ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Την 1η Ιανουαρίου 2024 θα αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους οι νέοι αιρετοί, με τη θητεία τους να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2028. Όμως τι μισθό θα λαμβάνουν αυτά τα πέντε χρόνια;

Τον Μάρτιο, το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε έναν ενημερωτικό οδηγό με τίτλο «Πληροφορίες για τα εισοδήματα των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση», όπου περιέχονταν πληροφορίες για τα εισοδήματα των αιρετών. Τα εισοδήματα των δημάρχων προσδιορίζονται από συγκεκριμένες κοινές αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, ενώ υπάρχουν και κανονισμοί που καθορίζουν τα εισοδήματα των αντιδημάρχων και των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων βάσει ποσοστών.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική απόφαση, οι δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, αμείβονται με 4.275 ευρώ, ενώ οι δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000-100.000 αμείβονται με 3.420 ευρώ.

Σχετικά με τα εισοδήματα, οι περιφερειάρχες λαμβάνουν ίδιο ποσό με τους δημάρχους μεγαλύτερων πόλεων, ενώ οι αντιπεριφερειάρχες λαμβάνουν 3.206 ευρώ.

Στον πίνακα οι μισθοί δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων:

Φυσικά, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων και άλλα στελέχη έχουν το δικαίωμα, αν το επιθυμούν, να παραιτηθούν από την αμοιβή τους ή να την διαθέσουν για κοινωνικούς σκοπούς.

Στις αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα όπως έξοδα εκπροσώπησης, μετακινήσεις και χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, κ.α.

Ίδιο ποσό με τους δημάρχους των μεγαλουπόλεων λαμβάνουν και οι περιφερειάρχες, ενώ οι αντιπεριφερειάρχες παίρνουν το ποσό των 3.206 ευρώ.

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 11/10/2023]