Tag Archives: Eldoraldo Gold

ELDORADO GOLD: ΤΟ 2023 ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Για για το τέταρτο τρίμηνο 2023, το  ισχυρότερο τρίμηνο παραγωγής, παραδίδοντας 143.166 ουγγιές χρυσού, αλλά και αύξηση παραγωγής 7%, χαμηλότερα ταμειακά έξοδα ανά ουγγιά 6% και χαμηλότερο AISC ανά ουγγιά 4%, σε σύγκριση με το 2022, έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold George Burns, με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των  οικονομικών και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Η Eldorado ολοκλήρωσε το 2023 με το ισχυρότερο τρίμηνο παραγωγής, παραδίδοντας 143.166 ουγγιές χρυσού». Για να προσθέσει ότι:«Τα τέσσερα λειτουργικά μεταλλεία μας παρήγαγαν 485.139 ουγγιές χρυσού σε σύνολο λειτουργικών δαπανών & κεφαλαιουχικού κόστους για την υποστήριξη της τρέχουσας παραγωγής ύψους 1.220 δολ. ανά ουγγιά, σύμφωνα με τους στόχους μας. Πρόκειται για μια σημαντική χρονιά, καθώς πετύχαμε αύξηση παραγωγής 7%, χαμηλότερα ταμειακά έξοδα ανά ουγγιά 6% και χαμηλότερο AISC ανά ουγγιά 4%, σε σύγκριση με το 2022. Πετύχαμε αυτά τα μεγέθη σε ένα δύσκολο πληθωριστικό περιβάλλον και υλοποιήσαμε με επιτυχία καίριες πρωτοβουλίες σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Το Kisladag ανέθεσε με επιτυχία σύμβαση για το νέο τύμπανο συσσωμάτωσης και τον χώρο έκπλυσης του βόρειου σωρού. Η Ολυμπιάδα έθεσε σε λειτουργία το σύστημα αερισμού και ξεκίνησε τις ανατινάξεις με χήδιν γαλακτώματα. Το Lamaque μετέτρεψε ένα ποσοστό των υποθετικών πόρων του Ormaque σε ενδεικτικούς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για αρχικό απόθεμα μέσα στο 2024. Ολοκληρώνοντας αυτές τις κρίσιμες δραστηριότητες έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες για την επιτυχία των λειτουργιών μας και την επίτευξη συνεπών, βιώσιμων αποτελεσμάτων μέσω της συνεχούς εκτέλεσης».

Συνεχίζοντας ο κ. Burns, σημείωσε:«Το 2023, αφού συνάψαμε με δύο ελληνικές τράπεζες τη χρηματοδότηση έργου ύψους 680 εκατ. ευρώ, επανεκκινήσαμε την πλήρη κατασκευή του έργου των Σκουριών, ενός έργου – ορόσημου στην Ελλάδα. Επιπλέον, συνάψαμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για στρατηγική επένδυση ύψους 81,5 εκατ. δολ. Καναδά στην Eldorado. Καθώς προχωρούσαμε στην οριστικοποίηση βασικών συμβάσεων το 2023, κινηθήκαμε στα πλαίσια της αρχικής εκτίμησης του κόστους κεφαλαίου που είχε ανακοινωθεί στη μελέτη σκοπιμότητας τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι πιο πρόσφατες και εκκρεμείς συμβάσεις ενσωματώνουν το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας που διαμορφώθηκαν μέσω επιμελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και την επικαιροποίηση όλων των φυσικών ποσοτήτων οι οποίες είναι υψηλότερες από την μελέτη σκοπιμότητας. Ως αποτέλεσμα, είμαστε σε θέση να παράσχουμε επικαιροποιημένη συνολική εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου για την ανάπτυξη του έργου, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 9% σε 920 εκατ. δολ. από 845 εκατ. δολ.

Με τη χρηματοδότηση έργου εξασφαλισμένη και έναν εύρωστο ισολογισμό, παραμένουμε πλήρως χρηματοδοτημένοι για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή των Σκουριών. Ανυπομονούμε να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το παγκόσμιας κλάσης μεταλλείο χαλκού-χρυσού, το οποίο θα προσφέρει ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής κατά 40% μέχρι το 2027».

Ολοκληρώνοντας ο επικεφαλής της Eldorado Gold, διαμήνυσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για τη συμβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Βρισκόμαστε στην κατάλληλη θέση για να έχουμε ένα ισχυρό 2024 και όχι μόνο, καθώς συνεχίζουμε να αποκομίζουμε οφέλη από τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των μονάδων μας. Με έναν εύρωστο ισολογισμό, είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την κατασκευή των Σκουριών και να προχωρήσουμε έργα συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις μονάδες μας. Το 2024 εστιάζουμε στην ασφάλεια, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αποδοτικότητας στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μας για να δημιουργήσουμε ελεύθερες ταμειακές ροές».

Εκτίμηση κεφαλαίου

Μετά την οριστικοποίηση των βασικών συμβάσεων το 2023, η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου παρέμεινε εναρμονισμένη με την εκτίμηση της μελέτης σκοπιμότητας του Δεκεμβρίου του 2021. Οι πιο πρόσφατες και εκκρεμείς συμβάσεις ενσωματώνουν το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας που διαμορφώθηκαν μέσω επιμελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, οι οποίες είναι υψηλότερες από την πρόβλεψη της μελέτης σκοπιμότητας. Ως επακόλουθο, η αναθεωρημένη εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου ύψους 920 εκατ. δολ. αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την αρχική εκτίμηση των 845 εκατ. δολ.

Ο χρόνος που αφιερώθηκε στην επιμελή διαπραγμάτευση των βασικών συμβάσεων έργου έχει ενισχύσει τη σιγουριά  για την εκτέλεση, με περιορισμένη επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα της παραγωγής. Η πρώτη παραγωγή χρυσού αναμένεται πλέον εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, αντί του προηγούμενου στόχου που ήταν για τα μέσα του 2025. Ως εκ τούτου, το εύρος παραγωγής χρυσού για το 2025 μειώθηκε σε 50.000-60.000 ουγγιές, αντί για 80.000-90.000 ουγγιές που ήταν ο προηγούμενος στόχος. Η παραγωγή χαλκού αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15-20 εκατ. λίβρες το 2025.

Η εταιρεία προβλέπει έντονη κλιμάκωση των εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την εμπορική παραγωγή στο τέλος του 2025. Αξιολογεί το σχεδιασμό  με στόχο την αύξηση του προφίλ παραγωγής χρυσού και χαλκού το 2026. Ταυτόχρονα, το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτημένο μεταξύ της συμφωνίας χρηματοδότησης έργου και του ισολογισμού της Eldorado Gold.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν συνολικά σε 52,5 εκατ. δολ. και σε 153,8 εκατ. δολ. συνολικά το 2023. Από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε 185 εκατ. δολ. έναντι του συνολικού προβλεπόμενου κόστους επένδυσης 845 εκατ. δολ.

Σημαντικά επιτεύγματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023:

 • Η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 38% και, εάν συμπεριληφθεί η πρώτη φάση της κατασκευής, κατά 70%.
 • Ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός είχε ολοκληρωθεί κατά 61% και οι προμήθειες κατά 82%.
 • Συνεχίστηκε η εκτέλεση του έργου και αυξήθηκε η εκτέλεση σημαντικών χωματουργικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής οδών μεταφοράς δομικών υλικών για την οικοδόμηση κατασκευών για χωματουργικές παρεμβάσεις.
 • Έγινε δρομολόγηση εργολάβων και έναρξη εργασιών για τα χωματουργικά έργα της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων και τις πασσαλώσεις.
 • Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης.
 • Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V και η αναβάθμιση του αερισμού.
 • Για το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων.

Μεταξύ άλλων, τα επερχόμενα ορόσημα του 2024 είναι:

 • Προμήθειες και μηχανολογικός σχεδιασμός
 • Σημαντική ολοκλήρωση προμηθειών και μηχανολογικού σχεδιασμού

Εργοστάσιο κατεργασίας

 • Έναρξη κατασκευής του κτιρίου στέγασης του θαλάμου ελέγχου και του θαλάμου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Έναρξη κατασκευής πυκνωτών τελμάτων
 • Εγκατάσταση φίλτρανσης τελμάτων
 • Ανάθεση της σύμβασης για την εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων
 • Προ συναρμολόγηση των πλακών και των πλαισίων για τις φιλτρόπρεσες
 • Ολοκλήρωση της σκυροδέτησης του κτιρίου θραυστήρων
 • Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF)
 • Ολοκλήρωση του προφράγματος

Υπόγεια ανάπτυξη

 • Ανάθεση της υπόγειας ανάπτυξης και σύμβασης για τα μέτωπα δοκιμών
 • Ολοκλήρωση περίπου 2.200 μέτρων υπόγειας ανάπτυξης

[ΠΗΓΗ: https://metoxes.online/, 25/2/2024]

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ EΛΛΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Στο στόχαστρο έχουν βάλει την απόκτηση της Ελληνικός Χρυσός, την θυγατρική της Eldoraldo Gold, δύο μεγάλοι εισηγμένοι Όμιλοι με ποικίλες δραστηριότητες, μεταξύ αυτών και στον τομέα των κατασκευών.

Τα διοικητικά στελέχη των δύo Ομίλων θεωρούν πλέον αβέβαιη την παρουσία της Εldorado Gold στην Ελλάδα και εκτιμούν ότι μετά τις εμπλοκές που έχουν παρουσιαστεί στις επενδύσεις των μεταλλείων είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσει από την Ελλάδα.

Η Ελληνικός Χρυσός τον περασμένο Αύγουστο κατέθεσε εξώδικο στο οποίο διεκδικεί αποζημίωση ύψους 750 εκατ. ευρώ για ζημίες που έχει υποστεί από τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών στο επενδυτικό πρόγραμμα των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το ελληνικό Δημόσιο.

Μάλιστα κυβερνητικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η κλιμάκωση της επίθεσης της Ελληνικός Χρυσός σχετίζεται με τις επερχόμενες εκλογές αφού η παρούσα κυβέρνηση δεν φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει την επένδυση.  

Για το 2017 η Ελληνικός Χρυσός κατέγραψε αυξημένα έσοδα από τους τομείς του ψευδαργύρου, του μολύβδου και του αργύρου, αλλά και ζημιές της τάξεως των 22 εκατ. ευρώ, που οφείλονται κυρίως σε έκτακτες δαπάνες απομείωσης παγίων και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σε τόκους δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Τον Νοέμβριο του 2017 έθεσε σε καθεστώς συντήρησης τις υπό ανάπτυξη εργασίες της στις Σκουριές Χαλκιδικής επικαλούμενη δυσχέρειες στην αδειοδότησή της, προσφεύγοντας συγχρόνως σε δικαστήρια εναντίον του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του το υπουργείο είχε προσφύγει σε Διαιτησία για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων. Η διαιτητική απόφαση δικαίωσε, εν μέρει, την επιχείρηση. Είχαν προηγηθεί, το 2015 και το 2016, ανάλογα θέματα με τις εργασίες της στο Στρατώνι και την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, τα οποία επιλύθηκαν.

Επίσης τον περασμένο Ιούνιο η Ελληνικός Χρυσός προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εναντίον απόφασης των φορολογικών αρχών για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις 1,73 εκατ. ευρώ, που είχαν επιβληθεί κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2011, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2011-2014.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2017 η Ελληνικός Χρυσός κατέγραψε ετήσια έσοδα 47,34 εκατ. ευρώ, έναντι 38,56 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 22,8%.

Τα έσοδά της προήλθαν κατά 57,2% από τις πωλήσεις συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου (27,10 εκατ. ευρώ), 33,9% από συμπυκνώματα μολύβδου (16,03 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 9% (4,21 εκατ. ευρώ) από συμπυκνώματα αργύρου.

Ωστόσο, ο όγκος της εξορυκτικής παραγωγής του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στο Στρατώνι μειώθηκε κατά 18% (σε 157 kt, από 192 kt το 2016). Οι παραχθείσες ποσότητες συμπιέστηκαν δραματικά.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2017 ζημιές 21,95 εκατ. ευρώ έναντι 27,25 εκατ. ευρώ το 2016.

Έτοιμοι οι Έλληνες επενδυτές

Ανάλογο με αυτό που είχε συμβεί με την ΤVX Gold το 2003 με τα Μεταλλεία, η μετοχή της οποία άρχισε να κατρακυλά με αποτέλεσμα να εξαγοραστεί από Kinross και να αποχωρήσει από την ελληνική αγορά φέρνουν ως παράδειγμα τα στελέχη των δύο μεγάλων Ομίλων με τα οποία συνομίλησε το bankingnews.gr και δεν κρύβουν την πεποίθηση τους ότι κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να συμβεί και την Eldorado Gold.

H αλήθεια είναι πως η κατάσταση για τον Όμιλο δεν βαίνει εξαιρετικά αφού μόνο στο τρίτο τρίμηνο του 2018 (Q3) η Eldorado Gold, παρουσίασε ζημιές 128 εκατ. δολαρίων με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται περίπου σρα 500 εκατ. Το Φεβρουάριο 2012 που η Eldorado αγόρασε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας για 2,5 εκατ. δολ, η μετοχή της  διαπραγματευόταν εκείνο το διάστημα στα 14-15 δολάρια. Τον Απρίλιο 2018 έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το όριο του 1 δολαρίου και πλέον η τιμή της μετοχής είναι είναι στα 0,7 δολάρια.

«Είμαστε έτοιμοι να δούμε το θέμα της Ελληνικός Χρυσός, όταν οι συνθήκες πλέον θα είναι ώριμες», λένε με νόημα οι Έλληνες επενδυτές. Και καταλήγουν, «απλά χρειάζεται υπομονή».

[ΠΗΓΗ: http://bankingnews.gr, της Ελένης Μπότα, 12/11/2018]