ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΑΙΑΣ

Δημιουργείται περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής στα Νέα Μουδανιά 

Το νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης έχει ήδη αναρτηθεί σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Απριλίου. Όπως ανέφερε ο Γ. Φλωρίδης. η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα τεθεί σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο

Για την «επιδραστικότερη μεταρρυθμιστική τομή» στον χώρο της Δικαιοσύνης έκανε λόγο ο υπουργός. Γιώργος Φλωρίδης. κατά την παρουσίαση του νέου δικαστικού χάρτη. Το νομοσχέδιο έχει ήδη αναρτηθεί σε διαβούλευση. η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Απριλίου.

Οπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, η υλοποίηση του νέου δικαστικού χάρτη θα τεθεί σε εφαρμογή στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 τονίζοντας πως η ένταξη των Ειρηνοδικείων στα Πρωτοδικεία, ύστερα από 104 χρόνια λειτουργίας τους, «είναι η ατμομηχανή των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της Δικαιοσύνης».

Επισπεύδεται ο χρόνος έκδοσης πολιτικών και ποινικών αποφάσεων

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να επισπεύσει τον χρόνο έκδοσης των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων από τα 4 χρόνια (1.482 ημέρες) που απαιτούνται σήμερα, στα 2.5 χρόνια (900 ημέρες).

«Ο νέος δικαστικός χάρτης είναι η ατμομηχανή των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της Δικαιοσύνης. Θα δώσει ώθηση και θα κρίνει την αποδοτικότητα και των λοιπών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, που εξελίσσονται. και οι οποίες θα συμβάλουν συνολικά σε μια νέα εποχή για την ελληνική Δικαιοσύνη. Ο σχεδιασμός είναι πολύπλευρος και συνδυαστικός: Θεσμικές αλλαγές στους Κώδικες του Ποινικού. Αστικού και Διοικητικού Δικαίου, ολοκλήρωση της ψηφιακής δικαιοσύνης. ενίσχυση και ανανέωση των υλικοτεχνικών υποδομών και ενίσχυση του προσωπικού των δικαστικών υπαλλήλων», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε πως «ενοποιούμε τους πρωτοβάθμιους δικαστές, με αναβάθμιση των ειρηνοδικών σε πρωτόδικες. αφήνοντας πίσω μας την παρωχημένη. αναπαραγωγική και αχρείαστη διάκρισή τους.

Στέλνουμε στην πρώτη γραμμή μάχης 1.000 περίπου πρώην ειρηνοδίκες, οι οποίοι με κατάλληλη κατάρτιση θα μπορούν να κάνουν πλέον το σύνολο της δουλειάς των πρωτοδικών και να δικάζουν ταυτόχρονα ποινικές και πολιτικές υποθέσεις. Έτσι με την ενοποίηση διπλασιάζεται η “δεξαμενή” των δικαστών και θα υπάρχουν πλέον συνολικά 2.100 πρωτόδικες, με καταλυτική επίδραση στην ταχύτητα έκδοσης των πρωτοβάθμιων αποφάσεων».

Το ισχύον καθεστώς

Σήμερα, λειτουργούν 154 Ειρηνοδικεία και 63 Πρωτοδικεία. Τα 63 από τα 154 Ειρηνοδικεία λειτουργούν στις έδρες των 63 Πρωτοδικείων. Συνολικά στον α’ βαθμό υπάρχουν 217 δικαστικοί σχηματισμοί.

Οι συνολικά 916 ειρηνοδίκες σε όλη την Ελλάδα δικάζουν μόνο αστικές υποθέσεις έως 20.000 ευρώ, ενώ δεν δικάζουν καθόλου ποινικές υποθέσεις (ιδίως από το 2019 που καταργήθηκαν τα πταίσματα με τον νΠΚ).

Οι 1.200 πρωτόδικες δικάζουν αστικές υποθέσεις από 20.001 ευρώ και άνω. καθώς και όλες τις ποινικές υποθέσεις πρώτου βαθμού. Μία απόφαση Ειρηνοδικείου κοστίζει κατά μέσο όρο 760 ευρώ, ενώ κάθε απόφαση πρωτόδικη κοστίζει μόλις 380 ευρώ. Το κόστος διαμορφώνεται, σύμφωνα με τους μισθούς των δικαστικών υπαλλήλων, τα λειτουργικά έξοδα και τον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.

Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

Ενοποίηση Πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας: Διαμόρφωση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Κεντρικές. Παράλληλες. Περιφερειακές Έδρες. Οργανικές Θέσεις, καταργήσεις μικρών σχηματισμών)

Μεταφορά διαχειριστικών-διοικητικών αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Δικαστών στο ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων)

Με την προτεινόμενη ενοποίηση του α’ βαθ-μού δικαιοδοσίας:

Ορίζονται 56 κεντρικά Πρωτοδικεία και 7 παράλληλες έδρες αυτών.

Καταργούνται τα 63 Ειρηνοδικεία που βρίσκονται στις έδρες των 63 Πρωτοδικείων (56 Ειρηνοδικεία των κεντρικών εδρών και 7 Ειρηνοδικεία των παράλληλων εδρών). Τα κτί-ριά τους θα χρησιμοποιούνται ως χώροι του Πρωτοδικείου.

Από τα εναπομείναντα 91 Ειρηνοδικεία, τα 48 αναβαθμίζονται σε περιφερειακές έδρες Πρωτοδικείου και τα υπόλοιπα 43 καταργούνται τελείως (κλείνουν και σαν κτίρια). Θα επέλθει διπλασιασμός των δικαστών Πρώτου Βαθμού (περίπου 2.000 δικαστές α’ βαθμού).

Ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων.

Ισοκατανομή της ύλης

Ως προς τη χωροταξική διαμόρφωση των δικαστικών σχηματισμών, ο κ. Μπούγας ανέφερε:

Βασικός κανόνας I: Ένα Κεντρικό Πρωτοδικείο για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (πρώην νομός)

Βασικός Κανόνας II: Σύνορα και νησιά για εθνικούς λόγους δεν επηρεάζονται Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (πρώην Νομός Χαλκιδικής) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τον Πολύγυρο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Τα Ειρηνοδικεία Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Νέων Μουδανιών και Αρναίας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ορίζονται τα Νέα Μουδανιά. στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Κασσάνδρας και Νέας Προποντίδας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2). β) Πρωτόδικες: δεκαπέντε (15). γ) Δικαστικοί Πάρεδροί: μηδέν (0). δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροί: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45).

[ΠΗΓΗ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 10/4/2024]