ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΑΡΝΑΙΑ”

Ούτε ένα, ούτε δέκα, ούτε είκοσι αλλά τριάντα έξι χρόνια ιστορικής- αρχαιολογικής, λαογραφικής ενημέρωσης και καταγραφής της ιστορίας της Αρναίας, το περιοδικό “ΑΡΝΑΙΑ” επέζησε, ενημέρωσε και ενέπνευσε γενιές και γενιές και δημιούργησε μια ανεπανάληπτη παρακαταθήκη 141 τευχών.

Kι όμως όπως συχνά συμβαίνει τριγύρω μας, η μέρα ήλθε που κάτι όμορφο τελειώνει: ο Φιλόλογος και Καθηγητής, ο Ερευνητής, Συγγραφέας της Ιστορίας του Τόπου και Εκδότης του περιοδικού “ΑΡΝΑΙΑ” κ. Δημ. Θ. Κύρου ανακοινώνει ότι μετά από 36 χρόνια, σταματά η έκδοση του περιοδικού “ΑΡΝΑΙΑ”

Τον Ιανουάριο 1988 κυκλοφόρησε ένα τετρασέλιδο έντυπο δακτυλογραφημένο που στην πρώτη του σελίδα έγραφε “ΑΡΝΑΙΑ” Αριθ. φύλλου 1, Ιανουάριος 1988 και στην μέσα του σελίδα έγραφε: Η “ΑΡΝΑΙΑ” εκδίδεται για να ασχοληθεί με την Ιστορία, την αρχαιολογία και την λαογραφία της Αρναίας, Εκδότες οι Δημήτρης Κύρου και Γεώργιος Κατσιαμούρης.

Ας δούμε τι αναφέρει για την απόφασή του να σταματήσει την έκδοση του περιοδικού ο φιλόλογος – θεολόγος κ. Δ Κύρου:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ «ΑΡΝΑΙΑ» (1988-2023) ΚΑΙ… ΤΕΛΟΣ!

Άγαπητοί ἀποδέκτες καὶ ἀναγνώστες τοῦ περιοδικού. Με την κυκλοφορία τοῦ τεύχους αὐτοῦ (άρ. 141/Οκτ.-Δεκ. 2023 το περιοδικό μου, με τον τίτλο «ΑΡΝΑΙΑ» μέχρι το 1993 (τχ. 21), με τον τίτλο «Η ΑΡΝΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» μέχρι το 2003 (τχ. 61) καί με τον τίτλο πάλι «ΑΡΝΑΙΑ» μέχρι και σήμερα συμπλήρωσε (36) χρόνια ἐκδοτικῆς ζωῆς, 141 τεύχη – 2708+1368+1128 σελίδες (συνολικά 5204 σελίδες)! ὄντας το μακροβιώτερο ίσως ίστορικολαογραφικό περιοδικό τῆς Χαλκιδικής.

Συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις (σε στρογγυλοποιημένα κυρίως χρονικά διαστήματα) να γίνεται κάποιος απολογισμός, κάποια θεώρηση, κάποια άναφορά σ’ αὐτὰ ποὺ ἔγιναν καὶ πέρασαν. Μὲ εὐκαιρία τὴν αἰτία αὐτή θα κάνω καὶ ἐγώ τη σχετική υπόμνηση μόνο, ὅμως, για τα έξι τελευταία χρόνια καί ὄχι γιά τά τριαντα έξι, διότι τα σχετικά με τα πρώτα τριάντα χρόνια γράφηκαν στα αντίστοιχα τεύχη (δηλ. στα τεύχη 37/Οκτ.-Δεκ. 1997, 77/Οκτ.-Δεκ. 2007 και 117/Οκτ.-Δεκ. 2017).

Στα 16 τελευταία χρόνια τυπώθηκαν-έκδόθηκαν-κυκλοφόρησαν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ 24 τεύχη με 1128 σελίδες (άρ. 118-141), στά ὁποῖα καταγράφηκαν τέσσερα οἰκογενειακά άρχεῖα μέ, καταλογογράφηση ενενήντα τριών Εγγράφων, δημοσιεύθηκαν δεκάδες ἄρθρων, καταγράφηκαν δεκάδες εἰδήσεων, δημοσιευμάτων γιὰ τὴν Ἀρναία, ἐντύπων για την «ΑΡΝΑΙΑ», ἐντύπων που λαμβάνονταν, ἐπιστολῶν, ἀπόψεων, προτάσεων καί σχολίων κ.ά.

Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη να εὐχαριστήσω ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιά τήν τελευταία έξαετία:

-Τοὺς ἀποδέκτες-ἀναγνώστες τοῦ περιοδικού.

-Τούς συνεργάτες τοῦ περιοδικού (άρθρογράφους, προσφέροντες παλιές φωτογραφίες για δημοσίευση, προσφέροντες οἰκογενειακά ἀρχεῖα για καταγραφή κ.ά.).

-Τοὺς ἀρκετούς προαιρετικά συνδρομητές τοῦ περιοδικού, χάρη στούς ὁποίους διατηρήθηκε ή έκδοση στην κανονική της εμφάνιση μέ τάσεις μεγάλης βελτίωσης (ιδιαίτερα εύχαριστίες ἀπευθύνω στούς συμπατριώτες μου κ.κ. Ἀστέριο Γ. Ζωγράφου, δικηγόρο, καί Γρηγ. Μπίρο, συμβολαιογράφο γιά τίς κατά διαστήματα γενναίες συνδρομές τους).

– Τοὺς ἀρκετούς επιστολογράφους τοῦ περιοδικού, οἱ ὁποῖοι στο σύνολό τους ἐκφράσθηκαν έπαινετικά γιά τήν έκδοτική μου προσπάθεια.

-Τα διάφορα ἔντυπα (ἐφημερίδες-περιοδικά-επετηρίδες), πού κατέγραψαν ἁπλὰ ἢ παρουσίασαν ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα το περιοδικό.

-Τους εκδότες πολλῶν ἐντύπων (βιβλίων, ἐφημερίδων, περιοδικών), πού μᾶς τὰ ἔστειλαν τιμητικά και τα κατέγραψα σε εἰδική στήλη.

-Τούς συγγραφεῖς και αρθρογράφους, οἱ ὁποῖοι σε επιστημονικές έργασίες τους (βιβλία, ἄρθρα) παρέπεμπαν στο περιοδικό μου.

-Τούς διάφορους Φορείς (Υπηρεσίες, Συλλόγους, Ιδρύματα κ.λπ.), πού μοῦ ἔστελναν Προσκλήσεις και Προγράμματα για έκδηλώσεις, πού διοργάνωναν καί πραγματοποιούσαν.

-Τούς διάφορους Φορεῖς καί πρόσωπα, ποὺ μοῦ ἔστελναν εὐχές για τα Χριστούγεννα, το Νέο Έτος και το Πάσχα, καί, τέλος,

– Το Τυπογραφείο «ΜΕΛΙΣΣΑ» τῆς Ἀδελφότητας «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ» στην Άσπροβάλτα, τό ὁποῖο μέ τίς καλωσυνᾶτες, έξυπηρετικότατες καί ἄριστες στην τυπογραφική τους εργασία, ἀδελφές πρόσφερε (τυπογραφικά) τήν ἔκδοση αὐτή κάθε τρίμηνο στο άναγνωστικό μας κοινό.

Κλείνοντας τό άναδρομικό αυτό υπόμνημα σᾶς ἐνημερώνω μέ πολλή θλίψη ὅτι ἡ πολύχρονη δραστηριότητά μου μέ τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικού «ΑΡΝΑΙΑ» ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ μέ τό τεύχος 141, πού ἔχετε στά χέρια σας, για λόγους οἰκονομικούς, ἡλικίας [ἤμουν νιός (1988) καί γέρασα (2023)!], κούρασης, άπαλλαγῆς ὑποχρεώσεων καί εύθυνῶν σε τακτά χρονικά διαστήματα καί ἔκδοσης βιβλίων Θεοῦ θέλοντος σέ μή τακτικά χρονικά διαστήματα (καί ὅταν ὑπάρχουν χορηγοί). Ἐπιθυμία μου εἶναι μιά φορά τόν χρόνο (ἄν θέλει ὁ Θεός) νά ἐκδίδω μέ τή βοήθειά Του ἕνα ὀλιγοσέλιδο έντυπο μέ τόν τίτλο «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ» καί μέ θέματα ιστορικά-λαογραφικά, εφόσον υπάρξουν χορηγοί.

[Οἱ ἀναφερόμενοι πιό πάνω οίκονομικοί λόγοι εστιάζονται στην αποφυγή προαιρετικῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης τοῦ περιοδικοῦ ἀπό πολλούς ἀποδέκτες του καί (κυρίως) στήν ύπερβολική αύξηση τῶν ταχυδρομικών τελῶν ἀπό τά ΕΛ.ΤΑ.].

Η «ΑΡΝΑΙΑ» ΠΕΘΑΝΕ, ΖΗΤΩ Η ΑΡΝΑΙΑ!

Το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς μετά την απόφαση του κ Δημήτρη Κύρου, να σταματήσει την έκδοση του περιοδικού “ΑΡΝΑΙΑ”, είναι:

Φτωχότερη πλέων η Αρναία χωρίς την “ΑΡΝΑΙΑ”

Διαβάστε εδώ το βιογραφικό του κ. Δημητρίου Κύρου από το βιβλίου του κ. Παντελή Ζωγράφου

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 21/3/2024]