ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Η εταιρεία πρωτοπορεί στη χώρα μας επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της παραγωγικής διαδικασίας 

Τα τελευταία χρόνια ο ψηφιακός μετασχηματισμός του μεταλλευτικού κλάδου έχει αποδεχθεί μια ζωτικής σημασίας διαδικασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη του. Αναλαμβανόμενη την τάση αυτή, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει διαρκώς τα τελευταία χρόνια σε καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές, καθώς και σε σύγχρονες διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, μυ στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας στην παραγωγική της διαδικασία, καθώς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια αγορά.

Η εφαρμογή όλων των καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών, που η εταιρεία αναπτύσσει στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της, χρησιμοποιεί ως υποδομή το υπόγειο ιδιωτικό δίκτυο με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 4G (LTE 4G), που πρώτη η Ελληνικός Χρυσός εγκατέστησε στην Ελλάδα σε υπόγειο μεταλλευτικό έργο και βάθος 300 μ. κάτω από το έδαφος.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ήδη στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας εφαρμόζονται τεχνολογίες όπως το σύστημα της εξ αποστάσεως ανατίναξης (Remote Blasting), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα παραγωγής του μεταλλείου να πραγματοποιεί τις ανατινάξεις στα μέτωπα παραγωγής συγκεντρωτικά και ελεγχόμενα, από το κέντρο ελέγχου που βρίσκεται στην επιφάνεια, με τη χρήση μάλιστα χύδην γαλακτωμάτων (Bulk Emulsion). Το αμέσως προσεχές διάστημα, η εταιρεία θα είναι η πρώτη μεταλλευτική εταιρεία στη χώρα και μια από τις ελάχιστες στον κόσμο, που θα εφαρμόζει το απομακρυσμένο ξεμπάζωμα (Remote Mucking) με τηλεχειρισμό των φορτωτών-μηχανημάτων, απομακρυσμένα, από κέντρο ελέγχου στην επιφάνεια. Πρόκειται για πρωτοβουλίες μετασχηματισμού που ενισχύουν σημαντικά τα επίπεδα ασφάλειας και αυξάνουν την παραγωγικότητα του μεταλλείου, μειώνοντας τον νεκρό χρόνο ανάμεσα στους κύκλους παραγωγής. 

Η εταιρεία πρωτοπορεί στη χώρα μας επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της παραγωγικής διαδικασίας. 

Στα σχέδια της εταιρείας είναι η υιοθέτηση περισσότερων εφαρμογών, όπως ο τηλεχειρισμός φόρτωσης, η τηλεμετρία οχημάτων και η εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης (collision avoidance system) που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και την παραγωγικότητα.

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η δοκιμή της λύσης του συστήματος αερισμού κατ’ απαίτηση (Ventilation on Demand), η οποία θα δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζεται αυτόματα και «έξυπνα» η παροχή και η ποιότητα του αέρα στα υπόγεια, με βάση τις ανάγκες των εργασιών εξόρυξης και της συγκέντρωσης ανθρώπων και μηχανημάτων ανά τομέα Αυτό θα επιτρέψει την παροχή της κατάλληλης ποσότητας φρέσκου αέρα μόνο εκεί που χρειάζεται, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το ήδη υψηλό επίπεδο ασφάλειας του υπόγειου μεταλλείου.

Και παρότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σε πρώτη ανάγνωση, περιλαμβάνει κυρίως την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών λύσεων στις επιμέρους δραστηριότητες μιας επιχείρησης, οι τεχνολογικές αυτές αλλαγές δεν γίνεται να μη συνοδεύονται και από την απαραίτητη αλλαγή στην κουλτούρα του οργανισμού, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων των ανθρώπων που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν στην πράξη.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΚΑΠΑ, 19/11/2023]