ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΕΥΣΑΝ…

Διαβάζουμε στην ΕΣΤΙΑ της 31ης Ιουλίου:

«Διαβάζουμε ανάλυση σχετικά μέ τήν προοπτική λειτουργίας μεταλλείων βωξίτου στά Γεράνεια Όρη: «Ή φωτιά είναι εχθρός τών μεταλλείων. Σέ καμμία καμμένη έκταση δέν μπορεί νά γίνει έρευνα γιά ανακάλυψη κοιτασμάτων. Τά μεταλλεία μπορούν νά λειτουργήσουν μόνο μέσα σέ δάσος καί δχι σέ καμμένη περιοχή». Καί δμως άπό τήν πρώτη στιγμή οί διάφοροι συνωμοσιολόγοι έσπευδαν νά συνδέσουν τήν πυρκαϊά μέ τήν άδειοδότηση ερευνών γιά βωξίτη στήν περιοχή. Όταν οι επενδυτές είναι οί πρώτοι πού ζημιώνονται άπό τήν φωτιά».

Σωστά… Μπορείς να ζητήσεις άδεια επέμβασης σε δασική περιοχή για κάποια δραστηριότητα, π.χ. εξόρυξη, αιολικό πάρκο, φωτοβολταϊκά, κ.λπ., αλλά σε μια καμένη που κηρύσσεται αυτομάτως αναδασωτέα, ο νόμος το αποκλείει ρητώς…

Παρ’ όλα αυτά οι συνομωσιολόγοι και τα κοράκια της αριστερής αποανάπτυξης (όχι ότι υπάρχει και δεξιά, απλά για να δώσουμε στίγμα…) έσπευσαν να διαλαλήσουν πως οι φωτιές στα Γεράνεια ήταν επί τούτοις για να ωφεληθούν οι εξορύξεις βωξίτη…

Ξεφτιλισμένα παπαγαλάκια του διαδικτύου…