Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΑΝΗΣΥΧΕΙ»…

Ανησυχεί για «τις ζωές μας» ο Δήμος Αριστοτέλη και μέσω δελτίου τύπου από το Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων καλεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο «να αναλάβουν τις ευθύνες τους  πριν να είναι πραγματικά αργά για τη Χαλκιδική. Είναι καιρός να σταματήσουν να παίζουν με το μπαλάκι των ευθυνών και της αδράνειας για ένα ζήτημα που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας»!!!.

Άλλη μια ευκαιρία για σπέκουλα έδωσε στον antigold Δήμο μας το τραγικό ατύχημα στη Βραζιλία με την κατάρρευση του φράγματος στο ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος. που στοίχισε ανθρώπινες ζωές.

Αμέσως ο Δήμος (δηλαδή ο κος Ζουμπάς και οι συν αυτώ), είδαν την επερχόμενη καταστροφή και στην Χαλκιδική με τα υπό κατασκευή φράγματα της Ελληνικός Χρυσός. Απευθυνόμενος σε αφελείς, φανατικούς antigold και εύπιστους, χρησιμοποιεί το απλοϊκό επιχείρημα ορυχείο εκεί, ορυχείο και εδώ, φράγμα εκεί φράγμα και εδώ, ατύχημα εκεί, ατύχημα κι εδώ…

Ο Δήμος δεν θέλει να γνωρίζει πως στην Βραζιλία δεν χρησιμοποιούν το αυστηρό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα φράγματα απόθεσης τελμάτων. Ούτε πως οι –υπεύθυνες– εταιρείες είναι σήμερα πλέον εφοδιασμένες με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα (ISO 14001 κλπ) και τα ευρωπαϊκά κράτη εφαρμόζουν πλέον τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (2004/35/ΕΚ) και τα Εξορυκτικά Απόβλητα (2006/21/ΕΚ).  Ούτε πως στην ΕΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ, έχουμε νέο σχετικό BREF όπου περιγράφονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), όσον αφορά στη διαχείριση των στείρων εξόρυξης και των αποβλήτων κατεργασίας (τελμάτων) που παράγονται από τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Και σίγουρα δεν θέλει να γνωρίζει πως σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση της Χαλκιδικής, εφαρμόζεται η τεχνολογία της “ξηρής απόθεσης”, μετά από ξήρανση σε φιλτρόπρεσσες, όπου αφαιρείται μεγάλο ποσοστό της υγρασίας και η απόθεση είναι σε ημίξηρη κατάσταση με επιπλέον συμπίεση.

Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει πέσει στην αντίληψη των δημοτικών μας αρχόντων… Αυτοί βλέπουν μόνο το φράγμα και το ατύχημα στην Βραζιλία… Δεν θέλουν να γνωρίζουν τίποτα άλλο…