ΤΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1,9 KAI 1,3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ELDORADO

Την δυνατότητα να καταστεί η Ελλάδα τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη δίνει η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της Hellas Gold ύψους 1,9 και 1,3 δισ. ευρώ!

Με στόχο το 2026 να είναι η πρώτη χρονιά που, το μεταλλείο στις Σκουριές θα είναι πλήρως λειτουργικό επανεκκινεί η μεγάλη επένδυση που είχε παγώσει τα τελευταία χρόνια.

Πρώτη ευρωπαϊκή χώρα παραγωγός η Σουηδία, με 8,1 τόνους χρυσού, δεύτερη η Φινλανδία, με 7,7 τόνοι, για την τρίτη θέση, με 6,7 τόνους χρυσού θα μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή της Eldorado Gold, Χρήστο Μπαλάσκα.

Η έναρξη του έργου είναι δρομολογημένη έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση τόσο από την EBRD όσο από δανεισμό μέσω ελληνικών τραπεζών, ενώ έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των αδειοδοτήσεων.

Στην φάση της κατασκευαστικής ολοκλήρωσης-πλέον- σε ορίζοντα 2,5 ετών το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, καθώς η Eldorado Gold έχει «ρίξει» ήδη 1,3 δισ. και δρομολογεί projects για άλλα 1,9 δισ. Στόχος το 2026-πρώτη χρονιά πλήρους λειτουργίας και της νέας μονάδας ένας κύκλος εργασιών που θα ξεπερνά τα 800 εκατ., με σημαντική συμβολή και στις εξαγωγές που από το 1 δισ σήμερα εκτιμάται πως, μπορούν να ξεπεράσουν τα 11 δισ., τα επόμενα χρόνια.

Ενδεχομένως από τους μεγαλύτερους εργοδότες -ως προς τις νέες θέσεις εργασίας, σε μία περιοχή με ελάχιστα επενδυτικά έργα-, η εταιρία υπολογίζει ότι στο μεταλλείο των Σκουριών θα απασχολούνται επιπλέον 1.400 άτομα. Με πολύ σημαντικό πως, το μέσο μισθολογικό κόστος ανέρχεται στις 40.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδίασμά της διοίκησης, το τρέχον εξάμηνο ξεκινούν οι χωματουργικές εργασίες και η κατασκευή έργων οδοποιίας διασύνδεσης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, η θεμελίωση με πασσάλους μονάδας πρωτογενούς θραύσης και θόλου στέγασης προθραυσμένου μεταλλεύματος η κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας νερών μεταλλείου.

Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η κατασκευή υποσταθμού και δικτύου ηλεκτροδότησης, η κατασκευή του Χώρου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, η κατασκευή καναλιών εκτροπής όμβριων υδάτων ενώ θα δρομολογηθούν οι εργασίες επιφανειακού ορύγματος. Προς τα τέλη του 2023 υπολογίζεται πως θα μπαίνει μπροστά χρονιάς η κατασκευή μονάδας φιλτρόπρεσσας για τη διήθησή των τελμάτων.

Σε ότι αφορά στην Ολυμπιάδα συνεχίζεται ο μετασχηματισμός του μεταλλείου, με έμφαση στη σταδιακή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων, που βελτιώνουν σημαντικά την παραγωγικότητα και ενισχύουν περαιτέρω τα επίπεδα ασφάλειας. Ήδη η παραγωγή «τρέχει» με ετήσιο ρυθμό τάξης 470 χιλ. τόνων ανά έτος και το 2022 ανήλθε στις 56.333 ουγκιές χρυσού, καταγράφοντας μικρή αύξηση σέ σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημειώνοντας πως, μέχρι σήμερα, η Ολυμπιάδα είναι η μόνη πηγή θετικών ταμειακών ροών της εταιρίας.

Τομέας όπου η διοίκηση της εταιρίας έχει στρέψει το ενδιαφέρον της είναι της αξιοποίησης του αλουμινίου- που λόγω της «πράσινης μετάβασης» της οικονομίας (με την Ε.Ε να έχει προτεραιοποιήσει την σχετική διαδικασία)- θα μπορεί να αποφέρει σημαντικά καθαρά έσοδα/κερδοφορία.

Η συνολική διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προβλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού.

Η διετία 2024-2025 είναι για την Ελληνικός Χρυσός η περίοδος της επιτάχυνσης για την ολοκλήρωση των κατασκευών στις Σκουριές και την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ολυμπιάδα, ενώ από το 2025-2029 με την ολοκλήρωση των κατασκευών θα μπει στην περίοδο της ανάπτυξης με τη μεγιστοποίηση της απασχόλησης και της παραγωγής.

Η Ελληνικός Χρυσός, σημειώνει η εταιρία, καθοδηγούμενη από την Καναδική μητρική της Eldorado Gold, εφαρμόζει παγκόσμια στάνταρντ στους τομείς ESG και μετρά συστηματικά τις επιδόσεις της σε αυτά, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας των ανθρώπων της, βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση και συστηματικό, ανοιχτό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

Οι 10+ 5 «σταθμοί» των δυο έργων

Με εξασφαλισμένη πλέον τόσο τη χρηματοδότηση όσο και κάθε είδους αδειοδότηση, το έργο των Σκουριών εισέρχεται σε φάση κατασκευαστικής ολοκλήρωσης 2,5 ετών μέσω πρόσθετων επενδύσεων 845 εκατ. δολαρίων.

Η συνολική διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προ- βλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα τεχνικά υποέργα του έργου των Σκουριών συναντάμε:

 • Ανέγερση εργοστασίου εμπλουτισμού (όπου διαχωρίζεται το εξορυσσόμενο μετάλλευμα) – έχει ολοκληρωθεί.
 • Χωματουργικές εργασίες & κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας μεταλλευτικών εγκαταστάσεων – έναρξη Β εξάμηνο 2023.
 • Θεμελίωση με πασσάλους μονάδας πρωτογενούς θραύσης και θόλου στέγασης προθραυσμένου μεταλλεύματος – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023.
 • Κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας νερών μεταλλείου – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
 • Κατασκευή υποσταθμού και δικτύου ηλεκτροδότησης – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023.
 • Κατασκευή του Χώρου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023.
 • Κατασκευή καναλιών εκτροπής όμβριων υδάτων – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023.
 • Έναρξη εργασιών επιφανειακού ορύγματος – έναρξη στα τέλη 2023.
 • Κατασκευή μονάδας φιλτρόπρεσσας για τη διήθηση των τελμάτων – έναρξη στα τέλη 2023.
 • Ανάπτυξη υπόγειου μεταλλείου – έναρξη α’ εξάμηνο 2024.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στην Ολυμπιάδα συνεχίζεται ο μετασχηματισμός του μεταλλείου, με έμφαση στη σταδιακή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων, που βελτιώνουν σημαντικά την παραγωγικότητα και ενισχύουν περαιτέρω τα επίπεδα ασφάλειας. Ήδη η παραγωγή τρέχει με ετήσιους ρυθμούς της τάξης των 470 χιλ. τόνων ανά έτος και το 2022 ανήλθε στις 56.333 ουγκιές χρυσού, καταγράφοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μέχρι σήμερα, η Ολυμπιάδα είναι η μόνη πηγή θετικών ταμειακών ροών της εταιρίας.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του μεταλλείου, έχουν ξεκινήσει να ενσωματώνονται τεχνολογίες και σύγχρονες διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, όπως:

 • Εγκατάσταση εταιρικού δικτύου 4G στο υπόγειο μεταλλείο (LTE 4G) σε συνεργασία με Cosmote: Το μοναδικό στην Ελλάδα σε βάθος 300μ. κάτω από το έδαφος.
 • Απομακρυσμένη πυροδότηση (Remote Blasting):
 • Απομακρυσμένο ξεμπάζωμα (Remote Mucking): Η πρώτη μεταλλευτική εταιρία στην Ελλάδα που το εφαρμόζει.
 • Ανατίναξη με χύδην γαλακτώματα (Bulk Emulsion): Η πρώτη μεταλλευτική εταιρία στην Ελλάδα που το εφαρμόζει.
 • Αερισμός κατ’ απαίτηση (Ventilation on Demand) σε εξέλιξη.