Category Archives: Αρχική

Βάζουμε τα άρθρα που θα φαίνονται στην αρχική σελίδα (τα 2 ποιό πρόσφατα)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάξετε το όνομα αυτής της κατηγορίας

SOS OMOTIMOS…

Όπως δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι στην προσπάθεια κάθε συνανθρώπου να πετύχει τους στόχους του, έτσι δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι και στην προσπάθεια ενός συμπαθητικού συνταξιούχου πρώην καθηγητή, ο οποίος θέλει πάντα να έχει δίκιο και οι απόψεις του να είναι οι ορθές σε κάθε περίπτωση… (Κάθε άνθρωπος με το κουσούρι του…)…

Μπορούμε, όμως, όλοι μαζί να τον βοηθήσουμε… Επικαλούμαι τα ανθρωπιστικά σας αισθήματα… Βάλτε ένα χεράκι παιδιά, να μη στεναχωριέται ο άνθρωπος…

Μπορούμε να αρχίσουμε με μια παράκληση στις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες τυποποίησης να αλλάξουν το καθιερωμένο και εφαρμοζόμενο πρότυπο EN 14902 “Ambient air quality – Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter”, ώστε να περιλάβει και το κλάσμα διαμέτρου αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ2,5 διότι ο κος Σαράντης θέλει να γνωρίζει και τι συμβαίνει με τα PM2,5 «η σύσταση των οποίων είναι κατά 100% απροσδιόριστη από το σύστημα παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός»!!!.Το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα αλλά και οι νομοθεσίες ορίζουν πως οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στην σκόνη μετρούνται στο κλάσμα ΡΜ10, προφανώς και είναι μια βλακεία και μισή… Τι ξέρουν αυτοί… Να μην πούμε για τους άλλους… Εκείνους που συνέταξαν την Υπουργική Απόφαση «Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 – Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ “Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα” του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»…Κι εδώ προβλέπεται πως η συνολική περιεκτικότητα για «αρσενικό», «κάδμιο», «νικέλιο» και «βενζο(a)πυρένιο» μετριέται στο κλάσμα των ΡΜ10…

Το άλλο που επιθυμεί ο κος Σαράντης είναι ένα σύστημα που να προσδιορίσει και μετράει «τους πιο επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής αέριους ρύπους: την ποσότητα δηλαδή των ινών αμιάντου και μικροσωματιδίων χαλαζία ανά κυβικό μέτρο αέρα».

Εδώ θα πρέπει να μαζέψουμε όλοι υπογραφές για να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου καθορίζονται οριακές τιμές μόνο για τα As, Cd, Ni, Pb και μπορεί να βρεί οποιοσδήποτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=493), το οποίο προφανέστατα κατά τον κο Σαράντη είναι ανεπαρκές αν όχι άχρηστο…

Κι επειδή στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναφέρεται σαν μήνυμα καλωσορίσματος «Στη  χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10)*, διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο και βενζο(α)πυρένιο, σύμφωνα με τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων.», είναι ηλίου φαεινότερο πως και το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου ανεπαρκέστατο αν όχι τελείως άχρηστο…

Αλλά έχουμε κι άλλα πράγματα να διορθώσουμε… Πρώτη και καλύτερη την Κοινή Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με Θέμα την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές– Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμό & Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής» η οποία στον όρο δ4.28 αναφέρει τα εξής… απαράδεκτα: «…Οι μετρήσεις για τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια να πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση και με συχνότητα τουλάχιστον 2 φορές το μήνα να αναλύονται τα αιωρούμενα σωματίδια ως προς τις συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Mn, Cd, As, Fe, Cu και Cr.». Άλλη μία σκευωρία που ανακάλυψε ο κος Σαράντης… Είναι ανεπαρκέστατη αν όχι τελείως άχρηστη η ΚΥΑ και κατ’ επέκταση το σύνολο των υπηρεσιών των αναφερόμενων στην ΚΥΑ υπουργείων.

Συνεπώς, και το δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΥΠΕΝ το οποίο δεν παρακολουθεί κάποιο από τα παραπάνω μέταλλα, πόσο μάλλον οποιανδήποτε άλλη παράμετρο από αυτές που θέλει ο κος Σαράντης, είναι de facto ανεπαρκέστατο αν όχι τελείως άχρηστο. Ομοίως το δίκτυο της Θεσσαλονίκης (http://airthess.gr), όπου ζει και αναπνέει ο κος Σαράντης…

Σοβαρά τώρα, ένα πρόγραμμα παρακολούθησης στήνεται και λειτουργεί με σκοπό να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. Στην περίπτωση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης Μεταλλείων Κασσάνδρας, το πρόγραμμα εξυπηρετεί τις ανάγκες που προκύπτουν από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από την ΚΥΑ του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Όπως προκύπτει λοιπόν από τις απαιτήσεις αυτές, πρέπει να παρακολουθούνται τα μέταλλα αυτά βάση των οποίων ο κύριος Σ. Δημητριάδης έκανε τους υπολογισμούς του. Όσον αφορά τι ακριβώς είναι το υπολειπόμενο, θεωρώντας ότι οι γνώσεις του περι γεωλογίας δεν είναι καθόλου ρηχές μια και είναι ομότιμος καθηγητής, μπορεί να ανατρέξει στην σύσταση των πετρωμάτων της περιοχής προκειμένου να ενημερώσει ο ίδιος το κοινό σωστά.

Για τους υπόλοιπους που δεν είναι ομότιμοι καθηγητές Γεωλογίας να πούμε πως τα συχνότερα χημικά στοιχεία στο γήινο φλοιό σύμφωνα με βιβλίο που διδάσκεται στο γεωλογικό τμήμα του Α.Π.Θ αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα που έχει παρθεί αυτούσιος από το εν λόγω βιβλίο. (Είμαστε σίγουροι ότι ο κύριος Σαράντης γνωρίζει πολύ καλά τον εν λόγω πίνακα.)

Τέλος να μείνουμε σε ένα απόσπασμα της ανάρτησης του antigold.org όπου ο κος Σαράντης Δημητριάδης προσπαθεί να βγάλει άχρηστο το αρτιότερο ίσως σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν ο κος Σαράντης:

«Έχει δε τεράστια σημασία γιατί σ’ αυτό το 99.38% των PM10 και το 100% των PM2,5 θα ενυπάρχουν -αν και όταν ξεκινήσει με παραγωγικούς ρυθμούς η εξόρυξη στο open pit των Σκουριών- τα ινίδια του καρκινογόνου αμιάντου με σημαντική συμμετοχή όπως και, με κυρίαρχη δε συμμετοχή, τα μικροσωματίδια του εξίσου, αν και πιο επικίνδυνου λόγω πολύ μεγάλης ποσοτικής συμμετοχής, καρκινογόνου χαλαζία».

Πρώτη παρατήρηση είναι πως –από όσο γνωρίζουμε– μια χημική ανάλυση σου προσδιορίζει ποιοτικά στοιχεία του περιοδικού πίνακα ή χημικές ενώσεις. Τόσο ο αμίαντος όσο και ο χαλαζίας είναι ορυκτά. Αποδίδουμε τη σύγχυση σε αδυναμία έκφρασης της σκέψης του κυρίου Σαράντη Δημητριάδη και όχι σε ρηχότητα της επιστημονικής του γνώσης.

Δεύτερη παρατήρηση είναι το ότι όπως γνωρίζουμε όσον αφορά τη μέση σύσταση του φλοιού της γης, στον ανώτερο φλοιό το 65,2% των πυριγενών πετρωμάτων περιέχουν SiO2 (χαλαζία). Αυτό το 65,2% λοιπόν σύμφωνα με το κύριο Σαράντη Δημητριάδη είναι καρκινογόνος χαλαζίας! Το νου σας λοιπόν ανόητοι… Στις παραλίες που τριγυρνάτε τα καλοκαίρια, που το σύνολό τους σχεδόν αποτελείται από χαλαζιακή άμμο ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος…

*ΑΣ10 είναι η ελληνική απόδοση της κλάσης διαμέτρου ΡΜ10 αιωρούμενων σωματιδίων

Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΔΟΥΡΟΥ

Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ευθύνεται για τις καταστροφές στην Αττική η επένδυση στις Σκουριές. Ακόμη κι αν η εξόρυξη χρυσού δεν μπορεί να κατηγορηθεί πως άνοιξε τον ποταμό που έπνιξε τόσες περιοχές της Δυτικής Αττικής, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την επιστημονική υπόθεση ότι δεν ευθύνεται και για τη νεροποντή. Το οικοσύστημα αντιδρά στη βουλιμία του μεγάλου κεφαλαίου και εκδικείται με τα μέσα που διαθέτει. Φαντασθείτε τι θα είχε γίνει αν είχε ήδη προχωρήσει η επένδυση στο Ελληνικό, αν οι ουρανοξύστες είχαν εξορίσει οπό εκεί την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, αν, λέω αν, ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι, δεν έστεκε εκείνη η αρχαία δεξαμενή στον πύργο της για να αναχαιτίσει την εκδικητική μανία των νεφών. Κάτι τέτοιες στιγμές σκέφτομαι πόσο σοφός είναι ο λαός μας που εξέλεξε κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει ο οικολόγος κ. Τσιρώνης. Και από πόσα δεινό μας έχει απαλλάξει η δράση του κόμματος του, αφανής, πλην όμως άκρως ουσιαστική.

«Θεομηνία», «Βιβλική καταστροφή», «Ακραία καιρικά φαινόμενα». Πόσο πλούσια είναι η ελληνική και με πόση εκφραστική άνεση τη χειρίζονται πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Είναι η διαφορά της σημερινής πολιτισμένης Ελλάδας από την πρωτόγονη, εκείνη στην οποία έζησε ο Δευκαλίων μετά της συζύγου ίου. Κατά τα λοιπά, οι διαφορές δεν είναι και πολύ μεγάλες. Οι «αεί παίδες» διατηρούν τη φρεσκάδα του μυαλού τους και, όπως λέει ο Αιγύπτιος ιερέας στον Τίμαιο, τους πνίγει ένας κατακλυσμός, τους ρίχνει στη θάλασσα και όσοι απομείνουν ξεχνούν τι έγινε και αρχίζουν και πάλι απ’ την αρχή. Μην αμφιβάλλετε ότι θα αρχίσουν να χτίζουν πάλι από την αρχή. Απέναντι στον καπιταλισμό ο απλός Ελλην λαός προβάλλει την αντίσταση της οικολογικής του συνείδησης, της αγάπης του για το περιβάλλον και τις αρχαιότητες. Ειδικά αν κάποιος τολμήσει να πειράξει κανένα αρχαίο αυθαίρετο ή καμιά αρχαία χωματερή, ο λαός ξεσηκώνεται.

«Εαυτήν – τιμωρουμένη». Αν αντελήφθην το πνεύμα της, η κ. Δούρου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του εαυτού της, κατά της Περιφέρειας της οποίας προΐσταται η κ. Δούρου. Ησπάσθη τον προτεσταντισμό και η συνείδησή της δεν της επιτρέπει να αφήσει ανέλεγκτα τα αμαρτήματά της; Φρονώ ότι δεν της αξίζουν τόσες και τέτοιες ενοχές. Ο Κύριος μας στέλνει τις δοκιμασίες για να ελέγξει την πίστη μας. Θυμηθείτε τον Ιώβ. Εσείς συνεχίστε να πιστεύετε στο έργο σας και στις επιτυχίες σας και όλα θα πάνε καλά στο τέλος.

Και μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα από τα ευρήματα των αρχαιολόγων στην εποχή τους αυθαίρετα ήσαν. Το λέω για να μη χάσουμε την πίστη μας στο μέλλον του ελληνισμού.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, τουΤάκη Θεοδωρόπουλου, 17/11/2017]

ΧΑΣΜΑ 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΝΤ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟ 2018

Γιγάντια απόσταση 1,35 δισ. ευρώ χωρίζει την κυβέρνηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με τις προβλέψεις  των δύο πλευρών για τις δαπάνες και τα έσοδα των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ)  για το 2018, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.   

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις “προβολές”  που έχει στείλει το ΔΝΤ στην ελληνική κυβέρνηση για το επόμενο έτος, αναμένονται  υψηλότερες δαπάνες για συντάξεις, παρά τις μειώσεις της περιόδου 2015 -2017.

Παράλληλα, το ΔΝΤ προβλέπει για το 2018  χαμηλότερα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με την κυβέρνηση, παρά τις αυξήσεις των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης το 2016 αλλά και το νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους επαγγελματίες και τους αγρότες που ίσχυσε από τις αρχές του 2017.

Οι προβλέψεις αυτές του ΔΝΤ τις οποίες έχει στα χέρια της η κυβέρνηση, ενώ ετοιμάζει το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού ήρθαν  τις ίδιες μέρες με  δημοσίευση της έκθεσης της Κομισιόν για την Ελλάδα, με την οποία υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει ψηφίσει περικοπές 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για την 4ετία 2019 -2022.

Η διαφορά των προβλέψεων μεταξύ ΔΝΤ –Υπ. Εργασίας συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ για το 2018 εντοπίζεται κυρίως στην πλευρά των δαπανών για κύριες και επικουρικές συντάξεις και λιγότερο στην πλευρά των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές.

Αντίθετα, σύμπνοια καταγράφεται στις προβλέψεις αμφοτέρων για την απόδοση της περιουσίας των ταμείων, τις εισπράξεις από τις ρυθμίσεις οφειλών (1,4 -1,5 δια. ευρώ)  και, φυσικά, το ύψος της κρατικής επιχορήγησης αν και αυτό καταγράφει μείωση 90 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις του Μεσοπροθέσμου Προγράμματος  (14,67 δισ. ευρώ έναντι 14,76 δισ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, το υπ. Εργασίας προβλέπει ότι δαπάνες για κύριες συντάξεις το 2018 θα ανέλθουν σε 25,322 δισ. ευρώ (χωρίς να αποκλείεται από ορισμένους κύκλους να πέσουν ακόμα και στα 25,050 δισ. ευρώ).

Αντίθετα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι οι δαπάνες αυτές θα ανέλθουν στα 26,140 δισ. ευρώ, δηλαδή θα είναι 820 εκατ. ευρώ υψηλότερες.

Επίσης το υπ. Εργασίας προβλέπει ότι οι δαπάνες για τις επικουρικές συντάξεις θα ανέλθουν στα 3,37 δισ. ευρώ έναντι 3,53 δισ. ευρώ που προβλέπει το ΔΝΤ. Έτσι η διαφορά μεταξύ των δύο προβλέψεων για τις επικουρικές φτάνει τα 160 εκατ. ευρώ.

Διαφορετικές είναι οι εκτιμήσεις μεταξύ ΔΝΤ –κυβέρνησης και σε σχέση με τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές.

Το υπ. Εργασίας προβλέπει εισπράξεις ύψους 13,14 δισ. ευρώ, ενώ το ΔΝΤ προβλέπει εισπράξεις μόλις 12,77 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια η διαφορά των δύο προβλέψεων ανέρχεται σε 370 εκατ. ευρώ.

 

Προβλέψεις 2018
(Δισ. Ευρώ) Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Μάιος 2017) Υπουργείο Εργασίας

(Νοέμβριος 2017)

ΔΝΤ

(Νοέμβριος 2017)

ΔΙΑΦΟΡΑ προβλέψεων  Υπ. Εργασίας /ΔΝΤ\
Κρατική επιχορήγηση 14.76 14.63 14.63 0
Ασφαλιστικές εισφορές 12.78 13.14 12.77 -0.37
Απόδοση περιουσίας 1.07 1.2 1.22 0
Ρύθμιση οφειλών 0.84 1.46 1.46 0
Κύριες Συντάξεις 25.86 25.322 26.14 0.82
Επικουρικές συντάξεις 3.55 3.37 3.53 0.16
1.35

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, 16/11/2017]

 

AΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ

Τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Πάνος Καμμένος έκανε αισθητό το πέρασμά του από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ομιλία του στο Βελλίδειο, ο αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων είχε ζητήσει από τους παρευρισκόμενους πολίτες της Χαλκιδικής να ανατρέψουν τον υπέρμαχο της επένδυσης στις Σκουριές τότε δήμαρχο Αριστοτέλη, Χρήστο Πάχτα – ως γνωστόν, την επένδυση την αντιστρατεύονταν και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ. Αλλά, μόλις τέλειωσε ο επίσημος λόγος, ο Πάνος Καμμένος έκανε σαφέστερο τι εννοούσε. «Πρέπει ο Πάχτας να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Λιντσάρετε τον Πάχτα κι εγώ μαζί σας!..» είπε σε συνομιλητές του, μπροστά στην κάμερα, που τον κατέγραφε.

Ξεσηκώθηκε σάλος. Πού ακούστηκε, πολιτικός αρχηγός να προτρέπει πολίτες σε βία κατά πολιτικού αντιπάλου του. Τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον αποδοκίμασαν, μάλιστα η ΝΔ τον είχε αποκαλέσει «επίδοξο βαστάζο του ΣΥΡΙΖΑ» και «γνήσιο εκφραστή των αντιλήψεων και των πρακτικών της Χρυσής Αυγής». Παρενέβη και ο εισαγγελέας ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα και, στη συνέχεια, άσκησε δίωξη – ήρθη μάλιστα η κοινοβουλευτική ασυλία του Πάνου Κομμένου και αναμένεται η συνέχεια.

Αλλά το αφτί του αρχηγού των ΑΝΕΛ δεν ίδρωνε, ήταν άλλωστε στα πρόθυρα της διακυβέρνησης. Άρχισε να κάνει λόγο για «δηλητήριο που πότιζαν τα παιδιά στις Σκουριές», «με ευθύνη του δημάρχου που δεν το ‘λεγε», αμφισβητούσε τα πορίσματα της Δικαιοσύνης, τράβηξε και μια μήνυση στον Χρήστο Πάχτα – πώς αλλιώς, αφού τον έπνιγε η ιερή αγανάκτηση.

Ο Χρήστος Πάχτας, από την πλευρά του, έκανε αγωγή στον Πάνο Καμμένο. Και τις προάλλες, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά τον καταδίκασε σε χρηματικό πρόστιμο. Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 4916/2017, που δημοσίευσε χθες η Ελευθερία του Τύπου , η φράση περί λιντσαρίσματος «εκφεύγει των ορίων του πολιτικού λόγου», «συνιστά αξιόποινη πράξη» και «ήταν δυνητικά πρόσφορη να οδηγήσει κάποιους στην πραγμάτωσή της».

Ο Πάνος Κομμένος, προφανώς, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση στην απόφαση. Επειδή όμως επικαλείται συστηματικά δικαστικές αποφάσεις και δικαστήρια, ακόμα και εγκλήσεις πριν καν πάνε στο ακροατήριο, είναι χρήσιμο να καταγραφεί ότι η συγκεκριμένη καταδίκη συνιστά, πρωτίστως, καταδίκη των πολιτικών μεθόδων του: της μεθοδευμένης οργής, των υπερβολών, της έλλειψης συναίσθησης του ρόλου του και των υποχρεώσεών του έναντι του κοινωνικού συνόλου. Η ελληνική Δικαιοσύνη τού υπενθύμισε ποιος είναι ο ρόλος του πολιτικού. Στου κουφού την πόρτα…

 

[ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ, του Ηλία Κανέλλη, 16/11/2017]