ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Η Κοινότητα Ιερισσού μαζί με τους Συλλόγους Ιερισσού σα καλούν στον ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 22/4/2024]