Tag Archives: Ορυκτές Πρώτες Ύλες

ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

Ο ρόλος της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας και οι στρατηγικές πρώτες ύλες που απαιτούνται για τις ψηφιακές εφαρμογές και τις καθαρές τεχνολογίες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης Ποιες κρίσιμες ύλες διαθέτει η χώρα μας

Η  μετάβαση προς μια ευρωπαϊκή οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα χρειάζεται την υποστήριξη της εξορυκτικής βιομηχανίας. Ωστόσο, είναι ακόμη μακρύς ο δρόμος για τη διασφάλιση των λεγόμενων κρίσιμων και στρατηγικών Ορυκτών Πρώτων Υλών, οι οποίες απαιτούνται για τις ψηφιακές εφαρμογές και τις καθαρές τεχνολογίες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης έως το 2050.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, «πολλές από τις εξαγγελλόμενες πρωτοβουλίες για νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οδηγούν σε ουτοπικές ποσότητες σε ό,τι αφορά τη ζήτηση». Στόχοι που για να υλοποιηθούν προϋποθέτουν πενταπλασιασμό, δεκαπλασιασμό ή και σε κάποιες περιπτώσεις εκατονταπλασιασμό της σημερινής παραγωγής ενός ορυκτού, όπως επισημαίνει ο ίδος, «δεν μπορεί να θεωρούνται επιτεύξιμοι». Μάλιστα, λόγω της πεπερασμένα διαθεσιμότητας, η απότομη εκτόξευση της ζήτησης θα οδηγήσει σε εξίσου απότομη εκτόξευση των τιμών. «Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό πολιτικών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη ζήτηση πχ. νικελίου, κοβαλτίου ή λιθίου εκθετικά, ότι ανάλογη θα είναι και η αύξηση της τιμής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομικότατα της συγκεκριμένης τεχνολογικής αλλαγής» υπογραμμίζει.

Σήμερα ο κύριος όγκος των κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών πρώτων υλών εντοπίζεται σε έναν μικρό αριθμό χωρών (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), γεγονός που απειλεί την ομαλότητα της προμήθειάς τους.

Γι’ αυτό, στα μέσα Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε πιθανούς προμηθευτές και αγοραστές, στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων αντικατάστασης των προμηθειών γαλλίου και γερμανίου, έπειτα από τους περιορισμούς εξαγωγών της Κίνας. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος Mytilineos γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει πιλοτικό έργο με ορίζοντα ολοκλήρωσης 18 μηνών, αναζητώντας τον πιο οικονομικό τρόπο εξαγωγής γαλλίου και διασφαλίζοντας την παραγωγή 40 με 45 μετρικών τόνων ετησίως, όση δηλαδή η τρέχουσα ζήτηση στην ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, η βιομηχανία υποστηρίζει ότι θα χρειαστούν κίνητρα για να καταστεί βιώσιμη η παραγωγή κρίσιμων ορυκτών υλών.

ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ

Η Ελλάδα είναι αρκετά πλούσια σε ορυκτές πρώτες ύλες, ωστόσο απαιτείται μια νέα προσέγγιση στις έρευνες και στη χαρτογράφηση των κοιτασμάτων αξιολογώντας εκ νέου παλαιότερες εμφανίσεις, αλλά και γνωστά κοιτάσματα καθώς η πράσινη ανάπτυξη θέτει νέα τεχνικοοικονομικά δεδομένα. Στη χώρα μας υπάρχουν κοιτάσματα 10 κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών ενώ υπάρχουν αξιόλογες ενδείξεις για άλλα έξι ή επτά.

Μαγνησίτης (λευκόλιθος) Δολομίτης: Η Ελλάδα παράγει από τον μαγνησίτη τελικά προϊόντα δίπυρης και καυστικής Μαγνησίας καθώς και πυρίμαχες μάζες. Για την παραγωγή μεταλλικού μαγνησίου (Mg) που έχει κατηγοριοποιηθεί από την EE ως κρίσιμη πρώτη ύλη θα απαιτούνταν αλλαγή του ήδη υλοποιούμενου παραγωγικού μοντέλου που εφαρμόζεται επί δεκαετίες από τις δραστηριοποιούμενες εταιρείες (Ελληνικοί Λευκόλιθοι και ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι).

Αντιμονίτης: Εντοπίζεται σε τουλάχιστον δύο διαπιστωμένα κοιτάσματα εντός χαρακτηρισμένων Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων, άνευ εκμετάλλευσης έως σήμερα, για παραγωγή κρίσιμου μετάλλου αντιμονίου (Sb). Εντοπίζονται στην Κέραμο Χίου και στο Καλλυντήρι Ροδόπης. Προγραμματίζεται έρευνα από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Βωξίτης Αλουμίνα Αλουμίνιο: Βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική διαδικασία με εγκατεστημένο σύστημα καθετοποιημένης παραγωγής Αl203-Αl (Αλουμίνα- Αλουμίνιο) από τη Mytilineos. Στα «κατάλοιπα» της μεταλλουργίας βωξίτη εμπεριέχονται τα στρατηγικά μέταλλα Σκάνδιο (Sc) και Γάλλιο (Ga) για τα οποία η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πιλοτικού έργου εξαγωγής τους.

Νικέλιο (Νi) και κοβάλτιο (Co): Περιέχονται στο μετάλλευμα του λατερίτη, που όμως δεν παράγονται αυτοτελώς. Απαιτείται αλλαγή της μεθόδου από πυρομεταλλουργική σε υδρομεταλλουργική από τον νέο ανάδοχο της νικελοβιομηχανίας ΛΑΡΚΟ ώστε να παραχθούν ξεχωριστά και σε battery grade (class I, καθαρότητα 99,8%). Για παραγωγή αλάτων του θειικού νικελίου και κοβαλτίου (αποτελούν πρώτη ύλη για παραγωγή μπαταριών), ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει και προς αυτήν την κατεύθυνση αλλάζοντας το υπάρχον παραγωγικό μοντέλο.

Χαλκός (Cu): Περιέχεται στα θειούχα κοιτάσματα που εκμεταλλεύεται η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Μπορεί να παραχθεί υπό προϋποθέσεις από το κοίτασμα των Σκουριών Χαλκιδικής, αν και εφόσον προκριθεί και υλοποιηθεί αντίστοιχο σχέδιο καθετοποιημένης μεταλλουργίας από την εταιρεία. Το θέμα εξετάζεται από επιστημονική επιτροπή μεταλλουργίας.

Κοιτάσματα μαγγανίου (Μn): Τα ιστορικά κοιτάσματα μαγγανίου στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Δράμας που αποτέλεσαν στο παρελθόν κύριο μεταλλευτικό κέντρο της Ελλάδας, απαιτούν επικαιροποίηση της έρευνας, εστίαση για παραγωγή Μn battery grade ή ηλεκτρολυτικού Μn και επαναδρομολόγηση με νέα επενδυτικά projects.

Κοιτάσματα ορυκτού χαλαζία για παραγωγή μεταλλικού πυριτίου (silicon Metal): Έχει υποβληθεί Περιβαλλοντική Μελέτη για σχετική μονάδα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από την εταιρεία ΕΛΛΗΜΕΤ ΑΕ.

ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ

Ενδείξεις «εμφανίσεων» για σπάνιες γαίες (REE): Πανεπιστημιακές έρευνες αναφέρουν κοιτασματολογικούς τύπους που περιέχουν σημαντικές περιεκτικότητες σε Βολφράμιο, Τελλούριο, Ρήνιο, Μολυβδαίνιο, Γάλλιο, Γερμάνιο κ.ά., κυρίως στη Θράκη. Γερμάνιο εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της μισθώτριας εταιρείας, στο κοίτασμα των Μολάων Λακωνίας.

[ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, της Μάχης Τράτσα, 26/11/2023]

ΣΜΕ: “ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΕ

Για τις προοπτικές και τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν στον εξορυκτικό κλάδο στην Ελλάδα και την ΕΕ, μίλησε σε κεντρική ομιλία ο Πρόεδρος του ΣΜΕ Κ.Γιαζιτζόγλου στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, που διοργανώθηκε από το EIT RawMaterials – Regional Center Greece και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος αναφέρθηκε διεξοδικά στα εξής καίρια ζητήματα:

Α. Τόσο οι αρχές όσο και η κοινή γνώμη κοιτάζουν προς την εξορυκτική βιομηχανία αναζητώντας τις πρώτες ύλες που θα επιτρέψουν στην κοινωνία να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα σε ανεκτά επίπεδα.

Μόλις πρόσφατα παρατηρούνται κάποιες πρώτες πολιτικές πρωτοβουλίες Νομοθετικής παρέμβασης, εντούτοις είναι κοινή πεποίθηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στον κλάδο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες είναι μόνον «ένα μικρό πρώτο βήμα», το οποίο από μόνο του δεν πρόκειται να δώσει καμία λύση.

Β. Η Ελλάδα διαθέτει μια αξιόλογη ποικιλία από ορυκτά, πολλά από τα οποία με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Γι΄αυτό και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, αφενός μεν για να αξιολογηθούν εμφανίσεις που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, αφετέρου δε για να επαναξιολογηθούν γνωστά κοιτάσματα με τα νέα οικονομικά δεδομένα.

Γ. Στη χώρα μας υπάρχουν κοιτάσματα 10 «κρίσιμων ή / και στρατηγικών ορυκτών» ενώ υπάρχουν αξιόλογες ενδείξεις για άλλα έξι ή επτά. Δεν θα πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να περιοριστούμε στα ορυκτά που σήμερα θεωρούμε κρίσιμα και στρατηγικά. Όλες οι πρώτες ύλες είναι κατά μία έννοια κρίσιμες και σίγουρα στρατηγικές τόσο για την εθνική μας οικονομία όσο και για την γεωπολιτική μας θέση ως χώρα.

Δ. Η παγκόσμια κατανάλωση ορυκτών πρώτων υλών αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 30 χρόνια με αρκετά αξιόλογους ρυθμούς και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η τάση αυτή θα συνεχίσει. Εντούτοις τυχόν απότομη και έντονη αύξηση της ζήτησης στο προσεχές μέλλον, κυρίως λόγω της διάχυσης της ψηφιακής τεχνολογίας και της πράσινης ενέργειας, μπορεί οδηγήσει σε έκρηξη τιμών με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Ε. Η ΕΕ τα τελευταία 30 χρόνια γίνεται συνεχώς όλο και λιγότερο ανταγωνιστική για την παραγωγή ορυκτών πρώτων υλών, παρά τη σταθερή αύξηση της ζήτησης για ορυκτές πρώτες ύλες, τις οποίες έχει και τα κοιτάσματα αλλά και την τεχνολογική δυνατότητα να παράξει.

ΣΤ. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η καθυστέρηση των αδειοδοτήσεων που προκαλούν αβεβαιότητα στις εταιρείες του κλάδου. Επιπλέον, το κανονιστικό πλαίσιο, πολύπλοκο, ασαφές και σε πολλές περιπτώσεις ανεφάρμοστο, επιβαρύνει και το κόστος παραγωγής. Η συμμόρφωση σε τεχνικές απαιτήσεις που δεν ισχύουν σε άλλα μέρη του κόσμου μειώνει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα.

Αποτέλεσμα; Η ΕΕ χάνει σε ανταγωνιστικότητα απέναντι στους κύριους ανταγωνιστές της σε Ανατολή και Δύση συστηματικά επί δεκαετίες και ο εξορυκτικός κλάδος σε Ελλάδα και ΕΕ συρρικνώνεται αντί να μεγαλώνει.

Πάντως, πολλά από τα προϊντα των εξορύξεων χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, σε «πράσινες» τεχνολογίες και στη βιομηχανία ηλεκτροκίνησης. Χωρίς, λοιπόν, όπως τονίζεται, επάρκεια στις κρίσιμες πρώτες ύλες, η ΕΕ δεν θα μπορέσει να πρωτοστατήσει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ούτε θα μπορέσει να καλύψει πλήρως τις αμυντικές της ανάγκες.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί, ότι σε  πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσαν στις Βρυξέλλες τα μέλη της Ένωσης Ευρωπαϊκών Μεταλλευτικών Βιομηχανιών, Μεταλλευμάτων & Βιομηχανικών Ορυκτών (Euromines) δόθηκε έμφαση στην κρισιμότητα των ορυκτών πρώτων υλών για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως το λίθιο, το κοβάλτιο, ο χαλκός και το νικέλιο που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπαταριών αλλά και σε πλήθος άλλων τομέων, όπως ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πράσινες τεχνολογίες με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταλλευτικά, αμυντικές εφαρμογές κ.α , αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αξία των υπεύθυνων πρακτικών. 

Κοινός τόπος των ομιλητών του Συνεδρίου, μεταξύ των οποίων στελέχη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας (π.χο Jean-Andre Barbosa, εκπρόσωπος τη Renault) αλλά και της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, ήταν  η επίτευξη μιας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού πρώτων υλών η οποία ενσωματώνει κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές. 

Βιώσιμη εξόρυξη ορυκτών και μετάλλων στη μεταλλευτική βιομηχανία​

Σύμφωνα, δε, με όσα αναφέρονται από αναλυτές αλλά και τους οικείους συνδέσμους των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, πολλές μεταλλευτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, υιοθετούν και εφαρμόζουν σήμερα καλές πρακτικές, όπως η αξιοποίηση πηγών ενέργειας και πρώτων υλών χωρίς ορυκτά καύσιμα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού αλλά και η διασφάλιση της ανακύκλωσης των αποβλήτων που είναι πλούσια σε κρίσιμες πρώτες ύλες προκειμένου αυτά να επαναχρησιμοποιούνται. 

Όπως τονίζεται, με τη βοήθεια της τεχνολογικής καινοτομίας, είναι βασικό ζητούμενο σήμερα οι επιχειρήσεις να μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να βελτιώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 

Για παράδειγμα, όπως αναφέρουν στελέχη του μεταλλευτικού κλάδου, απαντώντας και στη σχετική έντονη κριτική που δέχονται, η πολυεθνική εταιρεία εξόρυξης Boliden επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στην ανάκτηση μετάλλων από ηλεκτρονικά απόβλητα, δίνοντας έμφαση στην αξία της εξοικονόμησης και της αειφορίας. Ειδικά αναφέρουν ότι και στην Ελλάδα, η Ελληνικός Χρυσός, η οποία με τη σφραγίδα της ΕΤΕπ, αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική (μεταλλευτικά έργα Σκουριών, Ολυμπιάδας, Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών), με μητρική την Eldorado Gold, εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια τις πλέον πρόσφατες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου, με κυριότερη την εφαρμογή της μεθόδου Ξηρής Απόθεσης Μεταλλευτικών καταλοίπων μέσω πρότερης αφύγρανσής τους, που πέρα από εξοικονόμηση νερού και τη μείωση της απαιτούμενης επιφάνειας ασφαλούς απόθεσής τους, διασφαλίζει μεταξύ άλλων και τα υψηλότερα δυνατά γεωτεχνικά επίπεδα ασφάλειας κατά την αποθήκευσή τους, αλλά και της μεθόδου της λιθογόμωσης, μέσω της οποίας ανακυκλώνονται τα μεταλλευτικά κατάλοιπα και επαναξιοποιούνται για την ασφαλή πλήρωση των στοών του υπόγειου μεταλλείου μετά το πέρας της αξιοποίησής τους. 

Προώθηση βιωσιμότητας- πράσινη μετάβαση

Όπως αναφέρει ο μεταλλευτικός κλάδος,  η προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικότητας κρίσιμων πρώτων υλών θα ενδυναμώσει την Ευρώπη,προκειμένου να ανταπεξέρχεται σε πιθανές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι οποίες μπορούν να ανακύψουν από απρόβλεπτες, εξωγενείς αιτίες, όπως η πανδημική κρίση της Covid-19 προκειμένου να ανταποκρίνεται με αυτονομία και επάρκεια στην αυξανόμενη ζήτηση για ορυκτές πρώτες ύλες,στο δρόμο προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

[ΠΗΓΗ: https://www.energymag.gr/, του Γιώργου Αλεξάκη, 13/11/2023]

ΟΠΥ: ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο Ιωάννης Πασπαλιάρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, εκ μέρους του EIT RawMaterials Hub – Regional Center Greece, αναλύει τα θέματα που θα συζητηθούν στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (8th Greek Raw Materials Community Dialogue) ο οποίος διοργανώνεται από το EIT Raw Materials-Regional Center Greece και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις 9 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Η διαθεσιμότητα, εξόρυξη και βιώσιμη διαχείριση των κρίσιμων πρώτων υλών και πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη, το δυναμικό επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία ορυκτών πόρων, καθώς και η σημασία της απανθρακοποίησης του κλάδου των πρώτων υλών, μέσω της υιοθέτησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξηλεκτρισμού των μεταλλείων και ορυχείων, θα συζητηθούν διεξοδικά στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, που διοργανώνεται από το EIT Raw Materials-Regional Center Greece και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις 9 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών, σημαντικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας των Ορυκτών Πόρων, ρυθμιστικές αρχές, υψηλόβαθμα στελέχη Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τον κλάδο, Έλληνες και Ευρωπαίοι επενδυτές, σύμβουλοι επενδύσεων και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού θα παρευρεθούν στην εκδήλωση και θα παρουσιάσουν τα επιτεύγματα, τις καινοτομίες, καθώς επίσης τις ανάγκες και τις επενδυτικές ευκαιρίες που χαρακτηρίζουν τη βιομηχανία των Ορυκτών Πρώτων Υλών, με έμφαση στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης που εστιάζει στην κυκλική οικονομία και την αυτονομία της εφοδιαστικής αλυσίδας, την πράσινη τεχνολογία και την κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ μέχρι το 2050.

Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Δράση για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (European Critical Raw Materials Act) και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνολογιών στους τομείς των πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας και της πράσινης ενέργειας, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες.

Ενότητα 1η: Πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας και κρίσιμες πρώτες ύλες στην Ανατολική και και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, η διαθεσιμότητα, εξόρυξη, επεξεργασία και διαχείριση των πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας και κρίσιμων πρώτων υλών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και ασφάλεια της περιοχής. Η σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας πρώτων υλών αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την περιορισμένη εξάρτηση από εξωτερικές πηγές.

Οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι και οι ποικίλοι γεωλογικοί σχηματισμοί της συγκεκριμένης περιοχής και ιδιαίτερα, της Ελλάδας, παρέχουν ευκαιρίες για την παραγωγή υλικών στρατηγικής σημασίας, με αποτέλεσμα η δυναμική της περιοχής να είναι πολύπλευρη και διαρκώς αυξανόμενη. Ωστόσο, η αποτελεσματική εξόρυξη και επεξεργασία, καθώς και οι πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της συγκεκριμένης περιοχής.

Στόχος της 1ης Ενότητας του Διαλόγου είναι η κατανόηση των προκλήσεων, ευκαιριών, βέλτιστων πρακτικών και προσέλκυσης επενδύσεων που σχετίζονται με τους κρίσιμους πόρους και η διενέργεια συζητήσεων σχετικά με τη βιώσιμη εξόρυξη, επεξεργασία και διαχείριση τους.

Ενότητα 2η: Δυναμικό επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία πρώτων υλών

Το δυναμικό επενδύσεων στη βιομηχανία πρώτων υλών της ΕΕ αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για επενδυτές που αποσκοπούν να αξιοποιήσουν μελλοντικά, βιώσιμα εγχειρήματα. Ως ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς και καταναλωτές πρώτων υλών παγκοσμίως, η ΕΕ κατέχει στρατηγική θέση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προοπτικών σε διάφορους τομείς.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να παρουσιάσουν παραδείγματα που σχετίζονται με τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες του κλάδου πρώτων υλών της ΕΕ, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη διασφάλιση των πόρων, την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες επενδύσεων στον κλάδο πρώτων υλών της ΕΕ, εστιάζοντας σε τομείς όπως είναι οι πράσινες τεχνολογίες εξόρυξης, η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων, η πρωτοπόρος έρευνα και καινοτομία. Δίνοντας έμφαση στην υφιστάμενη κατάσταση και στις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, στόχος είναι να διαμοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες για τους επενδυτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προσφέρει για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών.

Ενότητα 3η: Απανθρακοποίηση της βιομηχανίας των πρώτων υλών

Ο τομέας των πρώτων υλών υφίσταται σημαντικό μετασχηματισμό που αποδίδεται στην ενσωμάτωση πρακτικών πράσινης ενέργειας. Οι ΑΠΕ, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο για την τροφοδοσία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο εξηλεκτρισμός των μεταλλείων και ορυχείων γίνεται όλο και πιο ελκυστικός, με την υιοθέτηση ηλεκτρικών μηχανημάτων και οχημάτων που τροφοδοτούνται από καθαρές πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του εξηλεκτρισμού βαρέων φορτηγών που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Οι πρωτοβουλίες αυτές καταδεικνύουν τη δέσμευση για βιωσιμότητα και ένα πιο πράσινο μέλλον.

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των ΑΠΕ και των καινοτόμων πρακτικών μείωσης της ενέργειας στη βιομηχανία πρώτων υλών, καθώς και η σημασία της ανακύκλωσης και της υιοθέτησης συστημάτων δέσμευσης άνθρακα. Επιπρόσθετα, αναμένεται να συζητηθούν και παρουσιαστούν καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές που να προωθούν την απανθρακοποίηση του κλάδου των πρώτων υλών.

Στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, ο Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, θα παρουσιάσει τη δυναμική της Ελληνικής βιομηχανίας Ορυκτών Πρώτων Υλών, ενώ σημαντικοί εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες Ελληνικές βιομηχανίες του κλάδου, μεταξύ των οποίων MYTILINEOS, Imerys, ElvalHalcor, TITAN, Sunlight, Hellas Gold θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση και θα επισημάνουν τις προοπτικές και τις ανάγκες που χαρακτηρίζουν τις επενδύσεις στον κλάδο των Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Η δυνατότητα εγγραφής για τη συμμετοχή στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://rcgreece.labmet.ntua.gr/community-dialogues/8th-greek-raw-materials-community-dialogue/ 

Δείτε εδώ «Αφιέρωμα – Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη»

[ΠΗΓΗ: https://rawmathub.gr/, με πληροφορίες από Newsletter ΣΜΕ, 13/10/2023]

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ!

28-thumb-large

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασμένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεων του, ενώ παράλληλα εταιρείες του κλάδου κατέχουν ηγετικές θέσεις στην ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή αγορά σε προϊόντα όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο,νικέλιο, καυστική μαγνησία, μπεντονίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα και μάρμαρα. Την τελευταία δεκαετία υπάρχει στροφή στην αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών σε καινοτόμες, εξειδικευμένες χρήσεις που έχουν περιβαλλοντικό προσανατολισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία (ΠΛ μπεντονίτης, περλίτης, απαπουλγίτης αμφιβολίτης, ολιβινίτης, ανθρακικό ασβέστιο, βιομηχανικοί άργιλοι ειδικών χρήσεων κ.λπ.). Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ε.Ε. που διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών και μεταλλευμάτων, με μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρμογών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ανάγκες σε ΟΠΥ (Ορυκτών Πρώτων Υλών) της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς κοινότητας προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την οικονομία της χώρας . Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αναλύοντας την εικόνα και την πορεία των τεσσάρων κυριότερων ελληνικών εξαγωγικών μεταλλευτικών επιχειρήσεων δηλαδή της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, της Ελληνικοί Λευκόλιθοι, της Τσιμέντα Τιτάν και της Μάρμαρα Διονύσου Πεντέλης.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 11/09/20