ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων.

Δείτε εδώ τις ειδικότητες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο του Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη (Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου Όρους 2, Ιερισσός Χαλκιδικής 630 75) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό χώρο του προγράμματος «Διαύγεια», ήτοι από 21-06-2018 έως και 25-06-2018.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, 21/6/2018]