ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ…

Τρέμετε…. Έρχεται ο «τρεμολίτης» από το μακρινό 2014…

Σήμερα 16/7 το αγωνιστικό και άγρυπνο «Παρατηρητήριο» έστειλε ακόμα μια «Καταγγελία-φωτιά» στις αρμόδιες για την αδειοδότηση της Ελληνικός Χρυσός υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Θυμήθηκε τον περίφημο τρεμολίτη, και μαζεύοντας την μπουρδολογική επιχειρηματολογία της διετίας 2014-2016 έστησε άλλη μια «καταγγελία».

Αυτό που με παραξενεύει είναι η χρονική στιγμή που επέλεξε ο Τόλης, ακριβώς πριν την καλοκαιρινή ραστώνη των υπηρεσιών και εν μέσω αγωνιστικού δεκαήμερου στις Σκουριές, να στείλει καταγγελία.

Μήπως μετά την πίεση που δέχεται το υπουργείο από εργαζόμενους και εταιρεία για την έκδοση των αδειών ρουτίνας που καθυστερούν εδώ και… αιώνες, η καταγγελία είναι προϊόν «παραγγελίας»; Μήπως σε αντίθεση με την τύχη των άλλων καταγγελιών, αναφορών, υπομνημάτων και σημειωμάτων του Παρατηρητηρίου (στον κάλαθο των αχρήστων), αυτή η καταγγελία θα τύχει καλύτερης αντιμετώπισης και θα χρησιμοποιηθεί από το ΥΠΕΝ σαν ακόμα ένα πρόσχημα καθυστέρησης της αδειοδότησης; Δεν το πιστεύω, διότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκαλυφθεί όλο το παιχνίδι στις πλάτες των εργαζομένων με τη χρήση της διαιτησίας ως μέσο καθυστερήσεων της προόδου του έργου. Υποθέτω και αυτή η καταγγελία θα πάει να κάνει παρέα με τις υπόλοιπες, στα ποιο βαθιά συρτάρια των γραφείων του ΥΠΕΝ.

Πάντως οι antigolg ισχυρισμοί για τρεμολίτες και αμιάντους έχουν καταρριφθεί πανηγυρικώς, και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η σχετική επιχειρηματολογία έχει πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί από τους πολέμιους της επένδυσης… Ούτε ο Ομότιμος, ούτε ο υφηγητής Αρίκας δεν την χρησιμοποιούν πλέον… Δεν σας παραξενεύει που ο Τόλης της ανέσυρε αίφνης;

Για την ιστορία, οι 2.162 τόνοι ωριαίως, που αναφέρει ο κος Τόλης είναι προφανώς ο όγκος του ορυκτού που θα κονιορτοποιείται… Σε καμία περίπτωση «σκόνη» που θα σηκώνεται στον αέρα… Εξάλλου υπάρχει συντελεστής μείωσης των εκπομπών σωματιδίων PM10 (αυτά δηλαδή με διάμετρο 10μm) τουλάχιστον 40% λόγω διαβροχής… Αλλά έχουν υπολογιστεί με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην ΜΠΕ (παράγραφο 7.11.3) οι πραγματικές εκπομπές που αναμένονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και λειτουργίας του έργου που παρουσιάζονται σε πίνακες. Θα πάρω την δυσμενέστερη περίπτωση, τον πίνακα 5.3.9 -5, σελίδα 5.3.-106, που είναι η φάση λειτουργίας και θα αθροίσω τις αναμενόμενες εκπομπές σωματιδίων ΡΜ10 που έχουν υπολογιστεί, δηλαδή εκπομπές από τα μηχανήµατα / φορτηγά (Κg/y), εκπομπές από διαχείριση υλικών (Kg/y), εκπομπές στο ∆ρόμο Σκουριές Στρατώνι (Kg/y), και εκπομπές από τη χρήση εκρηκτικών (Kg/y). Όλα αυτά κάνουν 183,79 τόνους το χρόνο… Αν υποθέσω ότι παντού υπάρχει τρεμολίτης, ακόμα και στη σκόνη του δρόμου Σκουριών-Στρατωνίου (!), μου βγαίνει ο τρεμολίτης 5,5 τόνοι το χρόνο…. Κι αυτά χωρίς να εξετάσουμε το πόσο βλάπτει ο συγκεκριμένος τρεμολίτης, αν είναι ακτινόμορφος, κ.λπ, κλ.π… Και δεν θα συνυπολογίσω πως κατά την χρήση εκρηκτικών απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κυρίως NOx και PM10, αλλά στην πράξη ένα μέρος κυρίως των σωματιδίων εγκλωβίζεται στις στοές και τελικά πέφτει στο έδαφος. Η ποσότητα αυτή είναι αδιευκρίνιστη και εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί το μεταλλείο, το μήκος των στοών κλπ και συνεπώς είναι διαφορετικό για κάθε μεταλλείο.

Να σημειώσουμε πως η έκθεση του καθηγητή κοιτασματολογίας του ΕΚΠΑ κου Σκαρπέλη για την παρουσία αμιαντόμορφων ορυκτών σε δείγματα μεταλλεύματος και στείρων των Σκουριών δεν εντόπισε τρεμολίτη, αλλά ακτινόλιθο, η ινώδης μορφή του οποίου υπάγεται επίσης στα ορυκτά αμιάντου. Αλλά ο ακτινόλιθος των Σκουριών δεν είναι «αμιαντόμορφος», κατά συνέπεια «δεν απαιτείται συμμόρφωση προς  τη σχετική με τον αμίαντο νομοθεσία». Βέβαια, αμέσως ο καθηγητής κατηγορήθηκε από το «κίνημα» ως «γνωστός για τις φιλομεταλλευτικές του απόψεις», και η επίσημη έκθεση του Πανεπιστημίου αμφισβητείται επίσης…

Επίσης, όταν το 2016 το ΙΓΜΕ ανέφερε την ύπαρξη ακτινόλιθου, το ΥΠΕΝ απλώς επέστρεψε τον φάκελο για να ενσωματωθούν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, τα οποία ενσωματώνονται στο ήδη υπάρχον σύστημα προστασίας.

Είμαι πολύ περίεργος να δω αν θα έχει συνέχεια αυτή η συγκεκριμένη «καταγγελία»…