ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ

Υπάρχει μια μερίδα συνδημοτών μας οι οποίοι «ανησυχούν»… Είναι οι σχεδόν μετρημένοι στα δάκτυλα antigold του Δήμου Αριστοτέλη που έχουν υιοθετήσει το προσωνύμιο «κάτοικοι της περιοχής», το οποίο τόσο συχνά χρησιμοποιούν οι στρατευμένοι «δημοσιογράφοι» της ΑΥΓΗΣ και της Εφημερίδας των Συντακτών… Μιλάμε για μερικές δεκάδες σκληροπυρηνικούς antigold, λες και οι υπόλοιπες χιλιάδες ενεργοί συνδημότες δεν είναι «κάτοικοι της περιοχής» αλλά κατοικούν κάπου αλλού…

Αυτοί λοιπόν οι… «κάτοικοι της περιοχής» μαζί με μερικούς γνωστούς antigold συλλόγους κατέθεσαν αίτημα στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, για «ανάληψη δράσης πρόληψης και αποκατάστασης από την “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.” και το ΥΠΕΝ, βάσει του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009», για την περιβαλλοντική ζημία, λέει, που έχει προκαλέσει η εταιρεία…

Η απάντηση του ΥΠΕΝ στις 18/9/2018, με αριθ. Πρωτοκόλλου ‘οικ. 7838’, ήταν καταπέλτης! Ξεκαθαρίζει πως οι ισχυρισμοί για περιβαλλοντική ζημία είναι ανυπόστατοι και δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν.

Συγκεκριμένα για τον ισχυρισμό για «ζημία σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους», το ΥΠΕΝ απαντάει:

«Σύμφωνα με το ΠΔ148/2009, οι δυσμενείς συνέπειες σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία να βασίζονται σε μετρήσιμα δεδομένα, (Παράρτημα I του άρθρου 21). Στην κατατεθείσα αίτηση αναφέρονται “τύποι φυσικών οικοτόπων και είδη .προτεραιότητας, που βρίσκονται εντός της περιοχής των έργων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», τα οποία σύμφωνα με την αίτηση έχουν επηρεαστεί από τη δραστηριότητα, χωρίς όμως να παρέχονται μετρήσιμα δεδομένα που να καθορίζουν τις δυσμενείς μεταβολές που υπέστησαν σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση.

Επιπλέον, οι μετρήσεις που διενεργούνται από την εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας Περιβάλλοντος, δεν τεκμηριώνουν αρνητικές διακυμάνσεις στην κατάσταση των οικοτύπων ή των ειδών, οι οποίες να οφείλονται στη δραστηριότητα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.».

Σημειώνεται ότι στην σχετική ΚΥΑ ΕΠΟ (κεφ. δ3) του έργου έχουν προβλεφθεί υποχρεώσεις της εταιρείας που αφορούν στην αποκατάσταση των περιοχών επέμβασης, μετά την ολοκλήρωση των έργων. Επί του παρόντος, το σύνολο των υποέργων βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεπώς η αξιολόγηση της αποκατάστασης των περιοχών επέμβασης θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Επιστημονική Επιτροπή παρακολούθησης του έργου, μετά την ολοκλήρωσή της».

Με άλλα λόγια, «κύριοι, αερολογείτε και κατηγορείτε χωρίς αποδείξεις»… Επιπροσθέτως το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει την εγκυρότητα των μετρήσεων του Προγράμματος παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας Περιβάλλοντος. Όσον αφορά την περίπτωση της αποκατάστασης, θα εκτιμηθεί όταν ολοκληρωθεί όπως προβλέπεται από την σχετική ΚΥΑ-ΕΠΟ.

Αν υπάρχει κάτι που δεν είναι κατανοητό από κάποιους, να τα ξαναπούμε…