«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ» ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΡΝΑΙΑΣ

Πρόσκληση σε Συνάντηση Ενημέρωσης με θέμα:«Ενημέρωση & Ενδυνάμωση Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & των οικογενειών τους»Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023, 12:00 έως 14:00 στο ΚΑΠΗ ΑΡΝΑΙΑΣ.

Η συνάντηση στοχεύει στην:

  1. ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για τα δικαιώματά τους.
  2. ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

iii. ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στις οργανώσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος.

  1. διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 22/5/2023]