Tag Archives: Κοκκινόλακκας

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ, ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ; (2Ο ΜΕΡΟΣ)

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης με τον ίδιο τίτλο, η οποία αποτελούσε το 1 ο μέρος εξέτασης του θέματος και μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Όπως αναφερόταν και στο 1ο μέρος εξέτασης του θέματος, έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αναφορές, εκ μέρους των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, στο φράγμα του Κοκκινόλακκα, με αφορμή και την αστοχία της υγρής απόθεσης απορρίμματος μεταλλευτικής επεξεργασίας σιδηρομεταλλεύματος στη Βραζιλία, στις οποίες αναφορές διατυπώνεται μία επιχειρηματολογία ως προς την καταλληλότητα του Κοκκινόλακκα, ως θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος που θα εξορύσσεται από τα τρία μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην ΒΑ Χαλκιδική, παρότι η εν λόγω θέση απόθεσης, που προτάθηκε από τον επενδυτή στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η λογική της αναφερόμενης επιχειρηματολογίας των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική συνοψίζεται στην εξής φράση τους : «H κοινή λογική λέει ότι ο Κοκκινόλακκας είναι η πλέον ακατάλληλη θέση για μια τέτοια κατασκευή – αλλά ήταν βολική για την εταιρεία λόγω μικρής απόστασης από τις δραστηριότητές της.»

Στο 1 ο μέρος εξέτασης του θέματος, ως αντίκρουση της λογικοφανούς και  επιστημονικοφανούς επιχειρηματολογίας των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του
ορυκτού πλούτου στη ΒΑ Χαλκιδική, τεκμηριώθηκαν τα εξής δύο εξαιρετικά σημαντικά και θεμελιώδη δεδομένα : Πρώτον, ότι η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος στον
Κοκκινόλακκα θα είναι ξηρή απόθεση, δηλαδή το απόρριμμα που θα αποτίθεται θαείναι σε στερεή κατάσταση, οπότε δεν υφίστανται οι κίνδυνοι που εκδηλώνονται στις υγρές αποθέσεις, δηλαδή στις αποθέσεις στις οποίες το απόρριμμα είναι σε ρευστή κατάσταση, όπως στην πρόσφατη περίπτωση της Βραζιλίας. Δεύτερον, ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα και όχι επάνω στο ρήγμα, οπότε δεν υφίστανται οι αντίστοιχοι κίνδυνοι καταπόνησης και ενδεχομένως αστοχίας, που θα υφίσταντο εάν βρισκόταν επάνω στο ρήγμα. Τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των φραγμάτων υγρής απόθεσης και των φραγμάτων ξηρής απόθεσης, την αποκρύπτουν σκοπίμως αυτοί που επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες, προβάλλοντας ανύπαρκτους συσχετισμούς μεταξύ της Βραζιλίας και του Κοκκινόλακκα. Επίσης, η εσκεμμένα ψευδής αναφορά, εκ μέρους των ίδιων ανθρώπων, ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, παραποιώντας την αλήθεια, η οποία είναι ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα, αποσκοπεί στη δημιουργία συνειρμών οι οποίοι απέχουν από την πραγματικότητα, με προφανείς σκοπούς εις βάρος της υλοποίησης της επένδυσης.

Πέραν αυτών όμως, εξακολουθεί και παραμένει, ως απόρροια της επιχειρηματολογίας των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στη ΒΑ Χαλκιδική, το γεγονός ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα κατασκευάζεται σε μία σεισμογενή περιοχή, δίπλα σε ένα ενεργό ρήγμα, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ισχυρό σεισμό, της τάξης των 7 Ρίχτερ. Αυτό είναι ένα πραγματικό δεδομένο, το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το πραγματικό αυτό δεδομένο, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό της περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής, επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή και επιδρά σε όλες ανεξαιρέτως τις κατασκευές. Στην περίπτωση εκδήλωσης ενός ισχυρού σεισμού στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, είτε από το συγκεκριμένο ρήγμα, είτε από άλλο ρήγμα, η δόνηση που θα παραχθεί θα επηρεάσει όλες τις κατασκευές στην περιοχή και ακόμη μακρύτερα, και όχι μόνον το φράγμα του Κοκκινόλακκα, όπως όλοι γνωρίζουμε.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Ελληνική Πολιτεία, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων από τους σεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που της διέθεσαν οι σεισμολόγοι ως προς το ενδεχόμενο εκδήλωσης σεισμών και του μεγέθους των, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, καθόρισε συγκεκριμένους κανονισμούς και θέσπισε αυστηρές παραδοχές μελέτης, βάσει των οποίων οι μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι να σχεδιάζουν και να μελετούν τις κατασκευές τους, ώστε αυτές να είναι ασφαλείς και να μην κινδυνεύουν από αστοχία σε περίπτωση σεισμού. Επιπροσθέτως, σε διεθνές επίπεδο, έχουν καθοριστεί αντίστοιχοι κανονισμοί σχεδιασμού των έργων και εξασφάλισής τους έναντι του κινδύνου του σεισμού. Οι εν λόγω κανονισμοί, εθνικοί και διεθνείς, εφαρμόσθηκαν κατά το σχεδιασμό και τη μελέτη του φράγματος του Κοκκινόλακκα, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική οριστική τεχνική μελέτη του έργου. Η πολυάριθμη ομάδα μηχανικών, Ελλήνων και ξένων, που εκπόνησαν αυτή την τεχνική μελέτη φέρουν ακέραια την ευθύνη έναντι της πολιτείας για την ορθότητα και την επάρκεια της μελέτης τους. Η εν λόγω οριστική μελέτη του φράγματος του Κοκκινόλακκα, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, και βάσει των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, υποβλήθηκε στο ΥΠΕΝ, ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ. Στη συνέχεια, βάσει αυτής της εγκεκριμένης μελέτης κατασκευάστηκε πλήρως και επιτυχώς το φράγμα του Κοκκινόλακκα, σεισμικά θωρακισμένο και διαστασιολογημένο, ώστε να αντιμετωπίσει, αποτελεσματικά και χωρίς κίνδυνο να αστοχήσει, τις καταπονήσεις από τη σεισμική φόρτιση που ενδεχομένως θα αναπτυχθεί κατά την εκδήλωση σεισμού, είτε από το ρήγμα με το οποίο γειτνιάζει, είτε από άλλο ρήγμα της ευρύτερης περιοχής.

Και τα ανωτέρω όμως δεν είναι αποδεκτά από τους διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική και επιμένουν ότι το φράγμα στον Κοκκινόλακκα κινδυνεύει να αστοχήσει λόγω σεισμού, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους, για την περιοχή, για τους κατοίκους, για το περιβάλλον. Προς υποστήριξη αυτής τους της θέσης, επικαλούνται και τις ποιοτικές αξιολογήσεις σεισμολόγων, οιοποίοι συνοψίζουν τη λογική τους σε διατυπώσεις όπως : «Αδυνατώ να σκεφτώ πώς κάποιος μπορεί να προγραμματίζει την κατασκευή τέτοιων φαραωνικών κατασκευών πάνω σε ένα ενεργό ρήγμα το οποίο σε ιστορικούς χρόνους έχει δώσει τόσο μεγάλες κινήσεις. Τα φράγματα αυτά αποκλείεται να αντέξουν στα χτυπήματα ενός ισχυρού σεισμού.»

Εν γένει, είναι σεβαστές οι ποιοτικές αξιολογήσεις των σεισμολόγων. Όμως θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι επιστημονικές γνώσεις και το επιστημονικό αντικείμενο των σεισμολόγων περιορίζεται και εξαντλείται στον προσδιορισμό του μεγέθους και των χαρακτηριστικών του σεισμού που δύναται να εκδηλωθεί σε μία περιοχή και δεν σχετίζονται καθοιονδήποτε τρόπο με το σχεδιασμό, τη μελέτη, τη διαστασιολόγηση και την κατασκευή των έργων. Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι τα έργα τα σχεδιάζουν, τα μελετούν, τα διαστασιολογούν και τα κατασκευάζουν οι μηχανικοί. Οι μηχανικοί, προκειμένου να επιτύχουν την υλοποίηση ασφαλών κατασκευών, θωρακισμένων επαρκώς και αποτελεσματικά έναντι των αναμενόμενων κινδύνων, λαμβάνουν υπόψη τους τα δεδομένα που τους παρέχουν άλλοι επιστήμονες, όπως οι σεισμολόγοι, οι μετεωρολόγοι και άλλοι, τα ποσοτικοποιούν, σταθμίζουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο (σεισμός, πλημμύρα, τσουνάμι, τυφώνας, κλπ), κάνουν παραδοχές, ακολουθούν τους κανονισμούς, εφαρμόζουν την επιστήμη και την τεχνολογία, και παράγουν έργο. Οι μηχανικοί παράγουν το έργο και τελικώς αυτοί έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια της κατασκευής τους. Οι σεισμολόγοι ή οι μετεωρολόγοι έχουν την ευθύνη για τα στοιχεία που προσδιορίζουν ως προς την περιγραφή του φαινομένου που εξετάζουν, π.χ. του σεισμού, της βροχόπτωσης κλπ, και μόνον για αυτά.

Επιπροσθέτως, εάν κάποιοι εξ αυτών, όπως διατείνονται, αδυνατούν να αντιληφθούν ή τους φοβίζουν τα έργα των μηχανικών, και ειδικότερα το, συνήθους μεγέθους και όχι βέβαια φαραωνικό, φράγμα του Κοκκινόλακκα, λόγω και της εγγύτητας του με ενεργό ρήγμα, τους παροτρύνω σφόδρα να διαβάσουν σχετικά με το ενεργό ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, το οποίο διέρχεται μέσα από τις κατοικημένες περιοχές του Σαν Φραντσίσκο και του Λος Άντζελες και αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς σεισμούς, 7 ή και 8 Ρίχτερ, έως το 2030, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων.

Παρά τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων όμως, οι άνθρωποι και εκεί, όπως και εδώ, σχεδιάζουν το μέλλον τους, προχωράνε, κατασκευάζουν έργα, αναπτύσσονται, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα σεισμικής θωράκισης των κατασκευών τους και εξασφάλισής τους έναντι υπαρκτού και ρεαλιστικού κινδύνου. Οι άνθρωποι και εκεί, όπως και εδώ, «κάνουμε τα πάντα ώστε να προβλέψουμε και να προλάβουμε» μια πιθανή κατάρρευση ενός φράγματος ή οποιουδήποτε άλλου έργου, προκειμένου να μην υπάρξουν ολέθριες ή ακόμη πιο αυστηρά, μη αποδεκτές συνέπειες για τους ανθρώπους και την περιοχή ενδιαφέροντος. Αντίστοιχα, οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και εκεί, όπως και εδώ, το ΥΠΕΝ στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν το θάρρος να αδειοδοτούν την υλοποίηση έργων, καλύπτοντας τις ανθρώπινες ανάγκες, έχοντας διασφαλίσει και αυτές με τη σειρά τους ότι «έχουν κάνει τα πάντα ώστε να προβλέψουν και να προλάβουν», παρότι ορισμένοι προσπαθούν να τις βάλουν χειρόφρενο, θέτοντας προβληματισμούς για το εάν με τις αδειοδοτήσεις που χορηγούν υπάρχει η ελάχιστη υπόνοια, λιγότερο και από πιθανότητα δηλαδή, ότι μπορεί να απειληθούν ανθρώπινες ζωές και περιβαλλοντικές καταστροφές. Εάν υιοθετούνταν τέτοιου είδους προβληματισμοί, εάν δειλιάζαμε μπροστά στις προκλήσεις, δεν θα βγαίναμε από τις σπηλιές, δεν θα κατασκευάζαμε κανένα έργο, δεν θα ταξιδεύαμε, ούτε με αεροπλάνο, ούτε με πλοίο, ούτε με τραίνο, ούτε με αυτοκίνητο, ούτε καν θα περπατούσαμε. Δεν θα ζούσαμε !!!

Οι άνθρωποι κάνουμε τα πάντα ώστε να προβλέψουμε και να προλάβουμε, προχωρώντας μπροστά, απαντώντας στις προκλήσεις, κερδίζοντας το μέλλον, με ασφάλεια.

Τέλος, οι διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης στην ΒΑ Χαλκιδική συμπληρώνουν την ανωτέρω λογικοφανή και επιστημονικοφάνη επιχειρηματολογία τους, η οποία δεν ευσταθεί και καταρρίπτεται, με τον ισχυρισμό ότι δήθεν η θέση Κοκκινόλακκας, όπου θα πραγματοποιείται η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος, ήταν βολική για την εταιρεία λόγω μικρής απόστασης από τις δραστηριότητές της. Και ο ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί επίσης και είναι παντελώς αβάσιμος. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από όλους εάν ληφθεί υπόψη μόνον το εξής : Ο μεγαλύτερος όγκος του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος, ο οποίος θα καλύψει τη λειτουργία του έργου για 25 χρόνια, θα παράγεται από τα μεταλλεία της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τη θέση Κοκκινόλακκας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Μαδέμ Λάκκος. Στην περιοχή Μαδέμ Λάκκος βρίσκεται το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, του οποίου όμως η παραγωγή μεταλλεύματος είναι ποσοτικά περιορισμένη αφενός και αφετέρου θα εξαντληθεί σε διάστημα 7 ετών περίπου, οπότε δεν επαρκεί για να καλύψει όλα τα χρόνια λειτουργίας του έργου. Οι σχετικές θέσεις των μεταλλείων Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών και της θέσης Κοκκινόλακκας, φαίνονται με μία ματιά σε έναν χάρτη της περιοχής.

Επομένως, ο Κοκκινόλακκας απέχει σημαντικά από τα κύρια και σημαντικά μεταλλεία, της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, και δεν βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση ως προς αυτά, αφού για να γίνει η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος στον Κοκκινόλακκα, απαιτείται η μεταφορά μεταλλεύματος για αρκετά χιλιόμετρα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την μεταφορά του μεταλλεύματος από την Ολυμπιάδα στον Κοκκινόλακκα, κατασκευάζεται οδική σήραγγα μήκους 8770 μέτρων, στην οποία θα κινούνται φορτηγά που θα μεταφέρουν το μετάλλευμα. Σημειώνεται ότι η αμέσως μικρότερη οδική σήραγγα στην Ελλάδα είναι αυτή των Τεμπών, μήκους 6.000 μέτρων περίπου, η οποία είναι και η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια. Το κόστος της οδικής σήραγγας, μήκους 8770 μέτρων που κατασκευάζεται για τη μεταφορά του μεταλλεύματος από την Ολυμπιάδα στην περιοχή του Κοκκινόλακκα είναι σημαντικό και επιβαρύνει την επένδυση, χωρίς την ανάλογη και ουσιαστική οικονομική ανταπόδοση, ενώ για την ολοκλήρωσή της απαιτείται η εκτέλεση εργασιών επί 6 χρόνια. Επιπλέον, η συνολική λειτουργία του έργου θα επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς του μεταλλεύματος από την Ολυμπιάδα στην περιοχή του Κοκκινόλακκα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας.

Ασφαλώς, εάν ο χώρος απόθεσης του απορρίμματος χωροθετούνταν δίπλα ή κοντά έστω στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, τα ανωτέρω κόστη θα τα απέφευγαν ο επενδυτής και η εταιρεία αντίστοιχα. Μία τέτοια επιλογή όμως δεν ήταν περιβαλλοντικά η βέλτιστη και γι’ αυτό δεν υιοθετήθηκε από την Μ.Π.Ε. και κατ’ επέκταση από τον επενδυτή, παρότι θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα.

Συγκεντρωτικά επομένως, σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα αναπτύσσονται στη σχετική ανάρτηση με το 1 ο μέρος εξέτασης του θέματος, συνάγεται ότι ο Κοκκινόλακκας, ως θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος που θα εξορύσσεται από τα τρία μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην ΒΑ Χαλκιδική, είναι η βέλτιστη, με περιβαλλοντικά κριτήρια, προτάθηκε από τον επενδυτή, δια της Μ.Π.Ε., και αφού ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ. Όλα τα πραγματικά τεχνικά θέματα που υφίστανται και λόγω της εγγύτητας του φράγματος του Κοκκινόλακκα με το παρακείμενο ενεργό ρήγμα, και όχι αυτά που εικάζουν οι διαφωνούντες με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, κάνοντας ανύπαρκτες θεωρήσεις, όπως ότι το φράγμα είναι επάνω στο ενεργό ρήγμα, θεωρήσεις οι οποίες αποτελούν παραποίηση της αλήθειας και δεν ισχύουν, προσεγγίστηκαν μελετητικά και αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά και επαρκώς στα πλαίσια της σχετικής οριστικής τεχνικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αφού ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε, εγκρίθηκε και αυτή από το ΥΠΕΝ. Σήμερα πλέον, το φράγμα του Κοκκινόλακκα έχει κατασκευαστεί πλήρως και επιτυχώς, βάσει της εν λόγω εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης και είναι έτοιμο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Τονίζεται επίσης ότι η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης για την απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας συνεπάγεται την επιβάρυνση της επένδυσης αφενός, με το κόστος κατασκευής οδικής σήραγγας, μήκους 8770 μέτρων και της εταιρείας αφετέρου, με το κόστος μεταφοράς του μεταλλεύματος από την Ολυμπιάδα στην περιοχή του Κοκκινόλακκα, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω ως προς τα κόστη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι για την απόθεση του απορρίμματος της επεξεργασίας του μεταλλεύματος επιλέχθηκε η εφαρμογή μίας επιπρόσθετης διεργασίας, αυτή της σύγχρονης τεχνολογίας ξηρής απόθεσης, η οποία παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά και τεχνικά πλεονεκτήματα, αλλά επιβαρύνει επίσης με κόστος εγκαταστάσεων, λειτουργίας και μισθοδοσίας εργαζομένων, τον επενδυτή και την εταιρεία. Υπάρχουν επομένως απτές αποδείξεις ότι ο επενδυτής δεν τσιγκουνεύεται για τα περιβαλλοντικά, ενώ με τις τεχνικές επιλογές που έχει υιοθετήσει βάσει των αντίστοιχων μελετών του, εξασφαλίζεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο το περιβάλλον και οι άνθρωποι της περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής.

Επιπλέον, έχει εμπράκτως εκδηλώσει την πρόθεσή του να προβεί σε κατάλληλες τροποποιήσεις του σχεδιασμού επιμέρους έργων της επένδυσης, απομειώνοντας έτη περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, όπως έπραξε στην περίπτωση των φραγμάτων απόθεσης τελμάτων στις Σκουριές, για τα οποία κατέθεσε τροποποιητική τεχνική μελέτη με εφαρμογή και εκεί της σύγχρονης τεχνολογίας ξηρής απόθεσης.

Ως απόρροια όλων των ανωτέρω, διερωτάται κάποιος… τελικά, τι πρόβλημα υπάρχει με τον Κοκκινόλακκα ;

Η απάντηση είναι σαφής και μονοσήμαντη. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει με τον Κοκκινόλακκα, ως θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος που θα εξορύσσεται από τα τρία μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην ΒΑ Χαλκιδική. Πρόβλημα δήθεν βλέπουν, μόνον αυτοί που δεν αποδέχονται τη μεταλλευτική δραστηριότητα και επιδιώκουν να ματαιώσουν μία εθνικά και οικονομικά συμφέρουσα επένδυση αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, για τους δικούς του λόγους ο καθένας, οι οποίοι είναι επιχειρηματικοί, ιδεολογικοί, πολιτικοί ή και συναισθηματικοί. Αυτό που απαιτείται, είναι να σταματήσει άμεσα κάθε κινδυνολογία και καταστροφολογία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφενός και αφετέρου προκαλεί, αναιτιολογήτως και αδικαιολογήτως, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της εθνικά και οικονομικά συμφέρουσας επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική.

Με εκτίμηση, Αθανάσιος Γ. Καρίνας

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, του Αθανάσιου Καρίνα, 23/2/2019]

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ, ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ; (1ο ΜΕΡΟΣ)

τελευταίο χρονικό διάστημα, και με αφορμή την αστοχία της υγρής απόθεσης απορρίμματος μεταλλευτικής επεξεργασίας σιδηρομεταλλεύματος στη Βραζιλία, όπου όγκος αποθηκευμένης λάσπης διέρρευσε και κινήθηκε ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να κατακλυστεί μεγάλη έκταση από αυτή, να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και να προκληθούν αξιόλογες περιβαλλοντικές και υλικές βλάβες στην περιοχή, διατυπώνεται μία επιχειρηματολογία ως προς την καταλληλότητα του Κοκκινόλακκα, ως θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος που θα εξορύσσεται από τα τρία μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην ΒΑ Χαλκιδική, παρότι η εν λόγω θέση απόθεσης, που προτάθηκε από τον επενδυτή στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η εν λόγω επιχειρηματολογία, η οποία αναπτύσσεται από τους διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική, συνοψίζεται στο εξής : Η θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας στον Κοκκινόλακκα δεν είναι κατάλληλη, επειδή γειτνιάζει με ενεργό ρήγμα και άρα υφίσταται κίνδυνος αστοχίας και πρόκλησης προβλημάτων ανάλογων με αυτά που συνέβησαν στη Βραζιλία ή σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ενώ επικουρικά ασκείται και η κριτική ότι η συγκεκριμένη θέση επιλέχθηκε επειδή βόλευε τον επενδυτή.

Υγρή και ξηρή απόθεση

Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει ένας θεμελιώδης διαχωρισμός. Η απόθεση απορρίμματος μεταλλευτικής επεξεργασίας που αστόχησε πρόσφατα στη Βραζιλία και οι όμοιες με αυτήν, είναι υγρές αποθέσεις απορρίμματος, δηλαδή το απόρριμμα αποτίθεται στη θέση αποθήκευσής του υπό υγρή – ρευστή κατάσταση, ως μείγμα νερού και στερεών, ως λεπτόρευστη λάσπη. Κυρίως εξαιτίας της υγρής – ρευστής κατάστασης του απορρίμματος που αποτίθεται εκδηλώνονται αστοχίες τέτοιων υγρών αποθέσεων, με αποτέλεσμα να ρέει και να διαχέεται η λάσπη σε σημαντικές εκστάσεις, προκαλώντας τις γνωστές συνέπειες. Αντιθέτως, η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας στον Κοκκινόλακκα θα είναι ξηρή απόθεση απορρίμματος, δηλαδή το απόρριμμα θα αποθηκεύεται υπό ξηρή – στερεή κατάσταση, δεδομένου ότι προβλέπεται η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας ξηρής απόθεσης, με την οποία αφαιρείται το νερό που περιέχεται στο απόρριμμα, με μηχανικό τρόπο και χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού (φιλτρόπρεσσες). Χάρη στην εφαρμογή της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης, το απόρριμμα που θα αποτίθεται στον Κοκκινόλακκα θα είναι σε ξηρή – στερεή κατάσταση, και θα συνίσταται μόνον από στερεή φάση, απουσιάζοντας το νερό ως υγρή φάση. Επομένως, λόγω της θεμελιώδους αυτής διαφοράς μεταξύ υγρών – ρευστών αποθέσεων και ξηρών – στερεών αποθέσεων, στην περίπτωση της ξηρής – στερεής απόθεσης του απορρίμματος στον Κοκκινόλακκα δεν υφίσταται ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα όμοια με αυτά που είδαμε στις εικόνες από την Βραζιλία ή σε αντίστοιχες περιπτώσεις κατά το παρελθόν.

Καμία ομοιότητα δεν υπάρχει και κανένας συσχετισμός δεν μπορεί να γίνει μεταξύ των περιπτώσεων αστοχίας υγρών – ρευστών αποθέσεων, όπως της Βραζιλίας, με την ξηρή – στερεή απόθεση του Κοκκινόλακκα, λόγω της ανωτέρω θεμελιώδους διαφοράς στη φύση μεταξύ των υγρών – ρευστών αποθέσεων απορρίμματος και των ξηρών – στερεών αποθέσεων απορρίμματος. Κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης και συσχέτισης των εικόνων από την αστοχία της Βραζιλίας με το μέλλον στην ΒΑ Χαλκιδική είναι ανεδαφική, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και εάν δεν είναι συνειδητό ψέμα, αποτελεί αδικαιολόγητη έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων και αντίληψης μηχανικού για όσους «ειδικούς» διατυπώνουν τη σχετική επιχειρηματολογία. Η διάδοση εικόνων της αστοχίας της υγρής – ρευστής απόθεσης απορρίμματος στη Βραζιλία, υπό πηχυαίους τίτλους και αντίστοιχο υπαινικτικό σχολιασμό, συσχετίζοντας τες με το μέλλον της ΒΑ Χαλκιδικής, στοχεύει αποκλειστικά στην κατατρομοκράτηση των αναγνωστών και κυρίως των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής, αλλά και στην παραπληροφόρηση και ποδηγέτηση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Τα ανωτέρω αφορούν στη φύση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας, το οποίο θα αποτίθεται στη θέση Κοκκινόλακκας. Ας εξετάσουμε όμως και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης θέσης του Κοκκινόλακκα, όπου προβλέπεται να γίνει η απόθεση του ξηρού – στερεού απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος.

Κοκκινόλακκας: Η βέλτιστη θέση απόθεσης

Η θέση Κοκκινόλακκας για την απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος της ΒΑ Χαλκιδικής προσδιορίσθηκε μετά κόπων και βασάνων, όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια και όχι επειδή βόλευε την εταιρεία, όπως επικαλούνται ορισμένοι διαφωνούντες με την μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, κατά το παρελθόν και στα πλαίσια διερεύνησης των δυνατοτήτων αξιοποίησης των κοιτασμάτων που υπάρχουν στην ΒΑ Χαλκιδική, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ανέθεσε σε δύο ερευνητικά ιδρύματα, το ΙΓΜΕ και το ΙΠΑ, την εκπόνηση μελέτης για την επιλογή της βέλτιστης θέσης της απόθεσης των απορριμμάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος. Στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης έγινε εξαντλητική διερεύνηση πολλών εναλλακτικών θέσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην πρώτη φάση εξετάστηκαν δεκατέσσερις (14) θέσεις, από τις οποίες προκρίθηκαν για περαιτέρω αξιολόγηση στη δεύτερη φάση τρεις (3). Από τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών των τριών (3) εναλλακτικών θέσεων, με βάση τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, προέκυψε ως ενδεδειγμένη εναλλακτική, η θέση Κηπουρίστρα, πλησίον του μεταλλείου της Ολυμπιάδας. Σε συνέχεια των ανωτέρω διερευνήσεων για τον προσδιορισμό της βέλτιστης θέσης απόθεσης του απορρίμματος, κατά την παρούσα φάση και στα πλαίσια εκπόνησης της Μ.Π.Ε. από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και τις αντιδράσεις που είχαν εγερθεί στο παρελθόν για την επιλεχθείσα τότε θέση Κηπουρίστρα, εξετάσθηκαν δύο (2) εναλλακτικές θέσεις για την απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας, η προηγούμενη θέση Κηπουρίστρα και η νέα θέση Κοκκινόλακκας, οι οποίες προέκυψαν μετά από προκαταρκτική αξιολόγηση πλήθους εναλλακτικών θέσεων, τουλάχιστον δεκαπέντε (15).

Από τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών των δύο (2) εναλλακτικών θέσεων, στα πλαίσια της Μ.Π.Ε., με περιβαλλοντικά κυρίως κριτήρια, προσδιορίσθηκε ως βέλτιστη θέση για την απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος η θέση Κοκκινόλακκας (Μ.Π.Ε.. Κεφ. 2.2.5, 4.5 & 4.6). Η θέση Κοκκινόλακκας, που προσδιορίσθηκε από τη Μ.Π.Ε. ως βέλτιστη για την απόθεση του απορρίμματος, έγινε αποδεκτή από το αρμόδιο ΥΠΕΝ, με την έγκριση της Μ.Π.Ε. και την έκδοση της αντίστοιχης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ ΕΠΟ/οικ. 201745/26-07-2011).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η θέση Κοκκινόλακκας αποτελεί τη βέλτιστη περιβαλλοντικά θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος της ΒΑ Χαλκιδικής, η οποία έχει γίνει αποδεκτή και έχει εγκριθεί από το αρμόδιο ΥΠΕΝ.

Όμως, την εν λόγω εγκεκριμένη από το ΥΠΕΝ θέση απόθεσης στον Κοκκινόλακκα δεν την αποδέχονται οι διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική. Επισημαίνεται ότι οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται και αυτή τη θέση απόθεσης του απορρίμματος, στον Κοκκινόλακκα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν αποδέχονταν και την προηγούμενη θέση, στην Κηπουρίστρα, προβάλλοντας και τότε λογικοφανή και επιστημονικοφανή επιχειρήματα. Διερωτάται κανείς, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι διαχρονικά εκφράζονται αρνητικά σε οτιδήποτε έχει σχέση με την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, μήπως προτείνουν κάποια άλλη θέση για την απόθεση του απορρίμματος ή είναι αρνητικοί συνολικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, για τους δικούς τους λόγους, τους οποίους βέβαια επιμελώς αποκρύπτουν, και επιδιώκουν ουσιαστικά να ακυρώσουν την όποια προσπάθεια γίνεται για την υλοποίηση μιας εθνικά και οικονομικά συμφέρουσας επένδυσης, αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, με σημαντικά οφέλη στην απασχόληση και στην οικονομία, εθνική και τοπική ;

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, που διαφωνούσαν στο παρελθόν και διαφωνούν και σήμερα με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, αποσκοπούν στην κατατρομοκράτηση των πολιτών και ειδικότερα των κατοίκων της περιοχής ενδιαφέροντος, προβάλλοντας λογικοφανή και επιστημονικοφανή επιχειρήματα, ενώ αξιοποιώντας πολιτικές συγκυρίες, επιδιώκουν την ακύρωση κάθε προσπάθειας. Η λογική της επιχειρηματολογία τους συνοψίζεται στην εξής φράση : «H κοινή λογική λέει ότι ο Κοκκινόλακκας είναι η πλέον ακατάλληλη θέση για μια τέτοια κατασκευή – αλλά ήταν βολική για την εταιρεία λόγω μικρής απόστασης από τις δραστηριότητές της.»

Προκειμένου, οι διαφωνούντες με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, να επιτύχουν το σαφή στόχο τους, που είναι η ματαίωση κάθε μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ίδιοι άνθρωποι αναπτύσσουν ανάλογη αντιμεταλλευτική δράση και στην περίπτωση της μεταλλευτικής επένδυσης στη Θράκη, καθώς και αλλού, παραποιούν και μετασχηματίζουν ορισμένα δεδομένα, με λογικοφανή και επιστημονικοφανή τρόπο, εμφανίζοντάς τα ως δήθεν ατράνταχτα λογικά και τεκμηριωμένα τεχνικά επιχειρήματα, βάσει των οποίων διεκδικούν : α) να ακυρωθούν τεχνικές επιλογές και μελέτες που εκπονήθηκαν από δεκάδες καταξιωμένους επιστήμονες μηχανικούς, Έλληνες και ξένους, δαπανώντας χιλιάδες ανθρωποημέρες επιστημονικής εργασίας και β) να ανακληθούν χορηγηθείσες άδειες και εγκρίσεις από υπηρεσίες του δημοσίου, απαξιώνοντας την επιστημονική και τεχνική κατάρτιση δεκάδων επιστημόνων των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.

Οι διαφωνούντες με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, ανέξοδα και ανεύθυνα, χωρίς να έχουν υποστεί έως σήμερα τις συνέπειες του νόμου για τις σοβαρότατες επιπτώσεις της αντιμεταλλευτικής τους δράσης, πιστεύουν ότι με τη λογικοφανή και επιστημονικοφανή επιχειρηματολογία τους, η οποία είναι τόσο πρόχειρη, σαθρή και ανίσχυρη, όσο ένας πύργος στην άμμο, δίπλα στο κύμα της θάλασσας, μπορούν να ακυρώσουν το αποτέλεσμα της επιστημονικής και τεχνικής δουλειάς δεκάδων μηχανικών, οι οποίοι φέρουν το βάρος της ποινικής ευθύνης της υπογραφής τους και επιπλέον διακυβεύεται η επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθώς επίσης και να ποδηγετήσουν τους υπαλλήλους των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν το βάρος της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Κάνουν λάθος λοιπόν οι διαφωνούντες με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική !!!

Τελικά τι συμβαίνει με το ρήγμα;

Για την περίπτωση της απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας στη θέση Κοκκινόλακκας, το λογικοφανές και επιστημονικοφανές επιχείρημα των διαφωνούντων με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική, είναι ότι το αντίστοιχο φράγμα που προβλέπεται να κατασκευαστεί στον Κοκκινόλακκα βρίσκεται επάνω σε ενεργό ρήγμα, το οποίο κατά το παρελθόν προκάλεσε ισχυρό σεισμό, μεγέθους 7 Ρίχτερ, γεγονός το οποίο καθιστά τη συγκεκριμένη θέση απόθεσης ακατάλληλη για μια τέτοια κατασκευή.

Θα πρέπει να τονισθεί ευθύς εξαρχής ότι το ανωτέρω επιχείρημα που προβάλουν οι διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης δεν είναι αληθές ως προς το εξής : το φράγμα του Κοκκινόλακκα δεν βρίσκεται επάνω στο ενεργό ρήγμα, όπως ψευδώς παρουσιάζεται από τους κινδυνολογούντες, αλλά δίπλα, σε κοντινή απόσταση, αλλά δίπλα. Αυτό φαίνεται και στα σχετικά σχέδια που παρουσιάζουν οι ίδιοι οι διαφωνούντες, καθώς και στη σχετική φωτογραφία που συνοδεύει την παρούσα ανάρτηση. Θα σκεφτεί κάποιος… έχει σημασία αυτό ; Η απάντηση είναι ότι έχει τεράστια σημασία από την άποψη του μηχανικού, για το σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου. Για να γίνει αντιληπτή η τεράστια σημασία αυτής της φαινομενικά «τεχνικής λεπτομέρειας», του «επάνω στο ρήγμα» και του «δίπλα στο ρήγμα», είναι αναγκαίο να περιγραφεί σύντομα η έννοια του ρήγματος.

Το ρήγμα είναι η διακοπή της συνέχειας του εδάφους. Τα στρώματα του εδάφους, τα οποία είναι συνεχόμενα βάσει του τρόπου που δημιουργήθηκαν στη φύση, σπάνε σε ορισμένες θέσεις και διακόπτεται η συνέχειά τους, εξαιτίας της επιβολής τεράστιων δυνάμεων που αναπτύσσονται στον φλοιό της γης από γεωλογικά φαινόμενα. Το αποτέλεσμα του σπασίματος του εδάφους είναι να δημιουργούνται ρήγματα, στις θέσεις όπου εκδηλώνεται το σπάσιμο. Στις εν λόγω θέσεις, διακόπτεται η συνέχεια του εδάφους και προκύπτουν δύο διακριτά τεμάχη εδάφους, εκατέρωθεν του ρήγματος.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, όταν μία κατασκευή βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, είναι θεμελιωμένη εν μέρει και στα δύο τεμάχη εδάφους και τέμνεται από το ρήγμα, ενώ όταν η κατασκευή δεν βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, αλλά δίπλα στο ρήγμα, τότε είναι θεμελιωμένη στο ένα μόνον από τα δύο τεμάχη εδάφους που βρίσκονται εκατέρωθεν του ρήγματος, και δεν τέμνεται από αυτό. Στην πρώτη περίπτωση, όπου η κατασκευή είναι θεμελιωμένη επάνω στο ρήγμα, σε περίπτωση σεισμού, με διαφορετική εν γένει σχετική μετακίνηση του ενός τεμάχους εδάφους ως προς το άλλο τέμαχος εδάφους, εκατέρωθεν του ρήγματος, η κατασκευή θα υποβληθεί σε διαφορετικές μετακινήσεις σε επιμέρους τμήματά της, λόγω της διαφορετικής εν γένει σχετικής μετακίνησης των δύο τεμαχών εδάφους εκατέρωθεν του ρήγματος, στα οποία είναι θεμελιωμένη Εξαιτίας αυτής της διαφορετικής σχετικής μετακίνησης των επιμέρους τμημάτων της κατασκευής προκαλούνται, μικρές ή μεγαλύτερες, αστοχίες στην κατασκευή, ανάλογα με το μέγεθος της διαφορετικής σχετικής μετακίνησης των δύο τεμαχών εδάφους, στα οποία είναι θεμελιωμένη. Εάν λοιπόν το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρισκόταν επάνω στο ρήγμα, θα αντιμετώπιζε τον ανωτέρω κίνδυνο αστοχίας, λόγω της ενδεχόμενης διαφορετικής σχετικής μετακίνησης των δύο τεμαχών εδάφους εκατέρωθεν του ρήγματος, στα οποία θα ήταν θεμελιωμένο.

Όμως το φράγμα του Κοκκινόλακκα δεν βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, αλλά δίπλα στο

ρήγμα και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Το φράγμα του Κοκκινόλακκα κατασκευάζεται και θεμελιώνεται στο σύνολό του στο ένα μόνον τέμαχος εδάφους, σε σημαντική απόσταση από τη θέση όπου εντοπίζεται το συγκεκριμένο ρήγμα στην επιφάνεια του φυσικού αναγλύφου και εκτός της πιθανολογούμενης ζώνης δευτερογενούς διάρρηξης. Επομένως, το φράγμα του Κοκκινόλακκα δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αστοχίας που υπαινίσσονται οι διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική, αναφέροντας και διαδίδοντας ψευδώς, εν γνώσει τους, ότι δήθεν το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται επάνω στο ρήγμα.

Καθίσταται σαφές από τα αναφερόμενα ανωτέρω ως προς τη συγκεκριμένη θέση του φράγματος του Κοκκινόλακκα, δίπλα στο ρήγμα και όχι επάνω στο ρήγμα, ότι δεν υφίσταται ο κίνδυνος αστοχίας που θα υφίστατο εάν το φράγμα βρισκόταν επάνω στο ρήγμα. Το φράγμα του Κοκκινόλακκα κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στο ένα μόνον τέμαχος του εδάφους που έχει προκύψει από το εν λόγω ρήγμα και δεν κινδυνεύει από διαφορετικές σχετικές μετακινήσεις σε επιμέρους τμήματα της θεμελίωσής του.

Επομένως, σε περίπτωση σεισμού, το φράγμα του Κοκκινόλακκα θα παρακολουθήσει στο σύνολό του την τυχόν ομοιόμορφη μετακίνηση του τεμάχους εδάφους, επί του οποίου είναι θεμελιωμένο, χωρίς να υποστεί την καταπόνηση λόγω διαφορετικών σχετικών μετακινήσεων σε επιμέρους τμήματα της θεμελίωσής του.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, δύο δεδομένα θα πρέπει να συγκρατήσουμε.

Πρώτον, ότι η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος στον Κοκκινόλακκα θα είναι ξηρή απόθεση, δηλαδή το απόρριμμα που θα αποτίθεται θα είναι σε στερεή κατάσταση, οπότε δεν υφίστανται οι κίνδυνοι που εκδηλώνονται στις υγρές αποθέσεις, δηλαδή στις αποθέσεις στις οποίες το απόρριμμα είναι σε ρευστή κατάσταση, όπως στην πρόσφατη περίπτωση της Βραζιλίας.

Δεύτερον, ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα και όχι επάνω στο ρήγμα, οπότε δεν υφίστανται οι αντίστοιχοι κίνδυνοι καταπόνησης και ενδεχομένως αστοχίας, που θα υφίσταντο εάν βρισκόταν επάνω στο ρήγμα. Τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των φραγμάτων υγρής απόθεσης και των φραγμάτων ξηρής απόθεσης, την αποκρύπτουν σκοπίμως αυτοί που επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες, προβάλλοντας ανύπαρκτους συσχετισμούς μεταξύ της Βραζιλίας και του Κοκκινόλακκα. Επίσης, η εσκεμμένα ψευδής αναφορά, εκ μέρους των ίδιων ανθρώπων, ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, παραποιώντας την αλήθεια, η οποία είναι ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα, αποσκοπεί στη δημιουργία συνειρμών οι οποίοι απέχουν από την πραγματικότητα, με προφανείς σκοπούς εις βάρος της υλοποίησης της επένδυσης.

Δεδομένου ότι η έως εδώ ανάπτυξη του κειμένου είναι ήδη εκτενής και προκειμένου να εξετασθούν και τα υπόλοιπα σημεία της λογικοφανούς και επιστημονικοφανούς επιχειρηματολογίας των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της ΒΑ Χαλκιδικής, χωρίς τον περιορισμό στην έκταση του κειμένου, θα υπάρξει επόμενη ανάρτηση, με το 2ο μέρος εξέτασης του θέματος, εντός των επομένων ημερών, ως συνέχεια της παρούσας.

Με εκτίμηση, Αθανάσιος Γ. Καρίνας

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 20/2/2019]

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

DSCN0880 - Αντίγραφο

Οι ελεγκτές του ΥΠΕΚΑ σταμάτησαν τα έργα στο ρέμα Κοκκινόλακκα, διότι δεν έχουν εγκριθεί ακόμη κάποια μελέτη υποέργου και ένα προσάρτημα μελέτης. Συγκεκριμένα το έγγραφο που απέστελλε η υπηρεσία στην Ελληνική Χρυσός αναφέρει τα κάτωθι:

Η υλοποίηση των εργασιών του θέματος προϋποθέτει τον εφοδιασμό σας με την έγκριση του Προσαρτήματος 4 με τίτλο «Τεχνική Μελέτη Νέου Χώρου Απόθεσης Κοκκινόλακα» και της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και με τις εκάστοτε απαραίτητες άδειες.

Δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζει η εφημερίδα των Συντακτών και η Αυγή… Θέμα χρόνου είναι να εγκριθούν και αυτές οι δευτερεύουσες μελέτες.

Από την άλλη ως ανακριβείς ελέγχονται οι πληροφορίες ότι οι βουλευτές Σταθάκης και Τσακαλώτος του ΣΥΡΙΖΑ πνέουν μένεα εναντίον της κας Ιγγλέζη, η οποία ανακινεί το θέμα, αφού έτσι τίθενται σε κίνδυνο οι επενδύσεις τους στην Ελληνικός Χρυσός… Και συ βρε Κατερίνα φαγώθηκες… Που είναι η συναδελφική αλληλεγγύη…