με εκτιμώμενο κόστος 5-10 εκατ. δολ. μόνο για το 2019.

Τα επόμενα βήματα

Η χορήγηση των αδειών ρουτίνας θα επιτρέψει στην Ελληνικός Χρυσός να βγάλει από τη φάση της συντήρησης το έργο στις Σκουριές. Αυτό σημαίνει ότι, καταρχάς, σε συνέχεια της εξασφάλισης των αδειών ρουτίνας, η Ελληνικός Χρυσός θα προχωρήσει στην έκδοση των οικοδομικών αδειών για την αποπεράτωση του εργοστασίου εμπλουτισμού, το οποίο σήμερα είναι ημιτελές, με αποτέλεσμα μηχανολογικός εξοπλισμός αξίας εκατομμυρίων ευρώ να είναι εκτεθειμένος. Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού θα γίνεται ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος που θα προέρχεται από το σχεδιαζόμενο μεταλλείο, όπου θα πραγματοποιείται συνδυαστικά επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη.

Προτού, το έργο στις Σκουριές ανασταλεί, η Ελληνικός Χρυσός είχε ξεκινήσει να υλοποιεί την πρώτη φάση:  χωματουργικές εργασίες, θεμελιώσεις και πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη του μεταλλείου επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης.

Ωστόσο, ελλείψει των αδειών που αφορούν την τροποποιητική άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών, την μετεγκατάσταση των αρχαιοτήτων και την επικαιροποίηση της πολεοδομικής άδειας για το εργοστάσιο των Σκουριών, η Ελληνικός Χρυσός έθεσε το project σε αναστολή. Σε διαφορετική περίπτωση, σήμερα θα βρισκόταν σε λειτουργία, καθώς σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το 2019 το έργο των Σκουριών θα έμπαινε στη φάση της παραγωγής.

Στις Σκουριές, έχει εντοπιστεί κοίτασμα χρυσού, χαλκού και πορφυρίτη, με τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου να υπολογίζεται σε 25 χρόνια. Με στοιχεία Μαρτίου 2018, οπότε η τιμή του χρυσού ήταν περίπου 1.300 δολάρια ανά ουγκιά, η καθαρή παρούσα αξία (NPV) του έργου στις Σκουριές είχε υπολογιστεί σε 925 εκατ. δολάρια, μέγεθος σημαντικά μεγαλύτερο σήμερα, οπότε η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται σε 1.500 δολ.

Η πρώτη φάση του έργου διαρκεί εννέα έτη, αποτελεί συνδυασμό επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης και αναπόσπαστο κομμάτι αυτής είναι η διαχείριση των τελμάτων και των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί εγκατάσταση απόθεσης τελμάτων (TMF), της οποίας οι προδιαγραφές επιτρέπουν την μείωση κατά 40% του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου, όπως έχει αναφέρει η εταιρεία.  

Η δεύτερη φάση, διάρκειας περίπου 15 ετών, που θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί η επιφανειακή εξόρυξη, περιλαμβάνει την υπόγεια εξόρυξη.

Όπως έχει αναφέρει σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αναλυτών ο διευθύνων σύμβουλος του καναδικού ομίλου George Burns, το έργο στις Σκουριές θα δημιουργήσει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, οι οποίες τοποθετούνται σε 1.000 και 700 στη φάση της κατασκευής και λειτουργίας, αντίστοιχα. Κατά την εταιρεία, σε διάστημα 25 χρόνων λειτουργίας, θα δημιουργηθούν συνολικά 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα κατευθυνθούν 1,5 δισ. σε πληρωμές εργαζομένων, 3 δισ. ευρώ σε πληρωμές προς Έλληνες προμηθευτές, ενώ υπολογίζονται σε 1 δισ. ευρώ οι άμεσοι φόροι για το ελληνικό κράτος, σε 450 εκατ. ευρώ τα ετήσια έσοδα εξαγωγών και σε 80 εκατ. οι  επενδύσεις στην κοινωνία.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 3/9/2019]