ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΝΟΥ

Υπεγράφη η σύμβαση

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Αριστοτέλη για τη βελτίωση της σχολικής στέγης στο Δήμο, με την υπογραφή τη σύμβαση για την εκτέλεση 4 νέων απαραίτητων εργασιών που αφορούν:

  • στην τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο νηπιαγωγείο της Μεγάλης Παναγίας, ένα έργο εκτιμώμενης αξίας 30.000 ευρώ
  • στη βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας του δημοτικού σχολείο της Στρατονίκης, ένα έργο εκτιμώμενης αξίας 20.000 ευρώ
  • στην τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Στρατωνίου, ένα έργο εκτιμώμενης αξίας 30.000 ευρώ
  • στη συνολική αποκατάσταση της στέγης του Νηπιαγωγείου του Στανού ένα έργο εκτιμώμενης αξίας 15.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr/, 17/2/2024]