ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ IRON ORE ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μία από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες στον κόσμο, η BHP, ετοιμάζει την αποεπένδυσή της από το κοίτασμα σιδηρομεταλλεύματος Nimba στη Γουινέα. Επιπρόσθετα, άλλες τρεις σημαντικές μεταλλευτικές εταιρείες εξετάζουν την συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Simandou, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναξιοποίητα κοιτάσματα iron ore στον κόσμο.

Είναι γνωστό ότι η χώρα της Δυτικής Αφρικής δεν έχει καταφέρει να καρπωθεί σημαντικά οικονομικά οφέλη από το σιδηρομετάλλευμά της και αυτό λόγω νομικών κωλυμάτων αλλά και του υψηλού κόστους για την ανάπτυξη υποδομών.

Από την άλλη, οι σημαντικές στρεβλώσεις στην προσφορά iron ore από την Βραζιλία και την Αυστραλία, έχουν «αναγεννήσει» το ενδιαφέρον για τα μεταλλευτικά περιουσιακά στοιχεία της Γουινέας. Στο πλαίσιο αυτό το αρμόδιο υπουργείο της Γουινέας ανακοίνωσε ότι τρεις μεγάλοι μεταλλευτικοί όμιλοι συμμετέχουν σε διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Simandou.

Τέλος να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας θέτει ως προαπαιτούμενο για τις εταιρείες αυτές, την ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου από το κοίτασμα προς τις ακτές της Γουινέας από όπου και θα εξάγεται το σιδηρομετάλλευμα.

{Φωτό: Herbert Aust/Pixabay}

[ΠΗΓΗ: https://www.naftikachronika.gr, 2/9/2019]