Tag Archives: «Ελληνικός Χρυσός»

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Όλοι γνωρίζουμε πως η επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, βρίσκεται προς γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν μπορώ να αποφύγω κάποιες σκέψεις που περνούν από το μυαλό μου.

Ας δούμε το θέμα απ’ έξω, από θέση τρίτου, εξωτερικού παρατηρητή… 

Για τι μιλάμε εδώ; Για την γνωμοδότηση επί μιας ΜΠΕ. Ωραία… Τι αφορά αυτή η ΜΠΕ; Η απάντηση εδώ δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Αφορά την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο διαθέτει ήδη εγκεκριμένη ΜΠΕ, αλλά κρίθηκε αναγκαίο να αναθεωρηθεί σε κάποια της σημεία, λόγω αφενός της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος και μεταβολής των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), οι οποίες επέβαλλαν τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου και αφετέρου λόγω τροποποιήσεων του αρχικού σχεδιασμού του μοναδικού σήμερα παραγωγικού μεταλλείου της εταιρείας, αυτού της Ολυμπιάδας. Με την ευκαιρία της τροποποίησης και της κατάθεσης νέου, ρεαλιστικότερου επενδυτικού σχεδίου, έγιναν και βελτιώσεις σε πολλά σημεία, κυρίως με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αιχμής για βελτιωμένη περιβαλλοντική προστασία.

Και καθώς το σκέλος της επένδυσης που ερεθίζει ευαίσθητα περιβαλλοντικά και μη αντανακλαστικά, είναι αυτό που αφορά το σκέλος των Σκουριών, η όποια πολεμική απόπειρα έναντι αυτού από τη διαδικασία διαβούλευσης της ΜΠΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, φαντάζει μάχη ενάντια σε ανεμόμυλους, καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για το σκέλος που αφορά τις Σκουριές, υπάρχει ήδη εγκεκριμένη ΜΠΕ που επιτρέπει την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών με την οριστική έγκριση της τραπεζικής χρηματοδότησης, μιας και οι αλλαγές που κομίζει η νέα ΜΠΕ, αφορούν κυρίως το μετασχηματισμό του εν λειτουργία  μεταλλείου Ολυμπιάδας, σε ένα σύγχρονο, παραγωγικό και λειτουργικά κερδοφόρο μεταλλείο. 

Τι καλούνται να αποφασίσουν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου; Αν θα επιτρέψουν να συμβεί αυτός ο μετασχηματισμός; Αν θα θέσουν σε κίνδυνο τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με αυτό; Αν είναι σύμφωνα ή όχι με την υλοποίηση της επένδυσης όπως σκιαγραφείται μέσα στην επικαιροποιημένη ΜΠΕ, η οποία στοχεύει στην μέγιστη δυνατή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

Μιας επένδυσης που υιοθετεί διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές στην περιβαλλοντική προστασία, πρακτικές τέτοιες που βελτιστοποιούν τη μεταλλευτική δραστηριότητα με σκοπό να αφήνει θετικό οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές όπου λειτουργεί. 

Μιας επένδυσης που εφαρμόζει νέες τεχνολογίες παραγωγής και λειτουργίας, οι οποίες υπολογίστηκε πως θα έχουν 40% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (π.χ. τεχνολογία ξηρής απόθεσης, νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων στις Σκουριές, κ.ά.). 

Μιας επένδυσης που εφαρμόζει στην πράξη την Παράλληλη Αποκατάσταση, υλοποιώντας εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη φυσική της κατάσταση όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα. Που δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, σε αποκατεστημένη περιβαλλοντικά έκταση εντός του μεταλλείου της Ολυμπιάδας το οποίο φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδημικών και τοπικών ειδών.

Μιας επένδυσης που εφαρμόζει το βραβευμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, από τα πιο εξελιγμένα στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει δείκτες όπως η ποιότητα των υδάτων και του αέρα, του εδάφους και άλλων παραμέτρων, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, δημοσιοποιώντας σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα σε προσβάσιμη από όλους ειδική online πλατφόρμα.

Και εκτός αυτών, μιας επένδυσης που κατάφερε να συμφωνήσει επί της αρχής την απαραίτητη τραπεζική χρηματοδότηση για να ξεκινήσει επιτέλους η κατασκευή του μεταλλείου χρυσού στις Σκουριές, με πρόσθετη επένδυση, επιπλέον  1 δις ευρώ.

Πολλές είναι οι ενδιαφερόμενες πλευρές που περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί επιτέλους το πράσινο φως για αυτή την επένδυση. Εκτός από τους μετόχους της Καναδικής μητρικής εταιρείας Eldorado Gold, οι οποίοι έχουν επιδείξει Ιώβεια υπομονή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνία παρακολουθούν την υπόθεση και η τοπική κοινωνία στη Χαλκιδική, δεδομένου ότι σύμφωνα με την νέα Σύμβαση ελληνικού Δημοσίου – Ελληνικός Χρυσός, από τον πρώτο χρόνο του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, που ως επί το πλείστον θα καλυφθούν από κατοίκους της περιοχή.

Έχοντας αυτά υπόψη, δεν βλέπω και καμιά δυσκολία στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γνωμοδοτήσει… Ελπίζω μόνο να μην αναδυθούν μικροκομματικές σκοπιμότητες καθώς έχουμε εισέλθει πλέον και επίσημα σε προεκλογική περίοδο… Εδώ χρειάζεται να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, τις άλλες βαθμίδες αυτοδιοίκησης και σε κάθε εμπλεκόμενο, πως προτεραιότητα έχουν το περιβάλλον, η οικονομία και το ευ ζην της τοπικής κοινωνίας. 

Με μία λέξη, «βιώσιμη ανάπτυξη» λέγεται αυτό…ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το γνωμοδοτικό χαρακτήρα της απόφασης τόσο του Περιφερειακού, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου, με την τελική απόφαση έγκρισης να ανήκει αποκλειστικά στον ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου του. 

Αναμένοντας λοιπόν τον… λευκό καπνό… 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Στο επίκεντρο της Ελληνικός Χρυσός ο ψηφιακός και λειτουργικός μετασχηματισμός

Η Ελληνικός Χρυσός ακολουθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά καθώς και κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) σε ολόκληρη τη δραστηριότητα της και εστιάζει στη δημιουργία αξίας στους τέσσερεις θεμελιώδεις πυλώνες: άνθρωπος, οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις που αλλάζουν συνολικά το μεταλλευτικό κλάδο στη χώρα.

Ο μεταλλευτικός κλάδος όπως και το σύνολο των παραγωγικών βιομηχανιών στη χώρα, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες προκλήσεις που ξεκίνησαν με την πανδημία και εντείνονται κατά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση. Η μείωση του κόστους και η βελτίωση της παραγωγικότητας έρχονται επιτακτικά στο προσκήνιο, όμως καθοδηγούνται από την αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα στην ενίσχυση της προστασία της ασφάλειας των ανθρώπων και την υιοθέτηση των κριτηρίων ESG σε όλες τις πτυχές της μεταλλευτικής.

Εάν κάτι όμως είναι ξεκάθαρο, είναι το ότι τα επιτυχημένα μεταλλεία του αύριο, δεν θα έχουν καμία σχέση με τα μεταλλεία του χτες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η διάδοση των αρχών της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής αλλάζουν εξολοκλήρου τον κλάδο και καθιστούν τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, απάντηση στις έως σήμερα προκλήσεις.

Θέλοντας να ηγηθεί των εξελίξεων στον κλάδο, η Ελληνικός Χρυσός έχει κινηθεί έγκαιρα, εφαρμόζοντας ένα σχέδιο ψηφιακού και λειτουργικού μετασχηματισμού, που περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και λύσεις με βασικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, τη μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση της συνολικής λειτουργίας της.

Προς αυτή την κατεύθυνση πρόσφατα ολοκληρώθηκε στο υπόγειο μεταλλείο χρυσού και αργύρου στην Ολυμπιάδα, η εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου 4G/LTE, το πρώτο παρόμοιο στην Ελλάδα σε υπόγειο 300μ. κάτω από το έδαφος. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο τεχνολογικά έργο, που καλύπτει στοές έκτασης περίπου 10χλμ με προοπτική περαιτέρω επέκτασής του και με το οποίο επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας.

Με την καινοτόμο αυτή τεχνολογική λύση επιτυγχάνεται η πιο άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους και αυξάνεται ο παραγωγικός χρόνος, καθώς οργανώνονται αποτελεσματικότερα οι βάρδιες, η παραγωγή και η συνολική διαχείριση του στόλου. Μελλοντικά θα επιτρέψει την ανάπτυξη και χρήση νέων εφαρμογών που θα επιτρέψουν λειτουργίες όπως η απομακρυσμένη εξόρυξη.  

Επιπρόσθετα, βελτιώνεται και ενισχύεται η ασφάλεια καθώς μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφαλούς Λειτουργίας Υπόγειου Μεταλλείου, υπάρχει συνεχής εικόνα για τον αριθμό των εργαζομένων που βρίσκονται σε κάθε τμήμα του μεταλλείου, ενώ παρέχονται κρίσιμες πληροφορίες και για την ομαλή λειτουργία του, κυρίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, μέσω κατάλληλων αισθητήρων / ανιχνευτών σωματιδίων ή επικίνδυνων αερίων στην ατμόσφαιρα, είναι δυνατή η απομακρυσμένη ρύθμιση ή βελτίωση της παροχής / ποιότητας του αέρα, ακόμη όμως και η προληπτική απομάκρυνση των εργαζομένων για την ασφάλεια και προστασία της υγείας τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το σχεδιασμό της εταιρείας, το νέο μεταλλείο των Σκουριών θα είναι πλήρως ψηφιακό, θα ενσωματώνει πρακτικές παγκοσμίου επίπεδου σε ζητήματα τεχνολογίας, έρευνας & εξόρυξης, ενώ παράλληλα προβλέπεται ότι θα εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής ειδικά σχεδιασμένες για να δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξόρυξης  (χρήση RMT – Τεχνολογία Απομακρυσμένης Εξόρυξης), δημιουργώντας συνθήκες υψηλού επιπέδου ασφάλειας αλλά και βέλτιστης παραγωγικότητας.

[ΠΗΓΗ: https://www.worldenergynews.gr/, 21/7/2022]

ΒΑΣΙΛΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ..

Σήμερα, τα τοπικά μπλογκ φιλοξένησαν μαζί με την ΑΥΓΗ ,την Εφημερίδα των Συντακτών, το «The Press Project» και το ΜΕΤΑ (για όσους ξέχασαν το ΜΕΤΑ είναι το Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής…), άρθρα βασισμένα κυρίως σε δηλώσεις του δημάρχου Αριστοτέλη, σχετικά με «απολύσεις εργαζομένων της «Ελληνικός Χρυσός»

Διαβάζοντας την επίμαχη ανακοίνωση του δημάρχου, διακρίνω κάποιες πομπώδεις εκφράσεις που θα ταίριαζαν σε προεκλογική περίοδο… Του τύπου «επένδυση με απολύσεις δεν υπάρχει», ή «τα συμφωνηθέντα μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και “Ελληνικού Χρυσού” δεν περιλαμβάνουν στάδιο απολύσεων εργαζομένων πριν την υπεσχημένη αύξηση των θέσεων εργασίας. Πόσο μάλλον στρατηγικές ομαδικές απολύσεις»…

Έτρεξα κι εγώ να ενημερωθώ για τις «ομαδικές απολύσεις»… Και μαθαίνω πως απολύθηκαν 3 (ολογράφως «τρία») άτομα, σε σύνολο 1500 περίπου εργαζομένων. Ένας πλεονάζων μηχανικός παραγωγής και άλλα δύο άτομα. 

Ζητώντας επίμονα από την εταιρεία να πει για τις «άλλες απολύσεις», για σημαντική μείωση προσωπικού, για σειρά ανέργων στο Δήμο Αριστοτέλη, πήρα το μήνυμα ότι… παραλογίζομαι!

Αναρωτιέμαι λοιπόν, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, ποια μύγα ακριβώς τσίμπησε τον δήμαρχο και αποπειράται ουσιαστικά να παρέμβει στον τρόπο λειτουργίας μιας ιδιωτικής εταιρείας; Θέλει να χαλάσει το υπάρχον καλό κλίμα και να μπούμε σε περίοδο αναμπουμπούλας; Ήδη τα κατάφερε… Ο τίτλος στην Αυγή είναι «Η εταιρεία ξεκίνησε τις απολύσεις επικαλούμενη μείωση του κύκλου εργασιών της και αυτό έχει εξοργίσει εργαζόμενους και τοπικούς παράγοντες»(!!!). Γνωρίζει ο κος Βαλλιάνος κάποια μυστικά που οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε και πάει να προλάβει καταστάσεις; Αν ναι, γιατί δεν τα δημοσιοποιεί; Αν όχι, πάλι, γιατί κάνει σαν να θίγεται προσωπικά με την απόλυση των 3 εργαζομένων; Και να μιλήσω και σαν εργαζόμενος, απολαμβάνουν κάποιας ιδιότυπης ασυλίας οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός και δεν υπάρχει περίπτωση να απολυθούν ποτέ; Ισόβια; Όπως λέμε «δημόσιο»; 

Άλλο προσλαμβάνω 90% από το Δήμο Αριστοτέλη και άλλο δεν μπορώ να απολύσω κανέναν…

Παραμένει λοιπόν η απορία για την σπουδή της δημοτικής αρχής να περάσει σε ανακοινώσεις λες και ξεκίνησε πογκρόμ κατά των εργαζομένων… Και η σύνδεση με τους απολυμένους του υπεργολάβου «Ελληνικά Λατομεία» είναι αν όχι εκ του πονηρού, τουλάχιστον ατυχής… Επιχείρημα επιπέδου Εφημερίδας Συντακτών από την δημοτική αρχή δεν το περίμενα…

Προφανώς όμως, ο δήμαρχος είχε και δεύτερες σκέψεις και έσπευσε να κάνει δηλώσεις στο ραδιοφωνικό σταθμό FLASH 99,4τονίζοντας πως «εμείς δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά της εταιρείας», υποθέτω μετά από αντιδράσεις που προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του… Προσπάθησε να τα στρογγυλέψει, αλλά δήμαρχε, δυστυχώς verba volant, scripta manent …. Α, έκανε και μια απίθανη δήλωση: «Δεν προβλέπεται από τη νέα σύμβαση πως η εταιρεία μπορεί να μειώσει το προσωπικό της (!!!)» δήλωσε ο δήμαρχος… (Ορίστε;;;; Δεν θα μπορεί π.χ. να απολύσει 5 διοικητικούς και να προσλάβει 15 μεταλλωρύχους μελλοντικά;) Επίσης μίλησε για έναν πολίτη του δήμου που ήρθε να μείνει εδώ και να δουλέψει… Προνομιούχος αυτός ο πολίτης που έχει προς υπεράσπισή του ολόκληρη τη δημοτική αρχή…

Συνοψίζοντας, θα χαρακτήριζα τουλάχιστον ατυχή έως και αψυχολόγητη τη βιαστική κατά τη γνώμη μου χθεσινή ανακοίνωση του κου δημάρχου. Ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή κρίσιμη , όπου η εταιρεία –παραμένοντας σταθερή στις δεσμεύσεις της, και όντας σε φάση μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού–, εξετάζει την οικονομική της βιωσιμότητα, αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις προκλήσεις και κοιτάζει μπροστά για ρεαλιστικές λύσεις.

Δεν θέλω να γράψω κανένα υμνολόγιο για την εταιρεία,απλά αντιγράφω από τη σημερινή της ανακοίνωση-τοποθέτηση στα σχόλια του κου Βαλλιάνου.

«{…] Στο πλαίσιο αυτό, αφού έχουμε αξιολογήσει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, προχωράμε στην ανασυγκρότηση, τη βελτίωση των διαδικασιών μας, τον διοικητικό και επιχειρησιακό εξορθολογισμό της λειτουργίας μας, με κριτήρια αμιγώς επιχειρησιακά και αξιολόγησης της ατομικής απόδοσης. Οι δράσεις μας αυτές, όχι μόνο διατηρούν αλλά και ενισχύουν το συνολικό θετικό μας αποτύπωμα στην τοπική απασχόληση και αξιοποιούν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας».

Ισχύει ή δεν ισχύει; Απαντήστε μόνοι σας…

ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η «Ελληνικός Χρυσός» ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντικατάσταση ελαστικών σε οχήματα του στόλου του, προχώρησε σε δωρεά 94 επίσωτρων ελαστικών συνολικής αξίας 10.000€.

Η αντικατάσταση των ελαστικών αφορά τα οχήματα που συμβάλουν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και επιχειρούν όλο το 24ωρο σε δυσχερείς συνθήκες εντός δύσβατων δρόμων του δασικού οδικού δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα πυροσβεστικά οχήματα που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στην Αττική και την Εύβοια υπέστησαν εκτεταμένες φθορές και η αντικατάσταση των ελαστικών αποτελούσε πρωτεύουσα ανάγκη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα ελαστικά παρελήφθησαν και τοποθετήθηκαν στα οχήματα την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και θα συμβάλλουν στην άρτια επιχειρησιακή προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.

Κατά την παράδοση και παραλαβή των ελαστικών, ο Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Σταμούλης δήλωσε εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος:

«Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνικός Χρυσός για την άμεση ανταπόκριση σε μια καίρια ανάγκη του Πυροσβεστικού Σώματος που θα ενισχύσει την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των οχημάτων του»

Την εταιρία εκπροσώπησε ο Διευθυντής Εταιρικής Υπευθυνότητας κος Γιάννης Μαλεγκάνος, ο οποίος δήλωσε σχετικά:

«Με μεγάλη χαρά και αμέριστο σεβασμό στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, στεκόμαστε αρωγοί στον κρίσιμο ρόλο του για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων για τη χώρα μας»

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 17/2/2022]