Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τι ζητούν επενδυτές και κοινωνία από τη βιομηχανία. Η οικονομική αβεβαιότητα, η πολιτική αναταραχή και οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες είναι μερικές από τις προκλήσεις που η μεταλλευτική βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει. Το κρίσιμο θέμα της βιωσιμότητας επηρεάζει σημαντικά τις προτεραιότητες των επενδυτών και του κοινωνικού συνόλου, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες να εστιάζουν την προσοχή τους τόσο στην καινοτομία και τις οικονομικές επιδόσεις, όσο και στο να γίνουν πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με μελέτη της Accenture, περίπου το 63% των επενδυτών στον τομέα εξόρυξης δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εκποιήσουν ή να αποφύγουν να επενδύσουν σε εταιρείες που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους για την απαλλαγή από τον άνθρακα ή δεν επιδιώκουν επαρκείς δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, ένα σημείο που ξεχώρισε στη μελέτη είναι η ανάγκη οι εξορυκτικές εταιρείες να αγκαλιάσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να αυξήσουν την αξία τους, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Οι εταιρείες λοιπόν για να είναι βιώσιμες πρέπει να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημερινού επιχειρηματικού τοπίου. Ταυτόχρονα, πρέπει να δίνουν σημαντική βαρύτητα στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια (ESG).

Το ESG δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες εξόρυξης να εξισορροπήσουν τα οικονομικά, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά οφέλη, να μετριάσουν τους κινδύνους, να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και να ισοσταθμίσουν επιτυχώς τα οφέλη για τον πλανήτη, τους ανθρώπους και την οικονομία.

Πώς οι μεταλλευτικές εταιρείες αξιοποιήσουν τα κριτήρια ESG;

Ήδη, είναι πολλές οι εταιρείες του κλάδου που λαμβάνουν ενεργά μέτρα σχετικά με το ESG, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητές τους και μετρώντας τις επιδόσεις τους. Μια από αυτές, είναι η Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία που αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική. Η εταιρεία, πιστή στις αρχές της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας (Responsible Mining), ενσωματώνει στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου, με στόχο την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και μακροπρόθεσμα ωφέλιμης επένδυσης για όλους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει θέσει τα θεμέλια για την ενσωμάτωση των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών, καθώς και κριτηρίων Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στην καθημερινή της πρακτική με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS). Το SIMS καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της εταιρείας προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. 

Για τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, η εταιρεία εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με πάνω από 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου με μετρήσεις αναρτώμενες σε πραγματικό χρόνο (real time) σε ειδική ανοιχτή πλατφόρμα στο διαδίκτυο, η οποία είναι προσβάσιμη από όλους.

Επιπλέον, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης περιοχών από προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα άλλων ιδιοκτητών. Έως σήμερα έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση της περιοχής από 3 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων από παλαιότερη μεταλλευτική δραστηριότητα πολλών δεκαετιών. Ένας από αυτούς τους χώρους έχει δώσει τη θέση του σε ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, το οποίο φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδημικών και τοπικών ειδών, που θα αξιοποιηθούν στα έργα αποκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το νέο, σύγχρονο μεταλλείο των Σκουριών θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων που επιτρέπει την ασφαλή διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα το έργο να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έως και 40%. Στην πράξη αυτή η μείωση μεταφράζεται στην απελευθέρωση της κοιλάδας του Λοτσάνικου ρέματος που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό πριν την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, προοριζόταν να μετατραπεί σε χώρο υγρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων.

[ΠΗΓΗ: https://www.defence-point.gr/, 23/3/2022]