ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ, ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ; (2Ο ΜΕΡΟΣ)

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης με τον ίδιο τίτλο, η οποία αποτελούσε το 1 ο μέρος εξέτασης του θέματος και μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Όπως αναφερόταν και στο 1ο μέρος εξέτασης του θέματος, έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αναφορές, εκ μέρους των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, στο φράγμα του Κοκκινόλακκα, με αφορμή και την αστοχία της υγρής απόθεσης απορρίμματος μεταλλευτικής επεξεργασίας σιδηρομεταλλεύματος στη Βραζιλία, στις οποίες αναφορές διατυπώνεται μία επιχειρηματολογία ως προς την καταλληλότητα του Κοκκινόλακκα, ως θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος που θα εξορύσσεται από τα τρία μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην ΒΑ Χαλκιδική, παρότι η εν λόγω θέση απόθεσης, που προτάθηκε από τον επενδυτή στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η λογική της αναφερόμενης επιχειρηματολογίας των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική συνοψίζεται στην εξής φράση τους : «H κοινή λογική λέει ότι ο Κοκκινόλακκας είναι η πλέον ακατάλληλη θέση για μια τέτοια κατασκευή – αλλά ήταν βολική για την εταιρεία λόγω μικρής απόστασης από τις δραστηριότητές της.»

Στο 1 ο μέρος εξέτασης του θέματος, ως αντίκρουση της λογικοφανούς και  επιστημονικοφανούς επιχειρηματολογίας των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του
ορυκτού πλούτου στη ΒΑ Χαλκιδική, τεκμηριώθηκαν τα εξής δύο εξαιρετικά σημαντικά και θεμελιώδη δεδομένα : Πρώτον, ότι η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος στον
Κοκκινόλακκα θα είναι ξηρή απόθεση, δηλαδή το απόρριμμα που θα αποτίθεται θαείναι σε στερεή κατάσταση, οπότε δεν υφίστανται οι κίνδυνοι που εκδηλώνονται στις υγρές αποθέσεις, δηλαδή στις αποθέσεις στις οποίες το απόρριμμα είναι σε ρευστή κατάσταση, όπως στην πρόσφατη περίπτωση της Βραζιλίας. Δεύτερον, ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα και όχι επάνω στο ρήγμα, οπότε δεν υφίστανται οι αντίστοιχοι κίνδυνοι καταπόνησης και ενδεχομένως αστοχίας, που θα υφίσταντο εάν βρισκόταν επάνω στο ρήγμα. Τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των φραγμάτων υγρής απόθεσης και των φραγμάτων ξηρής απόθεσης, την αποκρύπτουν σκοπίμως αυτοί που επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες, προβάλλοντας ανύπαρκτους συσχετισμούς μεταξύ της Βραζιλίας και του Κοκκινόλακκα. Επίσης, η εσκεμμένα ψευδής αναφορά, εκ μέρους των ίδιων ανθρώπων, ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, παραποιώντας την αλήθεια, η οποία είναι ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα, αποσκοπεί στη δημιουργία συνειρμών οι οποίοι απέχουν από την πραγματικότητα, με προφανείς σκοπούς εις βάρος της υλοποίησης της επένδυσης.

Πέραν αυτών όμως, εξακολουθεί και παραμένει, ως απόρροια της επιχειρηματολογίας των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στη ΒΑ Χαλκιδική, το γεγονός ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα κατασκευάζεται σε μία σεισμογενή περιοχή, δίπλα σε ένα ενεργό ρήγμα, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ισχυρό σεισμό, της τάξης των 7 Ρίχτερ. Αυτό είναι ένα πραγματικό δεδομένο, το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το πραγματικό αυτό δεδομένο, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό της περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής, επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή και επιδρά σε όλες ανεξαιρέτως τις κατασκευές. Στην περίπτωση εκδήλωσης ενός ισχυρού σεισμού στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, είτε από το συγκεκριμένο ρήγμα, είτε από άλλο ρήγμα, η δόνηση που θα παραχθεί θα επηρεάσει όλες τις κατασκευές στην περιοχή και ακόμη μακρύτερα, και όχι μόνον το φράγμα του Κοκκινόλακκα, όπως όλοι γνωρίζουμε.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Ελληνική Πολιτεία, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων από τους σεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που της διέθεσαν οι σεισμολόγοι ως προς το ενδεχόμενο εκδήλωσης σεισμών και του μεγέθους των, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, καθόρισε συγκεκριμένους κανονισμούς και θέσπισε αυστηρές παραδοχές μελέτης, βάσει των οποίων οι μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι να σχεδιάζουν και να μελετούν τις κατασκευές τους, ώστε αυτές να είναι ασφαλείς και να μην κινδυνεύουν από αστοχία σε περίπτωση σεισμού. Επιπροσθέτως, σε διεθνές επίπεδο, έχουν καθοριστεί αντίστοιχοι κανονισμοί σχεδιασμού των έργων και εξασφάλισής τους έναντι του κινδύνου του σεισμού. Οι εν λόγω κανονισμοί, εθνικοί και διεθνείς, εφαρμόσθηκαν κατά το σχεδιασμό και τη μελέτη του φράγματος του Κοκκινόλακκα, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική οριστική τεχνική μελέτη του έργου. Η πολυάριθμη ομάδα μηχανικών, Ελλήνων και ξένων, που εκπόνησαν αυτή την τεχνική μελέτη φέρουν ακέραια την ευθύνη έναντι της πολιτείας για την ορθότητα και την επάρκεια της μελέτης τους. Η εν λόγω οριστική μελέτη του φράγματος του Κοκκινόλακκα, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, και βάσει των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, υποβλήθηκε στο ΥΠΕΝ, ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ. Στη συνέχεια, βάσει αυτής της εγκεκριμένης μελέτης κατασκευάστηκε πλήρως και επιτυχώς το φράγμα του Κοκκινόλακκα, σεισμικά θωρακισμένο και διαστασιολογημένο, ώστε να αντιμετωπίσει, αποτελεσματικά και χωρίς κίνδυνο να αστοχήσει, τις καταπονήσεις από τη σεισμική φόρτιση που ενδεχομένως θα αναπτυχθεί κατά την εκδήλωση σεισμού, είτε από το ρήγμα με το οποίο γειτνιάζει, είτε από άλλο ρήγμα της ευρύτερης περιοχής.

Και τα ανωτέρω όμως δεν είναι αποδεκτά από τους διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική και επιμένουν ότι το φράγμα στον Κοκκινόλακκα κινδυνεύει να αστοχήσει λόγω σεισμού, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους, για την περιοχή, για τους κατοίκους, για το περιβάλλον. Προς υποστήριξη αυτής τους της θέσης, επικαλούνται και τις ποιοτικές αξιολογήσεις σεισμολόγων, οιοποίοι συνοψίζουν τη λογική τους σε διατυπώσεις όπως : «Αδυνατώ να σκεφτώ πώς κάποιος μπορεί να προγραμματίζει την κατασκευή τέτοιων φαραωνικών κατασκευών πάνω σε ένα ενεργό ρήγμα το οποίο σε ιστορικούς χρόνους έχει δώσει τόσο μεγάλες κινήσεις. Τα φράγματα αυτά αποκλείεται να αντέξουν στα χτυπήματα ενός ισχυρού σεισμού.»

Εν γένει, είναι σεβαστές οι ποιοτικές αξιολογήσεις των σεισμολόγων. Όμως θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι επιστημονικές γνώσεις και το επιστημονικό αντικείμενο των σεισμολόγων περιορίζεται και εξαντλείται στον προσδιορισμό του μεγέθους και των χαρακτηριστικών του σεισμού που δύναται να εκδηλωθεί σε μία περιοχή και δεν σχετίζονται καθοιονδήποτε τρόπο με το σχεδιασμό, τη μελέτη, τη διαστασιολόγηση και την κατασκευή των έργων. Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι τα έργα τα σχεδιάζουν, τα μελετούν, τα διαστασιολογούν και τα κατασκευάζουν οι μηχανικοί. Οι μηχανικοί, προκειμένου να επιτύχουν την υλοποίηση ασφαλών κατασκευών, θωρακισμένων επαρκώς και αποτελεσματικά έναντι των αναμενόμενων κινδύνων, λαμβάνουν υπόψη τους τα δεδομένα που τους παρέχουν άλλοι επιστήμονες, όπως οι σεισμολόγοι, οι μετεωρολόγοι και άλλοι, τα ποσοτικοποιούν, σταθμίζουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο (σεισμός, πλημμύρα, τσουνάμι, τυφώνας, κλπ), κάνουν παραδοχές, ακολουθούν τους κανονισμούς, εφαρμόζουν την επιστήμη και την τεχνολογία, και παράγουν έργο. Οι μηχανικοί παράγουν το έργο και τελικώς αυτοί έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια της κατασκευής τους. Οι σεισμολόγοι ή οι μετεωρολόγοι έχουν την ευθύνη για τα στοιχεία που προσδιορίζουν ως προς την περιγραφή του φαινομένου που εξετάζουν, π.χ. του σεισμού, της βροχόπτωσης κλπ, και μόνον για αυτά.

Επιπροσθέτως, εάν κάποιοι εξ αυτών, όπως διατείνονται, αδυνατούν να αντιληφθούν ή τους φοβίζουν τα έργα των μηχανικών, και ειδικότερα το, συνήθους μεγέθους και όχι βέβαια φαραωνικό, φράγμα του Κοκκινόλακκα, λόγω και της εγγύτητας του με ενεργό ρήγμα, τους παροτρύνω σφόδρα να διαβάσουν σχετικά με το ενεργό ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, το οποίο διέρχεται μέσα από τις κατοικημένες περιοχές του Σαν Φραντσίσκο και του Λος Άντζελες και αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς σεισμούς, 7 ή και 8 Ρίχτερ, έως το 2030, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων.

Παρά τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων όμως, οι άνθρωποι και εκεί, όπως και εδώ, σχεδιάζουν το μέλλον τους, προχωράνε, κατασκευάζουν έργα, αναπτύσσονται, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα σεισμικής θωράκισης των κατασκευών τους και εξασφάλισής τους έναντι υπαρκτού και ρεαλιστικού κινδύνου. Οι άνθρωποι και εκεί, όπως και εδώ, «κάνουμε τα πάντα ώστε να προβλέψουμε και να προλάβουμε» μια πιθανή κατάρρευση ενός φράγματος ή οποιουδήποτε άλλου έργου, προκειμένου να μην υπάρξουν ολέθριες ή ακόμη πιο αυστηρά, μη αποδεκτές συνέπειες για τους ανθρώπους και την περιοχή ενδιαφέροντος. Αντίστοιχα, οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και εκεί, όπως και εδώ, το ΥΠΕΝ στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν το θάρρος να αδειοδοτούν την υλοποίηση έργων, καλύπτοντας τις ανθρώπινες ανάγκες, έχοντας διασφαλίσει και αυτές με τη σειρά τους ότι «έχουν κάνει τα πάντα ώστε να προβλέψουν και να προλάβουν», παρότι ορισμένοι προσπαθούν να τις βάλουν χειρόφρενο, θέτοντας προβληματισμούς για το εάν με τις αδειοδοτήσεις που χορηγούν υπάρχει η ελάχιστη υπόνοια, λιγότερο και από πιθανότητα δηλαδή, ότι μπορεί να απειληθούν ανθρώπινες ζωές και περιβαλλοντικές καταστροφές. Εάν υιοθετούνταν τέτοιου είδους προβληματισμοί, εάν δειλιάζαμε μπροστά στις προκλήσεις, δεν θα βγαίναμε από τις σπηλιές, δεν θα κατασκευάζαμε κανένα έργο, δεν θα ταξιδεύαμε, ούτε με αεροπλάνο, ούτε με πλοίο, ούτε με τραίνο, ούτε με αυτοκίνητο, ούτε καν θα περπατούσαμε. Δεν θα ζούσαμε !!!

Οι άνθρωποι κάνουμε τα πάντα ώστε να προβλέψουμε και να προλάβουμε, προχωρώντας μπροστά, απαντώντας στις προκλήσεις, κερδίζοντας το μέλλον, με ασφάλεια.

Τέλος, οι διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης στην ΒΑ Χαλκιδική συμπληρώνουν την ανωτέρω λογικοφανή και επιστημονικοφάνη επιχειρηματολογία τους, η οποία δεν ευσταθεί και καταρρίπτεται, με τον ισχυρισμό ότι δήθεν η θέση Κοκκινόλακκας, όπου θα πραγματοποιείται η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος, ήταν βολική για την εταιρεία λόγω μικρής απόστασης από τις δραστηριότητές της. Και ο ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί επίσης και είναι παντελώς αβάσιμος. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από όλους εάν ληφθεί υπόψη μόνον το εξής : Ο μεγαλύτερος όγκος του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος, ο οποίος θα καλύψει τη λειτουργία του έργου για 25 χρόνια, θα παράγεται από τα μεταλλεία της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τη θέση Κοκκινόλακκας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Μαδέμ Λάκκος. Στην περιοχή Μαδέμ Λάκκος βρίσκεται το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, του οποίου όμως η παραγωγή μεταλλεύματος είναι ποσοτικά περιορισμένη αφενός και αφετέρου θα εξαντληθεί σε διάστημα 7 ετών περίπου, οπότε δεν επαρκεί για να καλύψει όλα τα χρόνια λειτουργίας του έργου. Οι σχετικές θέσεις των μεταλλείων Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών και της θέσης Κοκκινόλακκας, φαίνονται με μία ματιά σε έναν χάρτη της περιοχής.

Επομένως, ο Κοκκινόλακκας απέχει σημαντικά από τα κύρια και σημαντικά μεταλλεία, της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, και δεν βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση ως προς αυτά, αφού για να γίνει η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος στον Κοκκινόλακκα, απαιτείται η μεταφορά μεταλλεύματος για αρκετά χιλιόμετρα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την μεταφορά του μεταλλεύματος από την Ολυμπιάδα στον Κοκκινόλακκα, κατασκευάζεται οδική σήραγγα μήκους 8770 μέτρων, στην οποία θα κινούνται φορτηγά που θα μεταφέρουν το μετάλλευμα. Σημειώνεται ότι η αμέσως μικρότερη οδική σήραγγα στην Ελλάδα είναι αυτή των Τεμπών, μήκους 6.000 μέτρων περίπου, η οποία είναι και η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια. Το κόστος της οδικής σήραγγας, μήκους 8770 μέτρων που κατασκευάζεται για τη μεταφορά του μεταλλεύματος από την Ολυμπιάδα στην περιοχή του Κοκκινόλακκα είναι σημαντικό και επιβαρύνει την επένδυση, χωρίς την ανάλογη και ουσιαστική οικονομική ανταπόδοση, ενώ για την ολοκλήρωσή της απαιτείται η εκτέλεση εργασιών επί 6 χρόνια. Επιπλέον, η συνολική λειτουργία του έργου θα επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς του μεταλλεύματος από την Ολυμπιάδα στην περιοχή του Κοκκινόλακκα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας.

Ασφαλώς, εάν ο χώρος απόθεσης του απορρίμματος χωροθετούνταν δίπλα ή κοντά έστω στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, τα ανωτέρω κόστη θα τα απέφευγαν ο επενδυτής και η εταιρεία αντίστοιχα. Μία τέτοια επιλογή όμως δεν ήταν περιβαλλοντικά η βέλτιστη και γι’ αυτό δεν υιοθετήθηκε από την Μ.Π.Ε. και κατ’ επέκταση από τον επενδυτή, παρότι θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα.

Συγκεντρωτικά επομένως, σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα αναπτύσσονται στη σχετική ανάρτηση με το 1 ο μέρος εξέτασης του θέματος, συνάγεται ότι ο Κοκκινόλακκας, ως θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος που θα εξορύσσεται από τα τρία μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην ΒΑ Χαλκιδική, είναι η βέλτιστη, με περιβαλλοντικά κριτήρια, προτάθηκε από τον επενδυτή, δια της Μ.Π.Ε., και αφού ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ. Όλα τα πραγματικά τεχνικά θέματα που υφίστανται και λόγω της εγγύτητας του φράγματος του Κοκκινόλακκα με το παρακείμενο ενεργό ρήγμα, και όχι αυτά που εικάζουν οι διαφωνούντες με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, κάνοντας ανύπαρκτες θεωρήσεις, όπως ότι το φράγμα είναι επάνω στο ενεργό ρήγμα, θεωρήσεις οι οποίες αποτελούν παραποίηση της αλήθειας και δεν ισχύουν, προσεγγίστηκαν μελετητικά και αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά και επαρκώς στα πλαίσια της σχετικής οριστικής τεχνικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αφού ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε, εγκρίθηκε και αυτή από το ΥΠΕΝ. Σήμερα πλέον, το φράγμα του Κοκκινόλακκα έχει κατασκευαστεί πλήρως και επιτυχώς, βάσει της εν λόγω εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης και είναι έτοιμο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Τονίζεται επίσης ότι η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης για την απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας συνεπάγεται την επιβάρυνση της επένδυσης αφενός, με το κόστος κατασκευής οδικής σήραγγας, μήκους 8770 μέτρων και της εταιρείας αφετέρου, με το κόστος μεταφοράς του μεταλλεύματος από την Ολυμπιάδα στην περιοχή του Κοκκινόλακκα, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω ως προς τα κόστη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι για την απόθεση του απορρίμματος της επεξεργασίας του μεταλλεύματος επιλέχθηκε η εφαρμογή μίας επιπρόσθετης διεργασίας, αυτή της σύγχρονης τεχνολογίας ξηρής απόθεσης, η οποία παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά και τεχνικά πλεονεκτήματα, αλλά επιβαρύνει επίσης με κόστος εγκαταστάσεων, λειτουργίας και μισθοδοσίας εργαζομένων, τον επενδυτή και την εταιρεία. Υπάρχουν επομένως απτές αποδείξεις ότι ο επενδυτής δεν τσιγκουνεύεται για τα περιβαλλοντικά, ενώ με τις τεχνικές επιλογές που έχει υιοθετήσει βάσει των αντίστοιχων μελετών του, εξασφαλίζεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο το περιβάλλον και οι άνθρωποι της περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής.

Επιπλέον, έχει εμπράκτως εκδηλώσει την πρόθεσή του να προβεί σε κατάλληλες τροποποιήσεις του σχεδιασμού επιμέρους έργων της επένδυσης, απομειώνοντας έτη περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, όπως έπραξε στην περίπτωση των φραγμάτων απόθεσης τελμάτων στις Σκουριές, για τα οποία κατέθεσε τροποποιητική τεχνική μελέτη με εφαρμογή και εκεί της σύγχρονης τεχνολογίας ξηρής απόθεσης.

Ως απόρροια όλων των ανωτέρω, διερωτάται κάποιος… τελικά, τι πρόβλημα υπάρχει με τον Κοκκινόλακκα ;

Η απάντηση είναι σαφής και μονοσήμαντη. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει με τον Κοκκινόλακκα, ως θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος που θα εξορύσσεται από τα τρία μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην ΒΑ Χαλκιδική. Πρόβλημα δήθεν βλέπουν, μόνον αυτοί που δεν αποδέχονται τη μεταλλευτική δραστηριότητα και επιδιώκουν να ματαιώσουν μία εθνικά και οικονομικά συμφέρουσα επένδυση αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, για τους δικούς του λόγους ο καθένας, οι οποίοι είναι επιχειρηματικοί, ιδεολογικοί, πολιτικοί ή και συναισθηματικοί. Αυτό που απαιτείται, είναι να σταματήσει άμεσα κάθε κινδυνολογία και καταστροφολογία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφενός και αφετέρου προκαλεί, αναιτιολογήτως και αδικαιολογήτως, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της εθνικά και οικονομικά συμφέρουσας επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική.

Με εκτίμηση, Αθανάσιος Γ. Καρίνας

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, του Αθανάσιου Καρίνα, 23/2/2019]