ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κυψελών από μελισσοκόμους στην Π.Ε Χαλκιδικής και στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει τα εξής:

«Επιτρέπεται το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

  • Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή και αποφεύγεται όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
  • Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
  • Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.
  • Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.
  • Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.
  • Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
  • Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.»

Επίσης οι κυψέλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που δεν παρεμποδίζουν την διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Επισημαίνεται ότι προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν τους μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται εντός χωρικών ορίων Π.Ε Χαλκιδικής, για τη λήψη των παραπάνω προληπτικών μέτρων.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 5/4/2023]