ΝΕΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Στην προμήθεια ενός καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος Εκσκαφέα -Φορτωτή Ελαστικοφόρου προχωρά ο Δήμος Αριστοτέλη, προκειμένου να καλύψει ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας για κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και συντήρηση έργων στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλης Παναγίας.
Ταυτόχρονα προχωράει στην προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος Μεγάλης Παναγίας, το οποίο θα φέρει κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή για την μηχανική ( με κάδους ) ή χειρωνακτική αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, η εκτιμώμενη αξία των δυο μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 320.000 ευρώ. Μέρος του ποσού αυτού (120.000 ευρώ)προέρχεται από χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ενώ το υπόλοιπο ποσό (200.000 ευρώ) θα διατεθεί από το Δήμο Αριστοτέλη από ίδιους πόρους (μεταλλευτικά τέλη).
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος δήλωσε:
«Η σθεναρή διεκδίκηση των μεταλλευτικών τελών απο τη διοίκηση μας και η εξοικονόμηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα, φέρνει συχνά τέτοια αποτελέσματα, όπως η δυνατότητα περαιτέρω εμπλουτισμού του μηχανολογικού μας εξοπλισμού. Έτσι αντί για ένα όχημα, καταφέρνουμε να προμηθευτούμε δύο νέα οχήματα που ήταν απολύτως απαραίτητα. Αυτά θα ενισχύσουν τόσο τις υπηρεσίες καθαριότητας, όσο και την δυνατότητα υποστήριξης τεχνικών εργασιών και εργασιών πολιτικής προστασίας σε Μεγάλη Παναγία, Γομάτι και Πυργαδίκια»