Tag Archives: ΣΜΕ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) προχώρησε η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας και οι επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, η τελευταία συλλογική σύμβαση είχε υπογράφει το 2011 και η νέα που ακολούθησε είναι αποτέλεσμα επίμονης και πολύμηνης διαδικασίας (17 μήνες). Να σημειωθεί, επίσης, πως υπήρχε Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Λιγνιτωρύχων Ελλάδας, στην οποία συμμετείχαν τα σωματεία μεταλλωρύχων Βορείου Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και τα σωματεία μεταλλωρύχων της Πτολεμαΐδας.

Στην υπογραφή, ωστόσο, της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας δεν συμμετείχαν. Με βάση τα κυρτότερα σημεία της νέας συλλογικής σύμβασης, η διάρκειά της είναι διετής (από 10/3/2017 έως 10/3/2019). Στη νέα σύμβαση έγινε απαλοιφή του όρου «ομοιοεπαγγελματική», έχοντας αποκτήσει σαφή χαρακτηριστικά κλαδικής σύμβασης εργασίας, βάζοντας νέα δεδομένα για τις επόμενες συλλογικές συμβάσεις, προ κειμένου να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες που εργάζονται στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Ήδη στη νέα ΣΣΕ που υπογράφηκε έχουν προστεθεί σημαντικές ειδικότητες που δεν υπήρχαν σε προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις, όπως χειριστές μηχανημάτων επιφάνειας, οδηγοί βαρέων οχημάτων, οδηγοί φορτηγών επιφάνειας και Δ.Χ., οδηγοί αυτοκινήτων, χειριστές ελαφρών μηχανημάτων και οχημάτων επιφάνειας, χειριστές μηχανημάτων ολομέτωπης κοπής, χειριστές φορτωτών υπογείων, αρχιτεχνίτες, αρχιγεωτρυπανιστές, γεωτρυπανιστές, χειριστές ηλεκτροκίνητων βαρούλκων ανέλκυσης μεταλλεύματος, χειριστές αεροσυμπιεστών, χειριστές ταινιόδρομων, οικοδόμοι, χειριστές πλατφορμών, χειριστές μηχανικών ξεσκαρωτών, χειριστές φορείων ύλωσης, βοηθοί εργοδηγού, βοηθοί χειριστών / μηχανοτεχνιτών / ηλεκτρολόγων / ηλεκτροσυγκολλητών / οξυγονοκολλητών κ.λπ.

Παράλληλα, έγινε προσθήκη στο επίδομα γάμου και του συμφώνου συμβίωσης. Επίσης, μια σειρά από ειδικότητες που έκτου νόμου έχουν υπαλληλική ιδιότητα εντάχτηκαν από την κατηγορία των ημερομίσθιων στην κατηγορία των έμμισθων. Τέλος, στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων έχουν προβλεφθεί για πρώτη φορά δεσμεύσεις, όπως εκείνη για την προώθηση της κουλτούρας «μηδέν ατυχήματα στους χώρους εργασίας», καθώς και της εθνικής στρατηγικής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που αφορά τα έτη 2016-2020.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της μελέτης του ΙΟΒΕ για τον ΣΜΕ, η εξορυκτική βιομηχανία εκτιμάται ότι απασχολεί 107.000 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,7% της εγχώριας απασχόλησης. Το 53% αφορά εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες, το 25% ηλεκτροπαραγωγή από εγχώριο λιγνίτη, το 10% παραγωγή τσιμέντου από εγχώριο ασβεστόλιθο και το 12% παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου και σιδηρονικελίου.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 4/8/2018]

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

DCIM100MEDIA

Aθήνα, 15 Απριλίου 2015

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων συμπαρίσταται στον αγώνα των εργαζομένων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» για την εξασφάλιση της ομαλής συνέχειας των εργασιών στα μεταλλεία της Κασσάνδρας και των Σκουριών Χαλκιδικής.

Κάθε θέση εργασίας είναι σήμερα σπάνιο και πολύτιμο είδος, που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το περιφρονεί.

Ο Σύνδεσμος στις 8/4/2015 εξέδωσε δελτίο τύπου, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις εξελίξεις στα μεταλλεία της Κασσάνδρας και των Σκουριών Χαλκιδικής και τις απόψεις του σε σχέση με τη σημασία της επένδυσης εκεί, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

(http://www.ellinikoschrysos.gr/blog/2015/04/ellinikoschrysos-kampanakismegiatinkatastasistisskouries/)

ΜΦΧ

Ε. Φαίδρος

 

Πρόεδρος ΣΜΕ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ!

28-thumb-large

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασμένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεων του, ενώ παράλληλα εταιρείες του κλάδου κατέχουν ηγετικές θέσεις στην ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή αγορά σε προϊόντα όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο,νικέλιο, καυστική μαγνησία, μπεντονίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα και μάρμαρα. Την τελευταία δεκαετία υπάρχει στροφή στην αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών σε καινοτόμες, εξειδικευμένες χρήσεις που έχουν περιβαλλοντικό προσανατολισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία (ΠΛ μπεντονίτης, περλίτης, απαπουλγίτης αμφιβολίτης, ολιβινίτης, ανθρακικό ασβέστιο, βιομηχανικοί άργιλοι ειδικών χρήσεων κ.λπ.). Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ε.Ε. που διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών και μεταλλευμάτων, με μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρμογών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ανάγκες σε ΟΠΥ (Ορυκτών Πρώτων Υλών) της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς κοινότητας προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την οικονομία της χώρας . Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αναλύοντας την εικόνα και την πορεία των τεσσάρων κυριότερων ελληνικών εξαγωγικών μεταλλευτικών επιχειρήσεων δηλαδή της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, της Ελληνικοί Λευκόλιθοι, της Τσιμέντα Τιτάν και της Μάρμαρα Διονύσου Πεντέλης.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 11/09/20