ΕΠΕΝΔΥΣΗ… ΧΡΥΣΑΦΙ ΥΨΟΥΣ $1,9 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Μέσω της εν λόγω επένδυσης, η Ελλάδα αναμένεται να αναδειχθεί ως κορυφαία χώρα-παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη.

Ένα νέο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω του οποίου φιλοδοξεί κάνοντας πράξη την υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, να την μετατρέψει σε πηγή ευημερίας, εξέλιξης και προόδου για όλους, δημιουργώντας οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον, υλοποιεί η Ελληνικός Χρυσός. 

Μέσω της εν λόγω επένδυσης, η Ελλάδα αναμένεται να αναδειχθεί ως κορυφαία χώρα-παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται πως η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί από το 2012 ως θυγατρική της Καναδικής Eldorado Gold Corporation, μεταλλευτικής εταιρείας που έχει συμπληρώσει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Μάλιστα, έχοντας ως έδρα το Βανκούβερ του Καναδά, διαχειρίζεται μεταλλευτικά έργα σε Καναδά, Ελλάδα, Τουρκία, Βραζιλία, Σερβία και Ρουμανία, ενώ είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης.

Τι έργα σχεδιάζονται ανά μεταλλείο;

Στο πλαίσιο του καινούριου επενδυτικού σχεδίου, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει ανά μεταλλείο μια σειρά από έργα και εν γένει παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα:

Στην Ολυμπιάδα θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού προς αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας σε 650.000 τόνους/έτος, με κατάργηση της κατασκευής νέου εργοστασίου στην περιοχή του Μάδεμ Λάκκου.

Παράλληλα, μέσω της στρατηγικής επιλογής μείωσης της παραγωγής της γ’ φάσης λειτουργίας από 800.000 τόνους/έτος σε 650.000 τόνους/έτος, θα επιτευχθεί η παράταση ζωής του μεταλλείου, με την ταυτόχρονη  διατήρηση των θέσεων εργασίας για ακόμη περισσότερα χρόνια.

Όλα τα έργα αναβάθμισης υλοποιούνται εντός των ορίων της υφιστάμενης έκτασης δραστηριοποίησης, ενώ θα υπάρξει αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης νερού, καθώς επίσης και η εφαρμογή μιας καινοτόμου τεχνολογίας (λιθογόμωση πάστας) με χρήση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών μετά την εκμετάλλευση, συμβάλλοντας στην μείωση αποθήκευσης τελμάτων και τον περιορισμό της μεταφοράς αποβλήτων.

Σε ότι αφορά στις Σκουριές, λειτουργεί ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλεύματος, για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού προς εξαγωγή σε εργοστάσια κατεργασίας. Διαδικασία που με τη σειρά της υιοθετεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες σε κάθε πτυχή της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της διαχείρισης μεταλλευτικών καταλοίπων και υδάτων.

Εκτιμάται πως θα επιτευχθεί σημαντική μείωση στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, με εφαρμογή της τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης και την κατασκευή ενός νέου Oλοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων.

Στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και τον λιμένα Στρατωνίου, βρίσκονται σε εξέλιξη διερευνητικές γεωτρήσεις για τον εντοπισμό νέων, όσο και οικονομικά βιώσιμων αποθεμάτων. Παράλληλα, αναβαθμίζονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και ο λιμένας Στρατωνίου, ενώ στο χώρο ξηρής απόθεσης Κοκκινόλακκα χρησιμοποιείται η προηγμένη τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης, ενσωματώνοντας υλικά που προέρχονται από τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των παλαιών χώρων απόθεσης, καθώς και τα τέλματα και στείρα, που παράγονται από τις δραστηριότητες του μεταλλείου Ολυμπιάδας.

Πολλαπλά κέρδη και οφέλη 

Με βάση το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, από τα $1,9 δισ. επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το $1 δισ. αναμένεται να υλοποιηθεί και διατεθεί εντός της πρώτης πενταετίας. Τα δε εκτιμώμενα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο, όπως λ.χ. δικαιώματα εκμετάλλευσης, φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, θα διαμορφωθούν στα €2 δισεκατομμύρια.

Παράλληλα, τα έσοδα από τα μεταλλευτικά δικαιώματα για το κράτος και την τοπική κοινωνία της βορειοανατολικής Χαλκιδικής εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα €191 εκατ.

Όσο για την αξία των εξαγωγών που θα προκύψουν από το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, αναμένεται να φτάσει στα €11,3 δισ., συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ύψος της αξίας των αγορών σε επίπεδο αγαθών και υπηρεσιών από μέρους Ελλήνων προμηθευτών, καθώς θα υπερβεί τα €3,5 δισεκατομμύρια.

Οι δε άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, θα διαμορφωθούν σε 5.000. Μέγεθος, που είναι κατά 1.400 θέσεις εργασίας αυξημένο σε σχέση με ότι ισχύει σήμερα. Αξιοσημείωτο είναι και το πλήθος των επιπλέον θέσεων εργασίας σε σχέση με τις απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν στις 900. Όπως υπογραμμίζουν τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός, διαχρονική προτεραιότητα για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας δίνεται στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη, όπου και εδρεύει η επένδυση και τα Μεταλλεία. 

Μάλιστα, $80 εκατ. θα διατεθούν για σημαντικές επενδύσεις στον Δήμο Αριστοτέλη, αφορώντας σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με ενημέρωση από μέρους της εταιρείας, ποσό $15 εκατομμυρίων θα διατεθούν για έργα εντός της πρώτης 5ετίας. 

Τα δε κέρδη για την τοπική κοινωνία και οικονομία δεν σταματούν εδώ, καθώς μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, η αποκατεστημένη γη θα αποδοθεί στις τοπικές κοινότητες για νέες χρήσεις, όπως λ.χ. γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία κ.ά.

Επιπροσθέτως, αναμένεται να υπάρξει σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Σκουριές, χάρη στην επένδυση συνολικά €130 εκατ. για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, που περιλαμβάνει από την κατασκευή νέου χώρου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και μιας νέας μονάδας κατεργασίας νερού, με υψηλό βαθμό απόκρισης σε ακραία καιρικά φαινόμενα και προοπτική παροχής καθαρού νερού για άρδευση στην τοπική κοινότητα, μέχρι τον μικρότερο όγκο των μεταλλευτικών καταλοίπων (2 χώροι απόθεσης γίνονται 1) και μεγαλύτερη ασφάλεια στη διαχείριση και αποθήκευση τους, με την πλήρη επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.

 

[ΠΗΓΗ: https://emea.gr/, 12/11/2023]