ΚΟΜΑΝΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα σωστικά συνεργεία των μεταλλείων Κασσάνδρας συμμετείχαν με επιτυχία σε εκπαιδευτικό σεμινάριο αντιμετώπισης πυρκαγιών υγρών καυσίμων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ από το αντίστοιχο τμήμα πυρασφάλειας.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας μας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, αναγνωρίζουμε ότι η συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευση είναι ο βασικός πυλώνας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων. Πρόσφατα, μέλη των σωστικών συνεργείων της Ελληνικός Χρυσός συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην κατάσβεση πυρκαγιών υγρών καυσίμων, που πραγματοποιήθηκε στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, από το τμήμα πυρασφάλειας της ΕΛΠΕ, θυγατρικής της HELLENiQ ENERGY. Στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους φορείς διασφαλίζουν ότι οι άνθρωποί μας είναι εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι για κάθε πιθανό σενάριο.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 10/4/2024]