ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΜΙΑ ΥΓΙΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ste21_0

Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώνουμε πως στον Δήμο Αριστοτέλη δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι 70-80 antigold τύποι που κατορθώνουν να κάνουν τόση φασαρία και η σιωπηλή, παθητική πλειοψηφία… Υπάρχουν και άνθρωποι που όταν έρθει η ώρα, αποφασίζουν να δράσουν. Έτσι, με πρωτοβουλία της δημοτικής παράταξης Όραμα Πολιτών, 23 εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι κοινοτήτων καταθέτουν υπόμνημα στο ΣτΕ ζητώντας την απόρριψη της προσφυγής του Αρχιμ. Αγγελόγλου κατά της επένδυσης. Στο υπόμνημα αιτιολογούνται οι λόγοι της αίτησης απόρριψης:

«Η ασκηθείσα αίτηση αναστολής εκτελέσεως πρέπει να απορριφθεί διότι τόσο οι λόγοι ακυρώσεως, όσοι και ισχυρισμοί του αιτούντος περί ανεπανόρθωτων ή δυσχερώς επανορθώσιμων βλαβών στο περιβάλλον είναι αβάσιμοι.

Ειδικότερα, και οι τρεις προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως συνίστανται κατ’ ουσίαν στη μομφή ότι η Πολιτεία δεν έχει προχωρήσει στην έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης. Ο ισχυρισμός αυτός είναι εντελώς αναληθής. Το Επενδυτικό Σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας εγκρίθηκε νομίμως, η Μ.Π.Ε. εγκρίθηκε νόμιμα, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας επικύρωσε τη μελέτη και ο δήμος την αποδέχθηκε στο σύνολό της και ομόφωνα με τη με αριθμό 332/11.9.2011  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 45ΟΕΩΨ2-ΩΜΧ) και με τις  με αριθμούς 145/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΨ2-ΚΧΦ)  και 293/2013  (ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩΨ2-9Β2), ομόφωνες αποφάσεις του δήμου Αριστοτέλη  τέθηκαν οι όροι  συνεργασίας μεταξύ  δήμου,  ιδιωτικής εταιρίας και ελληνικού δημοσίου στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Όσον αφορά στις βλάβες, στις ελάχιστες σχετικές αναφορές του, ο αιτών υποστηρίζει ότι θα επέλθει ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει, επειδή τα ρέματα «Λοτσάνικο» και «Καρατζάς» «θα μετατραπούν σε χώρους απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού και τοξικών αποβλήτων με υπερμεγέθη  φράγματα». Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εντελώς αβάσιμοι. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προκείμενων εγκαταστάσεων έχουν ελεγχθεί προσεκτικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του όλου έργου, έχουν δε επιβληθεί οι κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι στην Κ.Υ.Α. ΑΠ οικ. 201745/26.7.2011, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι το έργο είναι απολύτως περιβαλλοντικά συμβατό και αυτό έχει επικυρωθεί με τη με αριθμό 1492/2013 απόφαση του Ε τμήματος του Σ.τ.Ε.».

Διαβάστε όλο το υπόμνημα (εδώ)