ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΒΡΑΧΝΑΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ζωντανά παραμένουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία ως προς το ενεργειακό και τη διασφάλιση ανταγωνιστικών όρων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα η πρόσφατη ενεργειακή κρίση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη της διεύρυνσης και του εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με επίκεντρο τις πράσινες τεχνολογίες. Ωστόσο το έλλειμμα ανταγωνισμού της ελληνικής βιομηχανίας ως προς τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές λόγω των παθογενειών της ελληνικής αγοράς καθιστά την επίτευξη της επιδίωξης ακόμη πιο δύσκολη για τη χώρα μας.

Η μόνη βιώσιμη λύση που απομένει στις ελληνικές βιομηχανίες για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από τις απότομες μεταβολές και τις μη ανταγωνιστικές τιμές της  ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς, είναι η σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων, κατά κύριο λόγο  με παραγωγούς ΑΠΕ (RES ΡΡΑ).

Ωστόσο ακόμη υπάρχουν σημαντικά εμπόδια, που εμποδίζουν τις βιομηχανίες να συνάψουν ΡΡΑ σήμερα απ’ ευθείας με παραγωγούς ΑΠΕ, ενώ συνεχώς τίθενται και νέα. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η προσπάθεια του χρηματιστηρίου για δημιουργία πλατφόρμας για προώθηση των ΡΡΑς, προφανώς με τη μεσολάβηση των μεγάλων προμηθευτών, οι οποίοι θα αγοράζουν την πράσινη ενέργεια και θα την μεταπωλούν στις βιομηχανίες. 

Και ενώ από τον Οκτώβριο υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε η εξέταση των αιτήσεων παραγωγών ΑΠΕ για λήψη όρων σύνδεσης για έργα που έχουν δεσμευτεί ότι θα υπογράψουν ή έχουν υπογράψει ήδη ΡΡΑ με βιομηχανίες, επιχειρείται  να σταματήσει η όλη διαδικασία με την αιτιολογία της έλλειψης ηλεκτρικού χώρου.

Προτείνεται μάλιστα στο εξής για να πάρουν όρους σύνδεσης τα έργα με ΦΒ θα πρέπει να συνοδεύονται με μπαταρίες.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια σημαντική ανατροπή της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης πολιτικής για την προώθηση των ΡΡΑ παραγωγών ΑΠΕ με βιομηχανίες. Και αυτό γίνεται παρά το γεγονός, ότι είναι γνωστό, ότι μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι έχουν ήδη υπογράψει ΡΡΑ με παραγωγούς ΦΒ δυναμικότητας 1.500MW περίπου και περιμένουν  εδώ και ένα έτος να λάβουν όρους σύνδεσης, μια διαδικασία που όμως φαίνεται μέχρι στιγμής ότι ακυρώνεται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. 

Στην ουσία τα ήδη υπογεγραμμένα ΡΡΑ, που περιλαμβάνουν έργα με ΦΒ  τα οποία δεν έχουν πάρει όρους, δεν μπορούν να εκτελεστούν και ακυρώνονται στην πράξη, καθώς αυξάνεται σημαντικά αφενός η τιμή πώλησης της ενέργειας λόγω της προσθήκης της μπαταρίας, αφετέρου επιμηκύνεται ο χρόνος περάτωσης του έργου. Είναι σαφές ότι η συμφωνημένη τιμή ενός ΡΡΑ που αφορά ΦΒ με μπαταρία  δεν θα είναι ανταγωνιστική ως προς τις τιμές ενέργειας που πληρώνουν οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές μας.

Οι αρνητικές επιπτώσεις για τις βιομηχανίες θα είναι σημαντικές καθώς επίσης ανατρέπονται τα επιχειρηματικά τους σχέδια για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές τους και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς. 

Η βιομηχανία θεωρεί ότι η υποχρεωτική προσθήκη μπαταριών σε όλα τα ΦΒ δεν θα λύσει το πρόβλημα της συμφόρησης, ούτε ο ΑΔΜΗΕ θα αποφύγει στο μέλλον τις περικοπές  στην παραγωγή των ΑΠΕ, καθώς η φόρτιση των μπαταριών για δύο ώρες ή και τέσσερις ακόμη δεν επιφέρει ικανή αύξηση του φορτίου. Αντίθετα θα ήταν αποτελεσματικότερο να δοθούν ισχυρά κίνητρα να μετατοπιστεί μέρος  του φορτίου από τις ώρες αιχμής 18.00-22.00 στις ώρες 10.00-15.00. 

Τα ανοιχτά αυτά ζητήματα για το ενεργειακό της βιομηχανίας αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στη συνάντηση που θα έχει την ερχόμενη Δευτέρα ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Θ. Σκυλακάκης με το ΣΕΒ.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 25/10/2023]