ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2023

Η εξορυκτική βιομηχανία εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες και τις κοινωνικές προσδοκίες, διαμορφώνοντας νέες τάσεις. Ας δούμε τις 10 κορυφαίες τάσεις που θα επηρεάσουν τη βιομηχανία εξόρυξης από το 2023 και μετά.

  1. Εξάρτηση από πράσινα μέταλλα για την τροφοδοσία της ενεργειακής μετάβασης

Ορισμένα κρίσιμα υλικά και μέταλλα απαιτούνται για την τροφοδοσία της μετάβασης της πράσινης ενέργειας – λίθιο για ηλεκτρικά οχήματα, χαλκός για συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας… ο κατάλογος είναι μακρύς. Ως αποτέλεσμα αυτής της αυξημένης ζήτησης, οι εταιρείες εξόρυξης αυξάνουν τη δυναμική με την οποία εξορύσσονται αυτά τα υλικά. Βελτιστοποιούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται αυτές οι εργασίες, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εργασιών επεξεργασίας.

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς υλικών «πράσινης» εξόρυξης αναμένεται να αυξηθεί από 11,0 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2022 σε 17,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2027.

  1. Εξόρυξη βαθέων υδάτων

Με αναμενόμενη ανάπτυξη 15,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030, η εξόρυξη βαθέων υδάτων αυξάνεται σε δημοτικότητα, χρόνο με το χρόνο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η εξόρυξη βαθέων υδάτων μπορεί να μειώσει την πίεση στην εξόρυξη κρίσιμων υλών μέσω της εξόρυξης πολυμεταλλικών οζιδίων. Τα πολυμεταλλικά οζίδια περιέχουν σημαντικές ποσότητες κρίσιμων υλών και η έρευνα για την αξιοποίησή τους ξεκίνησε από την ανάγκη για κρίσιμα μέταλλα για την υποστήριξη των αναγκών του αυξανόμενου πληθυσμού, της αστικοποίησης, των εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και την ανάπτυξη μιας οικονομίας πράσινης ενέργειας.

  1. Αυξανόμενος αριθμός συγχωνεύσεων και εξαγορών

Η βιομηχανία εξόρυξης οδεύει προς έναν αυξανόμενο αριθμό συγχωνεύσεων και εξαγορών, λόγω της «έλλειψης σαφούς στρατηγικής» μεταξύ των μεμονωμένων εταιρειών εξόρυξης, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες του Reuters.

  1. Εξερεύνηση νέων πεδίων

Μέσω της έρευνας για νέα εξορυκτικά πεδία επιδιώκεται να αποκαλυφθούν κοιτάσματα ορυκτών σε νέες περιοχές, μακριά από την άμεση γειτνίαση με τα υπάρχοντα ορυχεία.

Οι εταιρείες εξόρυξης επιδιώκουν να διερευνήσουν νέες περιοχές, καθώς η ζήτηση για μέταλλα και ορυκτά συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτές οι περιοχές έχουν ερευνηθεί ελάχιστα ή καθόλου μέχρι σήμερα και πιθανότατα να μας δώσουν νέα κοιτάσματα.

  1. Cloud computing

Καθώς όλες οι βιομηχανίες αναπτύσσονται όλο και περισσότερο ψηφιακά, η εξόρυξη δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι διαδικασίες εξόρυξης που είναι ενσωματωμένες στο cloud δίνουν  τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τον εξοπλισμό, να αναλύουμε τις τάσεις των δεδομένων και να προβλέπουμε διαδικασίες – μεταξύ άλλων. Χρησιμοποιώντας το cloud computing, οι εταιρείες εξόρυξης έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας και χειρισμού δεδομένων χωρίς την ανάγκη υποστήριξης μιας δαπανηρής υποδομής πληροφορικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών και αποτρέπει το πρόσθετο λειτουργικό κόστος. Επιπλέον, το cloud computing επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα εξόρυξης εξ αποστάσεως, προωθώντας την απρόσκοπτη επικοινωνία και μετριάζοντας τα προβλήματα που προκαλούνται από την μη πρόσβαση στην πληροφορία από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  1. Επεξεργασία περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών

Σύμφωνα με τις προσπάθειες για την κυκλική οικονομία τις οποίες εντείνουν οι περισσότερες βιομηχανίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, η βιομηχανία εξόρυξης πιθανότατα θα αυξήσει τις προσπάθειες ανακύκλωσης για να αυξήσει την παραγωγή και να συμβαδίσει με τη ζήτηση.

  1. Μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα ένταξης και διαφορετικότητας

Έχει δοθεί εκ νέου προσοχή στην ευημερία των εργαζομένων στον τομέα της εξόρυξης. Ενώ η φυσική ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον μείζον ζήτημα, η ευρύτερη βιομηχανία εξόρυξης γνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στους τομείς της ένταξης και της διαφορετικότητας.

  1. Δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού

Με απειλές όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού ή υλικών και τις αυξημένες τιμές λόγω του πολέμου, η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού είναι κάτι στο οποίο οι εταιρείες εξόρυξης εστιάζουν όλο και περισσότερο αυτή την χρονιά.

  1. AI & μηχανική μάθηση

Η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να μειώσει το κόστος και να ενισχύσει την λειτουργία μιας βιομηχανίας στο σύνολό της. Τα προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) βοηθούν στην παρακολούθηση όλου του εξοπλισμού εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων οχημάτων και στην ανάλυση όλων των δεδομένων που αφορούν μια διαδικασία εξόρυξης. Οι ομαλές λειτουργίες εξόρυξης επιτυγχάνονται με τη συντήρηση του εξοπλισμού, αλλά και την παρακολούθησης της απόδοσης και την αναγνώρισης των σφαλμάτων. Αυτό ισχύει και στα μέτρα κυβερνοασφάλειας. Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης μετατρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών από δραστηριότητα έντασης εργασίας που εξαρτάται από την ανθρώπινη συμμετοχή σε μια συστηματική διαδικασία που δίνει προτεραιότητα στα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, ενισχύει την ακρίβεια, εξαλείφει τα λάθη και επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων.

  1. Βιωσιμότητα & ESG

Το ότι η αντιμετώπιση της βιωσιμότητας (ή ίσως η έλλειψή της), είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα των τάσεων της εξόρυξης το 2023, δεν αποτελεί έκπληξη για τους περισσότερους εμπλεκόμενους σε αυτόν τον κλάδο, αλλά να σημειώσουμ επως ισχύει γι ακάθε βιομηχανικό κλάδο. Και αυτό διότι υπάρχει μια αύξηση των περιβαλλοντικών ανησυχιών για. Εδώ, καλούνται να παίξουν σημαντικό και αναβαθμισμένο ρόλο τα κριτήρια ESG, (Environmental, Social, Governance), αφού όλο και περισσότερες εταιρείες δέχονται πιέσεις να ενσωματώσουν δράσεις και πολιτικές προς το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση, αναδεικνύοντας την φιλοπεριβαλλοντική και κοινωνική τους στάση, βασικούς παράγοντες βιωσιμότητας.

Καλές πρακτικές στην Ελλάδα

Όσον αφορά την Νο 1 τάση που διαμορφώνεται σήμερα στην εξορυκτική βιομηχανία, δηλαδή την προσπάθεια εξασφάλισης της βιωσιμότητας μέσω εφαρμογής τήρησης των κριτηρίων ESG, στην Ελλάδα έχουμε να παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής. Μιλάμε για την εξόρυξη στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική και την εταιρεία που τα διαχειρίζεται, την Ελληνικός Χρυσός.

Η Ελληνικός Χρυσός αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βάση των αρχών της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας (Responsible Mining), ενσωματώνοντας στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου. Οι δεσμεύσεις της εταιρείας για τη Βιωσιμότητα αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), ο οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο υποχρεώσεων σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Υγεία & Ασφάλεια, το Περιβάλλον και την Κοινωνία, οι οποίες περιγράφουν το ελάχιστο επίπεδο των εταιρικών επιδόσεων όσον αφορά θέματα βιωσιμότητας. Το SIMS καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της εταιρείας προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Αναγνώριση της «εμμονής» της Ελληνικός Χρυσός σε θέματα ESG ήταν η πρόσφατη επιτυχία της στην πρώτη της αξιολόγηση συμμόρφωσης έναντι των προτύπων του πλαισίου «Προς μία Βιώσιμη Μεταλλευτική Δραστηριότητα» (Towards Sustainable Mining – TSM) της Ένωσης Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων του Καναδά (MAC), της οποίας αποτελεί μέλος μέσω της μητρικής της Eldorado Gold, για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.

Αλλά και το εν εξελίξει έργο των Σκουριών είναι σχεδιασμένο με τα υψηλότερα σχεδιαστικά πρότυπα σε επίπεδο λειτουργίας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα εξασφαλίζει μέγιστη περιβαλλοντική προστασία με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα αυτή της Ξηρής Απόθεσης των μεταλλευτικών καταλοίπων. Ως γνωστόν, όλα τα μεταλλεία παράγουν τέλματα -μίγμα νερού και στείρων υλικών-, το οποίο είναι το κατάλοιπο από την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Παραδοσιακά, τα τέλματα αποθηκεύονταν ως είχαν, σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, τις γνωστές λίμνες τελμάτων. Οι σύγχρονες μέθοδοι της ξηρής απόθεσης αφαιρούν το νερό, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αμμώδες υλικό, το οποίο κατόπιν διαστρώνεται και συμπιέζεται. Οι ξηρές αποθέσεις αποβλήτων κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη μεταλλευτική βιομηχανία, καθώς συνδέονται με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την αποθήκευση των αποβλήτων, ενώ επιπλέον ενσωματώνονται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευστάθεια.

Η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί όντως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ενσωμάτωση πρακτικών ESG οδηγεί σε σημαντική ανάπτυξη, και μάλιστα σε έναν κλάδο που έχει δεχθεί έντονες πιέσεις προκειμένου να βελτιώσει τις επιδόσεις του στον τομέα αυτόν. Η δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης έχει κερδίσει την αναγνώριση για την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, ενώ μέσω της ανάπτυξης της επένδυσής της έχει δημιουργήσει πολυάριθμες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη. Και ελπίζουμε να βρει πολυάριθμους μιμητές στον κλάδο…