Tag Archives: αρναια

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΑΡΝΑΙΑ”

Ούτε ένα, ούτε δέκα, ούτε είκοσι αλλά τριάντα έξι χρόνια ιστορικής- αρχαιολογικής, λαογραφικής ενημέρωσης και καταγραφής της ιστορίας της Αρναίας, το περιοδικό “ΑΡΝΑΙΑ” επέζησε, ενημέρωσε και ενέπνευσε γενιές και γενιές και δημιούργησε μια ανεπανάληπτη παρακαταθήκη 141 τευχών.

Kι όμως όπως συχνά συμβαίνει τριγύρω μας, η μέρα ήλθε που κάτι όμορφο τελειώνει: ο Φιλόλογος και Καθηγητής, ο Ερευνητής, Συγγραφέας της Ιστορίας του Τόπου και Εκδότης του περιοδικού “ΑΡΝΑΙΑ” κ. Δημ. Θ. Κύρου ανακοινώνει ότι μετά από 36 χρόνια, σταματά η έκδοση του περιοδικού “ΑΡΝΑΙΑ”

Τον Ιανουάριο 1988 κυκλοφόρησε ένα τετρασέλιδο έντυπο δακτυλογραφημένο που στην πρώτη του σελίδα έγραφε “ΑΡΝΑΙΑ” Αριθ. φύλλου 1, Ιανουάριος 1988 και στην μέσα του σελίδα έγραφε: Η “ΑΡΝΑΙΑ” εκδίδεται για να ασχοληθεί με την Ιστορία, την αρχαιολογία και την λαογραφία της Αρναίας, Εκδότες οι Δημήτρης Κύρου και Γεώργιος Κατσιαμούρης.

Ας δούμε τι αναφέρει για την απόφασή του να σταματήσει την έκδοση του περιοδικού ο φιλόλογος – θεολόγος κ. Δ Κύρου:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ «ΑΡΝΑΙΑ» (1988-2023) ΚΑΙ… ΤΕΛΟΣ!

Άγαπητοί ἀποδέκτες καὶ ἀναγνώστες τοῦ περιοδικού. Με την κυκλοφορία τοῦ τεύχους αὐτοῦ (άρ. 141/Οκτ.-Δεκ. 2023 το περιοδικό μου, με τον τίτλο «ΑΡΝΑΙΑ» μέχρι το 1993 (τχ. 21), με τον τίτλο «Η ΑΡΝΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» μέχρι το 2003 (τχ. 61) καί με τον τίτλο πάλι «ΑΡΝΑΙΑ» μέχρι και σήμερα συμπλήρωσε (36) χρόνια ἐκδοτικῆς ζωῆς, 141 τεύχη – 2708+1368+1128 σελίδες (συνολικά 5204 σελίδες)! ὄντας το μακροβιώτερο ίσως ίστορικολαογραφικό περιοδικό τῆς Χαλκιδικής.

Συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις (σε στρογγυλοποιημένα κυρίως χρονικά διαστήματα) να γίνεται κάποιος απολογισμός, κάποια θεώρηση, κάποια άναφορά σ’ αὐτὰ ποὺ ἔγιναν καὶ πέρασαν. Μὲ εὐκαιρία τὴν αἰτία αὐτή θα κάνω καὶ ἐγώ τη σχετική υπόμνηση μόνο, ὅμως, για τα έξι τελευταία χρόνια καί ὄχι γιά τά τριαντα έξι, διότι τα σχετικά με τα πρώτα τριάντα χρόνια γράφηκαν στα αντίστοιχα τεύχη (δηλ. στα τεύχη 37/Οκτ.-Δεκ. 1997, 77/Οκτ.-Δεκ. 2007 και 117/Οκτ.-Δεκ. 2017).

Στα 16 τελευταία χρόνια τυπώθηκαν-έκδόθηκαν-κυκλοφόρησαν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ 24 τεύχη με 1128 σελίδες (άρ. 118-141), στά ὁποῖα καταγράφηκαν τέσσερα οἰκογενειακά άρχεῖα μέ, καταλογογράφηση ενενήντα τριών Εγγράφων, δημοσιεύθηκαν δεκάδες ἄρθρων, καταγράφηκαν δεκάδες εἰδήσεων, δημοσιευμάτων γιὰ τὴν Ἀρναία, ἐντύπων για την «ΑΡΝΑΙΑ», ἐντύπων που λαμβάνονταν, ἐπιστολῶν, ἀπόψεων, προτάσεων καί σχολίων κ.ά.

Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη να εὐχαριστήσω ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιά τήν τελευταία έξαετία:

-Τοὺς ἀποδέκτες-ἀναγνώστες τοῦ περιοδικού.

-Τούς συνεργάτες τοῦ περιοδικού (άρθρογράφους, προσφέροντες παλιές φωτογραφίες για δημοσίευση, προσφέροντες οἰκογενειακά ἀρχεῖα για καταγραφή κ.ά.).

-Τοὺς ἀρκετούς προαιρετικά συνδρομητές τοῦ περιοδικού, χάρη στούς ὁποίους διατηρήθηκε ή έκδοση στην κανονική της εμφάνιση μέ τάσεις μεγάλης βελτίωσης (ιδιαίτερα εύχαριστίες ἀπευθύνω στούς συμπατριώτες μου κ.κ. Ἀστέριο Γ. Ζωγράφου, δικηγόρο, καί Γρηγ. Μπίρο, συμβολαιογράφο γιά τίς κατά διαστήματα γενναίες συνδρομές τους).

– Τοὺς ἀρκετούς επιστολογράφους τοῦ περιοδικού, οἱ ὁποῖοι στο σύνολό τους ἐκφράσθηκαν έπαινετικά γιά τήν έκδοτική μου προσπάθεια.

-Τα διάφορα ἔντυπα (ἐφημερίδες-περιοδικά-επετηρίδες), πού κατέγραψαν ἁπλὰ ἢ παρουσίασαν ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα το περιοδικό.

-Τους εκδότες πολλῶν ἐντύπων (βιβλίων, ἐφημερίδων, περιοδικών), πού μᾶς τὰ ἔστειλαν τιμητικά και τα κατέγραψα σε εἰδική στήλη.

-Τούς συγγραφεῖς και αρθρογράφους, οἱ ὁποῖοι σε επιστημονικές έργασίες τους (βιβλία, ἄρθρα) παρέπεμπαν στο περιοδικό μου.

-Τούς διάφορους Φορείς (Υπηρεσίες, Συλλόγους, Ιδρύματα κ.λπ.), πού μοῦ ἔστελναν Προσκλήσεις και Προγράμματα για έκδηλώσεις, πού διοργάνωναν καί πραγματοποιούσαν.

-Τούς διάφορους Φορεῖς καί πρόσωπα, ποὺ μοῦ ἔστελναν εὐχές για τα Χριστούγεννα, το Νέο Έτος και το Πάσχα, καί, τέλος,

– Το Τυπογραφείο «ΜΕΛΙΣΣΑ» τῆς Ἀδελφότητας «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ» στην Άσπροβάλτα, τό ὁποῖο μέ τίς καλωσυνᾶτες, έξυπηρετικότατες καί ἄριστες στην τυπογραφική τους εργασία, ἀδελφές πρόσφερε (τυπογραφικά) τήν ἔκδοση αὐτή κάθε τρίμηνο στο άναγνωστικό μας κοινό.

Κλείνοντας τό άναδρομικό αυτό υπόμνημα σᾶς ἐνημερώνω μέ πολλή θλίψη ὅτι ἡ πολύχρονη δραστηριότητά μου μέ τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικού «ΑΡΝΑΙΑ» ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ μέ τό τεύχος 141, πού ἔχετε στά χέρια σας, για λόγους οἰκονομικούς, ἡλικίας [ἤμουν νιός (1988) καί γέρασα (2023)!], κούρασης, άπαλλαγῆς ὑποχρεώσεων καί εύθυνῶν σε τακτά χρονικά διαστήματα καί ἔκδοσης βιβλίων Θεοῦ θέλοντος σέ μή τακτικά χρονικά διαστήματα (καί ὅταν ὑπάρχουν χορηγοί). Ἐπιθυμία μου εἶναι μιά φορά τόν χρόνο (ἄν θέλει ὁ Θεός) νά ἐκδίδω μέ τή βοήθειά Του ἕνα ὀλιγοσέλιδο έντυπο μέ τόν τίτλο «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ» καί μέ θέματα ιστορικά-λαογραφικά, εφόσον υπάρξουν χορηγοί.

[Οἱ ἀναφερόμενοι πιό πάνω οίκονομικοί λόγοι εστιάζονται στην αποφυγή προαιρετικῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης τοῦ περιοδικοῦ ἀπό πολλούς ἀποδέκτες του καί (κυρίως) στήν ύπερβολική αύξηση τῶν ταχυδρομικών τελῶν ἀπό τά ΕΛ.ΤΑ.].

Η «ΑΡΝΑΙΑ» ΠΕΘΑΝΕ, ΖΗΤΩ Η ΑΡΝΑΙΑ!

Το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς μετά την απόφαση του κ Δημήτρη Κύρου, να σταματήσει την έκδοση του περιοδικού “ΑΡΝΑΙΑ”, είναι:

Φτωχότερη πλέων η Αρναία χωρίς την “ΑΡΝΑΙΑ”

Διαβάστε εδώ το βιογραφικό του κ. Δημητρίου Κύρου από το βιβλίου του κ. Παντελή Ζωγράφου

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 21/3/2024]

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

Η Πολιτιστική Εταιρεία Αρναία σας προσκαλεί στην φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 στην Πλατεία Δημαρχείου – Χοροστάσι

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΩΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
  • ΚΔΑΠ ΑΡΝΑΙΑΣ
  • ΤΜΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  • Μ.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
  • “ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” ΙΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 12/12/2023]

CNN: Η ΑΡΝΑΙΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΚΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ελλάδα είναι πανέμορφη και έχει πολλά διάσημα χωριά που ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους, τη γραφικότητά τους αλλά και την τουριστική τους κίνηση, ως επακόλουθο των παραπάνω.

Υπάρχουν και κάποια ελληνικά χωριά τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά έχουν διακριθεί και ξεχωρίσει για την ομορφιά τους. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί ένα μεγάλο χωριό στη Χαλκιδική, η Αρναία, το οποίο είχε ψηφιστεί από το CNN ως «ένα από τα δέκα ωραιότερα χωριά της Ελλάδας».

Είναι το χωριό Αρναία, το οποίο, αν δεν γνωρίζεις ή δεν έχεις επισκεφθεί, μάλλον ήρθε η ώρα να το κάνεις. Ένας οικισμός διαφορετικός και γραφικός, που πρέπει να βάλεις στο πρόγραμμά σου οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Η Αρναία, λοιπόν, είναι ένα χωριό της Χαλκιδικής, το οποίο δεν είναι τόσο φημισμένο όσο άλλα στην περιοχή. Βρίσκεται μιάμιση ώρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη και καταφέρνει να κλέψει την καρδιά όσων το επισκεφθούν.

Με λίγους περισσότερους από 2.000 κατοίκους, θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την Αρναία κωμόπολη, στην πραγματικότητα όμως μοιάζει περισσότερο με ένα χωριό που θες να μείνεις και να ξαποστάσεις για μέρες, μακριά από την πολύβουη καθημερινότητα.

Η Αρναία είναι χτισμένη στα 600 μέτρα υψόμετρο στους πρόποδες του βουνού Χολομώντα και αποτελεί την απόδειξη ότι η Χαλκιδική, εκτός από εκπληκτικές θάλασσες, διαθέτει και πολύ όμορφα ορεινά χωριά. Φτάνοντας κανείς εκεί, θα δει ότι είναι πνιγμένη στο πράσινο και στα τρεχούμενα νερά. Εκτός από αυτό, όμως, ξεχωρίζει και για την αρχιτεκτονική της, μια και περπατώντας στα πλακόστρωτα στενά θα δεις καλοδιατηρημένα κτίρια από πέτρα και μια ομοιομορφία στη ρυμοτομία του χωριού.

Κάνεις ένα ταξίδι στον χρόνο, καθώς νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε μια περασμένη δεκαετία. Δεν είναι σίγουρα καθόλου τυχαίο ότι το αμερικανικό CNN τοποθέτησε την Αρναία στην τρίτη θέση με τα ωραιότερα χωριά της Ελλάδας, αφήνοντας πίσω πιο δημοφιλείς οικισμούς.

[ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 31/10/2023]

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑ 1,3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΕ ΑΡΝΑΙΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Στην αναβάθμιση της βατότητας των οικισμών και στην ενίσχυση του παραδοσιακού χαρακτήρα τους αποσκοπεί το πλέγμα έργων ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ που δημοπρατήθηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή τους στο συντομότερο δυνατό χρόνο σε Αρναία, Βαρβάρα και Μεγάλη Παναγία.

Οι χρηματοδοτήσεις των έργων προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για Δήμους Κάτω των 20.000 κατοίκων και από ίδιους πόρους του Δήμου Αριστοτέλη και συγκεκριμένα από τα αυξημένα μεταλλευτικά τέλη.

Στην Αρναία, αντικείμενο του έργου, ύψους 700.000, ευρώ αποτελεί η αποκατάσταση υποδομών σε τοπικές οδούς, εντός του παραδοσιακού ιστού του οικισμού της Αρναίας, ώστε τελικά να μετατραπούν σε παραδοσιακά καλντερίμια.  Πρωταρχικός στόχος είναι η αναβάθμιση της περιοχής και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου έτσι ώστε να δοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες ένας αισθητικά αναβαθμισμένος ελεύθερος δημόσιος χώρος κίνησης στο ιστορικό κέντρο του οικισμού. Το έργο, που έρχεται να συμπληρώσει με τον καλύτερο τροπο την ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας, περιλαμβάνει αποκατάσταση των καλντεριμιών σε σημεία που έχουν φθαρεί οι συνδέσεις και όπου έχουν γίνει έργα εγκατάστασης δικτύων, δημιουργία καναλιών απορροής όμβριων υδάτων για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης και συνδέσεων του δικτύου ύδρευσης.

Στη Βαρβάρα, αντικείμενο του έργου, ύψους 200.000 ευρώ, αποτελεί η ανάπλαση και ανάδειξη διαφόρων σημείων δημοτικής κοινότητας, με στόχο να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και η προσβασιμότητα. Συγκεκριμένα προβλέπεται πλακόστρωση υπαίθριου κλιμακοστασίου, λιθόστρωση του πεζόδρομου δίπλα στο παλιό σχολείο, λιθόστρωση δρόμου και ενός φυσικού μονοπατιού, αλλά και νέα διαμόρφωση με δαπεδόστρωση στην παιδική χαρά.

Στη Μεγάλη Παναγία, αντικείμενο του έργου, ύψους 400.000 ευρώ, αποτελεί η διαμόρφωση και ανάπλαση τριών υφιστάμενων διαδρομών εντός του Οικισμού Μεγάλης Παναγίας, για την οποία η εξασφάλιση χρηματοδότησης ανακοινώθηκε πρόσφατα. Με την κατασκευή των έργων ανάπλασης των υφιστάμενων διαδρομών, θα επιτευχθεί η Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της περιοχής. Τα μονοπάτια θα μετατραπούν σε πλακόστρωτη διαδρομή πλάτους κυρίως 1,2 μέτρων, ενώ κοντά στο δυτικό και αρχικό τμήμα του πρώτου μονοπατιού το πλάτος φτάνει στα 3 μέτρα. Πλακόστρωση πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στα πάρκα κατά μήκος των διαδρομών. Η διαμόρφωση αφορά επιπλέον τα σημεία θέας και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού με την προσθήκη καθισμάτων, καλαθιών απορριμμάτων, φωτισμού και κιγκλιδώματος.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος σημείωσε σχετικά:

«Ακόμα ένα τριπλό έργο σε ισάριθμες κοινότητες είναι έτοιμο να ξεκινήσει, για να αναβαθμίσει την λειτουργικότητα και την αισθητική, αλλά και τον παραδοσιακό χαρακτήρα των κοινοτήτων μας, εξυπηρετώντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Πριν ολοκληρωθεί η θητεία, ένα πλήθος έργων έχει μπει σε φάση υλοποίησης προσφέροντας χειροπιαστές αποδείξεις συνέπειας και συνοχής λόγου και έργου για τον Δήμο Αριστοτέλη. Συνεχίζουμε. Κάθε μέρα κι ένα βήμα…»

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 31/7/2023]