ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

hat-lamp

Επιτροπή εργαζομένων στα «Μεταλλεία Κασσάνδρας» επισκέφτηκαν τα γραφεία της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας και έθεσαν θέματα που τους απασχολούν ενώπιον του προϊστάμενου της Επιθεώρησης, κου Γιάννη Αποστόλου. Μετά το πέρας της συνάντησης, τα Σωματεία Εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας εξέδωσαν την κάτωθι ανακοίνωση. Οι επισημάνσεις είναι δικές μας.

«Οι εκπρόσωποι και των σωματείων εργαζομένων στα «Μεταλλεία Κασσάνδρας» θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον προϊστάμενο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας κ. Γιάννη Αποστόλου για την ευκαιρία που μάς έδωσε να τον επισκεφτούμε στα γραφεία της επιθεώρησης και να συζητήσουμε μαζί του όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μεταλλευτική επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός» στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής.

Τα θέματα που είναι σε προτεραιότητα για εμάς είναι αυτά της υγιεινής και της ασφάλειας των συναδέλφων στο χώρο εργασίας  και της πιστής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, που προβλέπει η ΜΠΕ του έργου. Σύμμαχος των εργαζομένων σ’ αυτές τις προτεραιότητες  επιβάλλεται να είναι η ΕΜΒΕ με συχνές παρουσίες και αυστηρούς ελέγχους  στα εργοτάξια της «Ελληνικός Χρυσός».

Ακριβώς τις ίδιες προτεραιότητες μας έθεσε και από την πλευρά του ο προϊστάμενος της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορ. Ελλάδος, ο οποίος ζήτησε από εμάς τους εργαζόμενους να επιδείξουμε πνεύμα καλής συνεργασίας για να διασφαλιστούν όλες  οι αναγκαίες  προϋποθέσεις που θα εγγυώνται την ομαλή εξέλιξη του έργου.

Διαβεβαιώσαμε τον κ. Αποστόλου ότι  οι εργαζόμενοι των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα βρίσκονται στο πλευρό των επιθεωρητών μεταλλείων κάνοντας ό,τι  είναι δυνατόν για να διευκολυνθεί το πολύ σημαντικό έργο τους.

Στη συζήτησή μας μπήκε και το ζήτημα της νομιμότητας όλων των εργασιών της επένδυσης. Υπήρξε απόλυτη ταύτιση απόψεων με τον κ. Αποστόλου, αφού είναι γνωστό πως η επένδυση διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και επικυρώσεις από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Πολιτείας και Δικαιοσύνης.

Τα Σωματεία Εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας»