ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ AΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Προσωπικά ανέλαβε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ Στέλιος Βαλιάνος την αρμοδιότητα και ευθύνη για τον Τουρισμό, μετά τη σημερινή διαδικασία ορισμού Αντιδημάρχων επισημαίνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τη βαρύτητα που προσδίδει η νέα Δημοτική αρχή στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Δήμου: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι. Προσωπικά αναλαμβάνει ο Δήμαρχος τον Τουρισμό.

Προσωπικά ανέλαβε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, την αρμοδιότητα και ευθύνη για τον Τουρισμό, μετά τη σημερινή διαδικασία ορισμού Αντιδημάρχων, επισημαίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη βαρύτητα που προσδίδει η νέα Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό πεδίο.

«Εύχομαι στους νέους Αντιδημάρχους καλή φώτιση και δύναμη στο έργο τους, με εδραία την πεποίθηση ότι θα υπερβάλλουν εαυτούς, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, απέναντι στον τόπο και στους συμπολίτες τους, έχοντας ως πολύτιμο εφόδιο τη συνδρομή και την ευσυνειδησία του προσωπικού του Δήμου Αριστοτέλη», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αριστοτέλη. «Η απόφασή μου να διατηρήσω την ευθύνη του Τουρισμού, δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά και ουσιαστική. Ο Τουρισμός πρέπει να είναι πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας και τέτοιος θα γίνει.»

Ο κ. Βαλιάνος, όρισε τους νέους Αντιδημάρχους ως εξής:

 

 • τον κ. Νικόλαο Αυγερινό καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων, στον οποίο μεταβιβάζει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:

 

 • -την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
 • -την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.
 • -την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
 • -την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • -τη λειτουργία των ΚΕΠ
 • -τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • -τις αδειοδοτήσεις και λοιπές ρυθμίσεις εμπορικών δραστηριοτήτων
 • -τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • -την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
 • -τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών 
 • -τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • -την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
 • -γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • -Την εποπτεία του Παιδικού Σταθμού Αρναίας.
 • -Τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
 • -την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
 • -την προαγωγή της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και -την εποπτεία θεμάτων Υγείας.

 

 • τον κ. Αλέξιο Αντωνίου Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • -την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
 • -την εποπτεία και ευθύνη της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
 • -την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • -την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας,
 • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.
 • -την διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών και λατομείων,
 • -την ευθύνη δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων,
 • -τη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
 • -την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης, τι δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και
 • τις κατά τόπο αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Σταγείρων-Ακάνθου (εξέλιξη έργων, μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, κ.α.)

 

 • τον κ. Γεώργιο Θαλασσινό Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

 • -τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας (όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές κ.λπ.),
 • -την ευθύνη για τους χώρους του κτιρίου της πρώην Μαθητικής Εστίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας,
 • την εποπτεία των Διαδημοτικών Σφαγείων
 • τις κατά τόπο αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αρναίας.

 

 • τον κ. Γεώργιο Κούκο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, με τις εξής (μεταξύ άλλων) αρμοδιότητες:

 

 • -Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
 • -την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού -την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • -της Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νεολαίας,
 • -τις κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παναγίας.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 2/9/2019]