ΣΚΟΥΡΙΕΣ: ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ 2024

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες στο μεταλλείο των Σκουριών Χαλκιδικής, το οποίο βρίσκεται υπό το καθεστώς του καναδικού ομίλου Eldorado Gold. Ο προγραμματισμός προβλέπει την κορύφωση του κατασκευαστικού έργου εντός του 2024 με έμφαση στην ολοκλήρωση των συμβάσεων ανάθεσης και του μηχανολογικού σχεδιασμού, παράλληλα με την εξέλιξη των κατασκευαστικών έργων στο επιφανειακό και το υπόγειο μεταλλείο.

Τα κύρια κατασκευαστικά ορόσημα που η Eldorado Gold επιθυμεί να αποπερατωθούν είναι η ολοκλήρωση περίπου 2.200 μέτρων υπόγειας ανάπτυξης και συναφών υπηρεσιών στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2024, η ολοκλήρωση των εκσκαφών για πυκνωτές και τα θεμέλια του κτιρίου ελέγχου εντός του πρώτου τριμήνου του 2024. Την ίδια ώρα, αναμένεται η παράδοση του 100% των πλακών για τις φιλτρόπρεσες εντός του πρώτου τριμήνου του 2024, τις οποίες θα ακολουθήσουν τα πλαίσια το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Τέλος, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024 αναμένεται η ανάθεση της σύμβασης για την εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων αλλά και η ολοκλήρωση των προμηθειών αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η πρώτη παραγωγή χρυσού αναμένεται πλέον εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, αντί του προηγούμενου στόχου που ήταν για τα μέσα του 2025. Ως εκ τούτου, το εύρος παραγωγής χρυσού για το 2025 μειώθηκε σε 50.000-60.000 ουγγιές, αντί για 80.000-90.000 ουγγιές που ήταν ο προηγούμενος στόχος. Η παραγωγή χαλκού αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15-20 εκατ. λίβρες το 2025. Προβλέπουμε έντονη κλιμάκωση των εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και παραμένουμε εντός χρονοδιαγράμματος για την εμπορική παραγωγή στο τέλος του 2025. Αξιολογούμε το σχεδιασμό μας με στόχο την αύξηση του προφίλ παραγωγής χρυσού και χαλκού το 2026. Ταυτόχρονα, το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτημένο μεταξύ της συμφωνίας χρηματοδότησης έργου και του ισολογισμού της Eldorado Gold. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν συνολικά σε 52,5 εκατ. δολ. και σε 153,8 εκατ. δολ. συνολικά το 2023. Από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε 185 εκατ. δολ. έναντι του συνολικού προβλεπόμενου κόστους επένδυσης 845 εκατ. δολαρίων.

Μετά την οριστικοποίηση των βασικών συμβάσεων το 2023, η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου παρέμεινε εναρμονισμένη με την εκτίμηση της μελέτης σκοπιμότητας του Δεκεμβρίου του 2021. Οι πιο πρόσφατες και εκκρεμείς συμβάσεις ενσωματώνουν το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας που διαμορφώθηκαν μέσω επιμελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, οι οποίες είναι υψηλότερες από την πρόβλεψη της μελέτης σκοπιμότητας. Ως επακόλουθο, η αναθεωρημένη εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου ύψους 920 εκατ. δολ. αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την αρχική εκτίμηση των 845 εκατ. δολ.

«Με τη χρηματοδότηση έργου εξασφαλισμένη και έναν εύρωστο ισολογισμό, παραμένουμε πλήρως χρηματοδοτημένοι για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή των Σκουριών. Ανυπομονούμε να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το παγκόσμιας κλάσης μεταλλείο χαλκού-χρυσού, το οποίο θα προσφέρει ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής κατά 40% μέχρι το 2027», ανέφερε ο ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold.

Σημαντικά επιτεύγματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023:

  • Η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 38% και, εάν συμπεριληφθεί η πρώτη φάση της κατασκευής, κατά 70%.
  • Ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός είχε ολοκληρωθεί κατά 61% και οι προμήθειες κατά 82%.
  • Συνεχίστηκε η εκτέλεση του έργου και αυξήθηκε η εκτέλεση σημαντικών χωματουργικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής οδών μεταφοράς δομικών υλικών για την οικοδόμηση κατασκευών για χωματουργικές παρεμβάσεις.
  • Έγινε δρομολόγηση εργολάβων και έναρξη εργασιών για τα χωματουργικά έργα της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων και τις πασσαλώσεις.
  • Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης.
  • Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V και η αναβάθμιση του αερισμού.
  • Για το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων.
  • Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 550 άτομα, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί σε 1.300 κατά τη διάρκεια του 2024.Τα έργα στις Σκουριές © Eldorado Gold

Σημειώνεται πως η Eldorado ολοκλήρωσε το 2023 με το ισχυρότερο τρίμηνο παραγωγής, παραδίδοντας 143.166 ουγγιές χρυσού. Πρόκειται για μια σημαντική χρονιά, καθώς επετεύχθη αύξηση παραγωγής 7%, χαμηλότερα ταμειακά έξοδα ανά ουγγιά 6% και χαμηλότερο AISC ανά ουγγιά 4%, σε σύγκριση με το 2022.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.energygame.gr/, 26/2/2024]