ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, οργανώνει δύο Επιμορφωτικές Συναντήσεις με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις τρέχουσες εκθέσεις και τις νέες εκπαιδευτικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού στα Ν. Φλογητά Χαλκιδικής. Στην επιμορφωτική συνάντηση θα συμμετέχουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και θα παρουσιαστούν δύο επιπλέον σχετικές εκπαιδευτικές προτάσεις από ομάδες εκπαιδευτικών.

Οι Επιμορφωτικές Συναντήσεις θα λάβουν χώρα: 

α) στις 7 Φεβρουαρίου 2024, στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού στα Ν. Φλογητά (ώρα:12.30-14.00) και 

β) στις 21 Φεβρουαρίου 2024 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό (ώρα:12.30-14.00).

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 5/2/2024]