ΟΙ 6 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Και το ελληνικό παράδειγμα της Ελληνικός Χρυσός

Η εξορυκτική βιομηχανία σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζει πολύπλοκες προκλήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις και η κλιματική αλλαγή, οι εμπορικοί πόλεμοι και η γεωπολιτική, η μεταβαλλόμενη και αβέβαιη ζήτηση, οι τεχνολογικές αλλαγές και η παγκόσμια έλλειψη προσωπικού με δεξιότητες για να αναφέρουμε μερικά. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων αποτελεί προτεραιότητα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εξόρυξης.

Οι εξορυκτικές εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις κατά μέτωπο, διαφορετικά θα μείνουν πίσω στον εξορυκτικό τομέα, ο οποίος δέχεται σήμερα μεγάλες πιέσεις και υπόκειται σε εξονυχιστικούς ελέγχους. Ακολουθούν οι 6 βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη βιομηχανία εξόρυξης:

  1. Κλιματικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Πιέσεις

Αυτό βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα πολλών βιομηχανιών, αλλά η εξόρυξη τελεί υπό αυστηρό έλεγχο. Η εξόρυξη συμβάλλει σημαντικά στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι εταιρείες βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα από τις δραστηριότητές τους.

Ο κοινωνικός και κοινοτικός αντίκτυπος είναι μια αυξανόμενη εστίαση για τους μετόχους και τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους για να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους – ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες τοποθεσίες εξόρυξης. Οι τοπικές κοινότητες αναζητούν οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες εξόρυξης θα αφήσουν μια μόνιμη θετική κληρονομιά μετά το τέλος της εξόρυξης.

Το νερό είναι μια άλλη βασική πρόκληση για τις εταιρείες εξόρυξης. Αυτός ο ήδη σπάνιος πόρος απαιτείται για εξορυκτικές εργασίες σε περιοχές με έλλειψη νερού και προβλέπεται να επιδεινωθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες στις Δυτικές ΗΠΑ, τη Βόρεια Χιλή, την Κεντρική Ασία και την Ανατολική Αυστραλία.

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι εταιρείες εξόρυξης πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις στις εταιρικές στρατηγικές, τις αναφορές και τη λήψη αποφάσεων σε υψηλό διοικητικό επίπεδο. Όπως προτρέπει μια έκθεση της Ernst & Young του 2021: «Οι εταιρείες εξόρυξης που μπορούν να επιδείξουν τη συμβολή τους σε ένα βιώσιμο μέλλον θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ώρα να δράσουν είναι τώρα».

  1. Υγεία & Ασφάλεια

Είτε είναι ανοιχτή είτε υπόγεια, η εξόρυξη είναι μια επικίνδυνη εργασία όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η εξορυκτική βιομηχανία το γνωρίζει αυτό από παλιά. Οι κίνδυνοι δεν έχουν διαφοροποιηθεί και πολύ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών και δεν είναι πιθανό να αλλάξουν μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, στις μέρες μας, ο κλάδος έχει μια νέα προσέγγιση για τον μετριασμό της πιθανότητας των κινδύνων: ψηφιοποίηση και συνδεσιμότητα. Ένα παράδειγμα είναι τα εργαλεία γεωεντοπισμού που βοηθούν στον άμεσο προσδιορισμό της φυσικής τοποθεσίας των εργαζομένων υπογείως υπαλλήλων (χρησιμοποιώντας smartphone ή φορητές συσκευές) σε σχέση με κινδύνους όπως μεγάλα οχήματα και εκλύσεις αερίων. Αρκετές εταιρείες ασχολούνται με την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρικών τρόλεϊ για να αντικαταστήσουν τα συστήματα ντίζελ υψηλών εκπομπών άνθρακα και θορύβου.

  1. Γεωπολιτική

Αυτό το θέμα έρχεται στο προσκήνιο όλο και περισσότερο από την πανδημία Covid-19 και μετά. Οι ψυχρότερες σχέσεις μεταξύ της Δύσης και της Κίνας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αστάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επηρεάσει άμεσα και έμμεσα τον τομέα εξόρυξης. Η εμφάνιση νέων κυβερνήσεων και ο «εθνικισμός των πόρων» συχνά σημαίνει βραχυπρόθεσμη πολιτική αστάθεια. Και έτσι, παγκόσμιες εμπορικές συγκρούσεις μπορεί να εμφανιστούν σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Μία από τις επακόλουθες συνέπειες της αστάθειας και των εμπορικών πολέμων είναι οι αυξημένοι κίνδυνοι της εφοδιαστικής αλυσίδας όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τα ανταλλακτικά, την τεχνολογία και το επακόλουθο αυξημένο κόστος. Η ζήτηση για λίθιο λόγω της απότομης αύξησης των ηλεκτρικών οχημάτων και της τεχνολογίας μπαταριών είναι ένα σαφές παράδειγμα κινδύνου αύξησης των τιμών των εμπορευμάτων.

Οι εταιρείες εξόρυξης θα πρέπει να είναι προορατικές στην αντιμετώπιση γεωπολιτικών ζητημάτων όπως οι εμπορικοί πόλεμοι, ο εθνικισμός των πόρων και οι πολιτικές αναταραχές. Αυτό θα απαιτήσει μια πολύπλευρη προσέγγιση που απαιτεί ενεργή συνεργασία με προμηθευτές, κυβερνήσεις και εμπορικούς φορείς για να διασφαλιστεί ότι η μακροπρόθεσμη αλυσίδα εφοδιασμού είναι επαρκώς θωρακισμένη.

  1. Ανασφάλεια της ζήτησης

Η πρόκληση για τις εταιρείες εξόρυξης είναι να δημιουργήσουν μια ευέλικτη επιχείρηση που μπορεί να αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις από ασταθείς τιμές, αβέβαιη ζήτηση του προϊόντος και την απειλή της υποκατάστασης προϊόντων.

Η παγκόσμια μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνει σταδιακά τη ζήτηση για τα ορυκτά και τα υλικά που είναι απαραίτητα για τα ηλεκτρικά οχήματα και την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες. Προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση εφοδιασμού, οι εταιρείες εξόρυξης θα πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια στα προσβάσιμα κεφάλαια, να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας (LTO) και να δραστηριοποιηθούν με μεγαλύτερη ένταση στην παγκόσμια αγορά όπου βρίσκονται τα ορυκτά.

Όπως συμβαίνει με τις σχεδόν καθημερινές εξελίξεις της τεχνολογίας, η βιομηχανία της εξόρυξης πρέπει να έχει συνεχώς υπόψη την απειλή υποκατάστασης, ειδικά σε προϊόντα που επί μακρόν βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή. Για παράδειγμα, καθώς εξελίσσεται η ενεργειακή μετάβαση, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στη ζήτηση για συγκεκριμένα εμπορεύματα και συχνά η βιομηχανία της εξόρυξης δεν μπορεί να συμβαδίσει. Οι εταιρείες στην πρώτη γραμμή του κλάδου φροντίζουν να βελτιστοποιούν τα προφίλ κινδύνου τους, χρησιμοποιώντας μοντελοποίηση σεναρίων για να προβλέψουν τυχόν επιπτώσεις στη μεταβαλλόμενη ζήτηση. Μπορούν επίσης να εφαρμόσουν συμφωνίες για τη διάθεση των εξορυσσόμενων ορυκτών για να αντιμετωπίσουν την απειλή της αστάθειας των τιμών.

  1. Συνεχής Καινοτομία και Αλλαγή της Τεχνολογίας 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, η καινοτομία και η τεχνολογία αποτελούν πηγή συνεχών προκλήσεων και αλλαγών, με την ψηφιακή καινοτομία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τρέχουσας αλλαγής στους περισσότερους κλάδους. Οι εταιρείες εξόρυξης επιχειρούν να τεθούν επικεφαλής σε αυτή την αλλαγή για να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται με την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον.

Η πρόκληση για τις εταιρείες εξόρυξης είναι να υιοθετήσουν την προσέγγιση «διαχείρισης υποδομών» για να χρησιμοποιήσουν τη μοντελοποίηση δεδομένων και τον σχεδιασμό σεναρίων ως εργαλεία λήψης αποφάσεων για να αποκομίσουν μακροπρόθεσμα αξία από τη βάση των υποδομών τους. Οι κορυφαίες εταιρείες στον τομέα χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία για τη λειτουργία απομακρυσμένων κέντρων ελέγχου και για σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Η αυτοματοποίηση και η υγεία και ασφάλεια, είναι επίσης βασικοί τομείς που βελτιώνονται μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν πολλές πτυχές της εξόρυξης: ελαχιστοποιούν τη διαταραχή του εδάφους και τις επιπτώσεις στην άγρια ζωή και το περιβάλλον, drones χρησιμοποιούνται για εναέριες έρευνες και οι αισθητήρες βελτιώνουν την παραγωγικότητα και αποκαλύπτουν επικείμενο κίνδυνο αστοχιών..

Η τρέχουσα πρόκληση για τον τομέα της εξόρυξης είναι να συμβαδίσει και να συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία και την τεχνολογία όπου για να κερδίσει σε αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

  1. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

Οι ελλείψεις προσωπικού με δεξιότητες για την υποστήριξη του κλάδου και ταλέντων στην εξόρυξη είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Οι εταιρείες εξόρυξης υποφέρουν από κρίση εξειδικευμένου προσωπικού καθώς οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και ο ίδιος ο κλάδος που συχνά θεωρείται αππο κάποιους μη ελκυστικός καθιστούν δύσκολο τον εντοπισμό και την προσέλκυση των σωστών ταλέντων. Η δυσκολία αυτή είχε αναδειχτεί ήδη πριν από την πανδημία του COVID-19, αλλά τα παγκόσμια lockdown ενέτειναν το πρόβλημα. Η βασική πρόκληση για τη βιομηχανία εξόρυξης είναι πώς να προσελκύσει και να κρατήσει εξειδικευμένο προσωπικό σε έναν τομέα που δεν είναι της μόδας για τις νεότερες γενιές, ενώ υπάρχει μια αντίληψη πως είναι «επιβλαβής» για το περιβάλλον και μια «βρώμικη και σκληρή» σωματική εργασία.

Θα πρέπει λοιπόν να εστιαστεί ο κλάδος σε μια ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα με σαφή μονοπάτια σταδιοδρομίας, διαθέσιμα σε όλους. Και αυτό σημαίνει βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των παροχών, του πολιτισμού και της ευκαιρίας για εξ αποστάσεως εργασία και κατάρτιση.

Όπως και οι περισσότερες βιομηχανίες, η εξόρυξη αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις από την αρχή της δεκαετίας του 2020, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να εξισορροπήσουν τους κινδύνους και το κόστος για να παραμείνουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Οι κρίσιμες προκλήσεις που αναφέρθηκαν δείχνουν την ανάγκη να είμαστε ευέλικτοι, έτοιμοι για αλλαγές και να προσπαθούμε συνεχώς για αριστεία σε όλα τα επίπεδα του κλάδου της εξόρυξης.

Το ελληνικό παράδειγμα της Ελληνικός Χρυσός

Εδώ, στην Ελλάδα, έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα αντιμετώπισης των προκλήσεων του μεταλλευτικού και εξορυκτικού κλάδου από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., την εταιρεία που διαχειρίζεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Πράγματι, οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν αυτές τις πολλαπλές προκλήσεις αποσκοπώντας σε μια βιώσιμη εξόρυξη με το μικρότερο αποτύπωμα και την μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή.

Για κάθε μια από τις προαναφερθείσες 6 προκλήσεις που προτεραιοποιούνται για τον κλάδο, η Ελληνικός Χρυσός έχει φροντίσει, δρώντας προορατικά, να κάνει και τις αντίστοιχες ενέργειες:

Για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές πιέσεις οι ενέργειες και δράσεις της εταιρείας για την επίτευξη του ελάχιστου αποτυπώματος, είναι πολλές και συνεχείς. Ας σταθούμε μόνο στις κυριότερες, όπως στο state-of-the-art σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης με 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκ. ευρώ κόστος λειτουργίας και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική –προσβάσιμη από όλους–, πλατφόρμα στο διαδίκτυο! Ή στο σύστημα ξηρής απόθεσης με το οποίο ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από την απόθεση των μεταλλευτικών υπολειμμάτων (tailings) με μια επαναστατική τεχνολογία αφύγρανσης μικρότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με το οποίο εξοικονομούνται πόροι όπως χώρος, νερό και εργατοώρες, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο αστοχίας από τα παλαιού τύπου υγρά τέλματα.

Για την κοινωνική ευθύνη και την τοπική κοινωνία, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Οι προ δεκαετίας αντιδράσεις από μερίδα των κατοίκων έχουν σταματήσει, αφού η εταιρεία εφαρμόζοντας ένα ανοικτό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έπεισε την –αρχικά ανήσυχη– τοπική κοινωνία για τις προθέσεις της, αφού φροντίζει και δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στην περιοχή, την βελτίωση των υλικών υποδομών για την υποστήριξη των κοινοτικών αναγκών, τον στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη και την ευημερία της μετα-μεταλλευτικής περιόδου, την αύξηση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων, τις επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική απασχόληση, την υποστήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων που δεν σχετίζονται με την μεταλλευτική, την αύξηση των ευκαιριών εκπαίδευσης και εκμάθησης για τους νέους, κ.ά.

Για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, το οποίο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα.

Περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρείας μέσα από την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων – μέσω του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων δομών των μεταλλείων, τη βελτίωση των εργαλείων και των διαδικασιών και την προμήθεια νέου εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας. Επίσης προβλέπει μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως εκτιμήσεις επικινδυνότητας, συνεχή παρακολούθηση και λήψη μέτρων για την αποφυγή των κινδύνων, ανάλογα με τις ανάγκες. Περιλαμβάνει ακόμη συστηματικές προληπτικές μετρήσεις για βλαπτικούς παράγοντες στις θέσεις εργασίας, καθώς και στατικές μετρήσεις σε ευρύτερους εργασιακούς χώρους. Το σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO 45001, το οποίο έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως κορυφαία πρακτική πάνω στην οποία βασίζονται συστήματα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Παράλληλα η Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 39001 για την οδική ασφάλεια, έχοντας εισαγάγει πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων.

Ένα άλλο θέμα που άπτεται τόσο της ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και της υιοθέτησης καινοτομιών, είναι η εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου 4G/LTE στο υπόγειο μεταλλείο χρυσού και αργύρου στην Ολυμπιάδα, το πρώτο παρόμοιο στην Ελλάδα σε βάθος 300 μ. κάτω από το έδαφος. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο τεχνολογικά έργο, που καλύπτει στοές έκτασης περίπου 10χλμ με προοπτική περαιτέρω επέκτασής του και με το οποίο επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας. Με την καινοτόμο αυτή τεχνολογική λύση επιτυγχάνεται η πιο άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους και αυξάνεται ο παραγωγικός χρόνος, καθώς οργανώνονται αποτελεσματικότερα οι βάρδιες, η παραγωγή και η συνολική διαχείριση του στόλου. Μελλοντικά θα επιτρέψει την ανάπτυξη και χρήση νέων εφαρμογών που θα επιτρέψουν λειτουργίες όπως η απομακρυσμένη εξόρυξη. Επιπρόσθετα, βελτιώνεται και ενισχύεται η ασφάλεια καθώς μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφαλούς Λειτουργίας Υπόγειου Μεταλλείου, υπάρχει συνεχής εικόνα για τον αριθμό των εργαζομένων που βρίσκονται σε κάθε τμήμα του μεταλλείου, ενώ παρέχονται κρίσιμες πληροφορίες και για την ομαλή λειτουργία του, κυρίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, μέσω κατάλληλων αισθητήρων / ανιχνευτών σωματιδίων ή επικίνδυνων αερίων στην ατμόσφαιρα, είναι δυνατή η απομακρυσμένη ρύθμιση ή βελτίωση της παροχής / ποιότητας του αέρα, ακόμη όμως και η προληπτική απομάκρυνση των εργαζομένων για την ασφάλεια και προστασία της υγείας τους.

Τα Γεωπολιτικά θέματα και τα θέματα ζήτησης που αφορούν τον κλάδο αντιμετωπίζονται μέσω της κοινής γραμμής που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και με τη στήριξη της μητρικής Eldorado Gold, η οποία είναι Καναδικών συμφερόντων. Πρόσφατα η ΕΕ ψήφισε την Πράξη για τις Πρώτες Ύλες. Με την Πράξη για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών για να διασφαλίσει την πρόσβασή της σε έναν ασφαλή, διαφοροποιημένο, προσιτό και βιώσιμο εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών, περιλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων. Να σημειωθεί πως ο χαλκός ένα από τα κύρια προϊόντα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Κρίσιμων Πρώτων Υλών.

Για την καινοτομία και την αλλαγή τεχνολογίας η Ελληνικός Χρυσός έχει αποδείξει διαχρονικά πως συνεχώς υιοθετεί νέες τεχνολογίες και καινοτόμες ιδέες. 

Η Παράλληλη Αποκατάσταση, το ιδιωτικό δίκτυο 4G/LTE στην Ολυμπιάδα, η Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, η συνεχής προμήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού, και τόσα άλλα, το αποδεικνύουν καθημερινά.

Τέλος, για την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στους δικούς της ανθρώπους, στη νέα γενιά, την ανάπτυξη, την αξιοκρατική αξιολόγηση, τη διαρκή κατάρτιση και την ουσιαστική εξέλιξη του προσωπικού της. Αξιολογεί τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων, διευκολύνοντας την ευθυγράμμιση των στόχων της εκάστοτε ομάδας με τους εταιρικούς στόχους συνολικά, ενώ με την φιλοσοφία «Εκπαίδευση ως Επένδυση», συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Επιπλέον, επιδιώκει την καλλιέργεια ενός ασφαλούς, συμμετοχικού εργασιακού περιβάλλοντος, που προσδίδει αξία στη διαφορετικότητα (Inclusive Diversity). Συγκεκριμένα, «η Διαφορετικότητα χωρίς Αποκλεισμούς» είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται καθημερινά κάθε δραστηριότητα μέσα στην εταιρεία, τόσο αναφορικά με τις εταιρικές διαδικασίες και αποφάσεις, όσο και αναφορικά με τις σχέσεις που διατηρούμε με εξωτερικούς κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την ενίσχυση των επιδόσεών της σε θέματα ισότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας, η Ελληνικός Χρυσός, μεταξύ άλλων, συμμετέχει στο Share Project, το οποίο στοχεύει στην διαφοροποίηση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων εντός της οικογένειας για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και την ενίσχυση του πατρικού ρόλου.