ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών, οι χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες για τα εξορυκτικά έργα, η ανάγκη αύξησης της πρωτογενούς παραγωγής, η αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών, οι επενδυτικές ευκαιρίες αλλά και η αποδοτικότερη χρήση και βελτίωση των διαδικασιών και των τεχνολογιών ανακύκλωσης, ήταν μεταξύ των θεμάτων, που απασχόλησαν τη συζήτηση, στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες – 8th Greek Raw Materials Community Dialogue, που διοργανώθηκε από τον φορέα EIT RawMaterials – Regional Center Greece και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Κέντρου Πρώτων Υλών του EIT RawMaterials HUB Greece, Ομότιμος Καθηγητής, Ιωάννης Πασπαλιάρης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, στον 8ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες:

«Ένα από τα κύρια ζητήματα για την διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης και της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050, είναι η διασφάλιση της βιώσιμης προμήθειας Ορυκτών Πρώτων Υλών, κυρίως των κρίσιμων που απαιτούνται για ψηφιακές εφαρμογές και καθαρές τεχνολογίες όπως επίσης για τον τομέα των μεταφορών, με τη διαφοροποίηση των προμηθειών τόσο από πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς πηγές.

Η βιώσιμη εξόρυξη και διαχείριση των φυσικών πόρων και η μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της καινοτομίας και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των βασικών αλυσίδων αξίας της ΕΕ, είναι ουσιώδεις για την επίτευξη μιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας».

Ειδικοί εμπειρογνώμονες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων της εξορυκτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας, σημαντικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας των Ορυκτών Πρώτων Υλών, ρυθμιστικές αρχές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τον κλάδο, Έλληνες και Ευρωπαίοι επενδυτές, σύμβουλοι επενδύσεων και εκπρόσωποι χρηματοδοτικών φορέων, παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στο διάλογο που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα, οι καινοτομίες καθώς επίσης οι ανάγκες και οι επενδυτικές ευκαιρίες στη βιομηχανία των Ορυκτών Πρώτων Υλών, καθώς διανύουμε την εποχή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με τη φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης European Green Deal και την Πράξη για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act).

Όπως τόνισε ο επίτιμος Πρόεδρος της Euromines,  Μαρκ Ραχωβίδης: «Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνει την πιο σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας, αυτή η συνάντηση σε υψηλό επίπεδο είχε ως στόχο να καταδείξει την ουσιώδη φύση των Πρώτων Υλών σε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο. Η εκδήλωση παρείχε μια σειρά ρεαλιστικών συζητήσεων με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, δείχνοντας όχι μόνο τι χρειάζεται η Ελλάδα και η Ευρώπη, αλλά, κυρίως, τι μπορούν να κάνουν».

Οι επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου της χώρας μας, εδώ και χρόνια πρωτοπορούν,  ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής, κι εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Για την ανάγκη σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που θα προβλέπει σαφείς διαδικασίες αδειοδότησης, οι οποίες θα υλοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα, μίλησε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου: «Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η καθυστέρηση των αδειοδοτήσεων που προκαλούν αβεβαιότητα στις εταιρείες του κλάδου. Επιπλέον, το κανονιστικό πλαίσιο, πολύπλοκο, ασαφές και σε πολλές περιπτώσεις ανεφάρμοστο, επιβαρύνει και το κόστος παραγωγής. Η συμμόρφωση σε τεχνικές απαιτήσεις που δεν ισχύουν σε άλλα μέρη του κόσμου μειώνει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα. Αποτέλεσμα; Η ΕΕ χάνει σε ανταγωνιστικότητα απέναντι στους κύριους ανταγωνιστές της σε Ανατολή και Δύση συστηματικά επί δεκαετίες και ο εξορυκτικός κλάδος σε Ελλάδα και ΕΕ συρρικνώνεται αντί να μεγαλώνει».

Στη εκδήλωση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες επενδύσεων στη βιομηχανία Ορυκτών Πρώτων Υλών της ΕΕ, που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια των πόρων, την ανθεκτικότητα της αλυσίδας προμηθειών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών στην ΕΕ. Επιπλέον, μέσα από παραδείγματα εφαρμογής που παρουσιάστηκαν, αναδείχθηκαν πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν τη δέσμευση του τομέα προς την αειφορία και ένα πιο πράσινο μέλλον, όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εξορυκτικές διαδικασίες, η ηλεκτροκίνηση βαρέων οχημάτων κ.α. Επιπλέον συζητήθηκαν καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές που προωθούν την απανθρακοποίηση του τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή εκπροσώπων από μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.reporter.gr/, 14/11/2023]