ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

paperwork

Αδειοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων ακόμη και αυθημερόν σχεδιάζει η κυβέρνηση από το 2014, με στόχο να προσελκύσει και να διευκολύνει τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το νέο στρατηγικό πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων, το οποίο παρουσίασε χθες η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, θα αποκτήσει τη μορφή νομοσχεδίου μέχρι το τέλος του χρόνου με στόχο να ψηφιστεί το 2014, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το γραφειοκρατικό λαβύρινθο που επικρατεί σήμερα. Σήμερα για την έκδοση μιας άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (κατηγορίας Α2) απαιτούνται τελικά κατά μέσο όρο 368 μέρες, ενώ η νομοθεσία ορίζει διάστημα 82 ημερών. Αυτές οι καθυστερήσεις μεταφράζονται σε κόστος, καθώς μια επένδυση σε βιομηχανική δραστηριότητα τροφίμων, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που θεωρητικά σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο θα έπρεπε να έχει 37.500 ευρώ κόστος ευκαιρίας (τόσο μειώνεται το κέρδος που θα μπορούσε άμεσα να αποφέρει μια νέα επένδυση εξαιτίας του ρυθμιστικού πλαισίου), τελικά λόγω των καθυστερήσεων επιβαρύνεται με 63.500 ευρώ. Το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας διέπεται από 47 νόμους, 11 προεδρικά διατάγματα, 19 υπουργικές αποφάσεις, 14 βασιλικά, υγειονομικά και πολεοδομικά διατάγματα και 115 ρυθμίσεις γενικού ενδιαφέροντος. Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης με τον υφυπουργό κ. Θανάση Σκορδά και το γενικό γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γιώργο Στεργίου παρουσίασε τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου που αφορούν σε άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, ίδρυσης επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες για δραστηριότητες βιομηχανικές και εξορυκτικές, υδατοκαλλιέργειες, λιμενικά έργα, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών και επιχειρηματικά πάρκα. Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, ο νέος τρόπος αδειοδότησης έρχεται με τέσσερις αλλαγές: 1) Εισάγεται ένα καινοτόμο σύστημα δήλωσης συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση δεν θα περιμένει να αδειοδοτηθεί για να ξεκινήσει τη λειτουργία της. Θα θεσπιστούν τρεις τρόποι για τη γρήγορη εγκατάστασή της και την έναρξη της δραστηριότητάς της. Η επιχείρηση, σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι έχει συμμορφωθεί και θα αρχίσει να λειτουργεί. Άλλος ένας τρόπος είναι τις διαδικασίες αδειοδότησης να τις πιστοποιούν τρίτοι όπως οι μηχανικοί με την έκδοση πολεοδομικών αδειών. Ένας τρίτος τρόπος μπορεί να είναι με την αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Για παράδειγμα, με την προσκόμιση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πιστοποιείται ότι έχει ελεγχθεί εκ των προτέρων η τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών. 2) Οι έλεγχοι μετατίθενται από το στάδιο παροχής της άδειας στο στάδιο της λειτουργίας. 3) Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, η Πολιτεία δεν μπορεί να ελέγχει όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ελέγχει τα ΚΤΕΟ. 4) Θα εγκατασταθεί ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, όπως το ΥΠΕΚΑ και το υπουργείο Πολιτισμού, για το δραστικό περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΥΠΑΝ, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάρτιση Οδικού Χάρτη Αλλαγής του θεσμικού πλαισίου διακρίνεται θετικά για το εύρος, την πληρότητα και τη μεθοδικότητα που ακολουθείται και ταυτόχρονα αναδεικνύει το βάρος της διαδικασίας και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος , συμπληρώνοντας ότι παραμένει η ανάγκη για την άμεση ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση της αρμοδιότητας αδειοδότησης από τα Επιμελητήρια.