ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης για την Ελλάδα, καθώς παρουσιάζει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, απασχολεί πάνω από 100.000 εργαζομένους και υποστηρίζει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, με πολλαπλά οφέλη για όλους.

Σύμφωνα με την Έκθεση Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΜΕ) για το 2021, ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος εμφάνισε θετικές επιδόσεις, καταγράφοντας αισθητά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2020. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, παρουσιάζουν οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η αύξηση των διατιθέμενων πόρων προς την κοινωνία, καθώς οι «κοινωνικές επενδύσεις» που έγιναν από τις 30 μεταλλευτικές εταιρείες του ΣΜΕ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.

Είναι αξιοσημείωτο πως από το ποσό αυτό το 1,3 εκατ. ευρώ δόθηκε αποκλειστικά από την Ελληνικός Χρυσός για έργα κοινωνικής ευθύνης και για την τοπική ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής. Σε αυτά δεν υπολογίζονται τα επιπλέον 2,6 εκατ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα λάβει ο Δήμος Αριστοτέλη από τα μεταλλευτικά τέλη που η εταιρεία θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ για διπλασιασμό του ποσοστού των μεταλλευτικών δικαιωμάτων υπέρ του δήμου για το 2020 και το 2021.

Η Ελληνικός Χρυσός, από την αρχή της δραστηριότητάς της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας που τη φιλοξενεί και τη στηρίζει, μέσω της απασχόλησης -δίνοντας προτεραιότητα σε κατοίκους της περιοχής-, αγορών από τοπικούς προμηθευτές και κοινωνικών επενδύσεων που αφορούν σε έργα υποδομής, εκπαίδευσης, υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αξίζει δε, να σημειωθεί πως, την τελευταία δεκαετία’ η εταιρεία έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 25 εκατ. ευρώ.

Όλες αυτές οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη. Αναγνωρίζοντας πως οι δράσεις και τα έργα κοινωνικού χαρακτήρα που υλοποιεί πρέπει να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, η εταιρεία κρατά διαχρονικά ανοιχτή επικοινωνία με τους κοινωνικούς της εταίρους για την εύρεση όσο το δυνατόν καλύτερων δράσεων, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Είναι ενδεικτικό ότι η εταιρεία πραγματοποίησε εντός του 2022 περισσότερες από 140 συναντήσεις με τους κοινωνικούς της εταίρους.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Παράλληλα, η εταιρεία, μεταξύ άλλων, έχει ενσωματώσει στις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας της τη δημιουργία του Μηχανισμού Υποβολής Αναφοράς (Grievance Mechanism), όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να θέσει υπόψη της εταιρείας ζητήματα που τον απασχολούν και αφορούν την ίδια τη δραστηριότητα της. Παράλληλα, προχώρησε στην εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, μια άκρως διεξοδική και σε βάθος αποτύπωση των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών παραμέτρων του έργου ανάπτυξης των μεταλλείων, διεξάγοντας μια εκτενή διαδικασία διαβούλευσης, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά.

Οι διαρκείς προσπάθειες της εταιρείας για ειλικρινή και διαφανή διάλογο, καθώς και οι δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που υλοποιεί, αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή της απέναντι στην τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία η εταιρεία στηρίζεται για να σχεδιάζει τα έργα εκείνα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας, η εταιρεία σχεδιάζει εμβληματικές επενδύσεις ουσιαστικής επίδρασης περί τα 80 εκατ. δολάρια σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης εντός της επόμενης 25ετίας, ώστε η μεταλλευτική δραστηριότητα να αποτελέσει πηγή ευημερίας για το παρόν και το μέλλον του τόπου.

ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τις αρχές του 2022 και έως σχεδόν τα τέλη του ίδιου έτους η εταιρεία έχει υλοποιήσει περί τις 118 δράσεις και έργα κοινωνικής υπευθυνότητας που ξεπερνούν το 1,1 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας κατ’ ουσία τον ήδη αυξημένο προϋπολογισμό του 2021. Από το σύνολο των έργων, το 68% είναι ήδη ολο-κληρωμένα, το 25% είναι σε εξέλιξη και το 8% ετησίως επαναλαμβανόμενα. Ενδεικτικά, επενδύθηκαν σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα: 

  • Δαπάνες άνω των C230 χιλ. σε πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα της Εκπαίδευσης.
  • £269 χιλ. σε υγειονομική περίθαλψη και σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
  • Δαπάνες άνω των £240 χιλ. σε έργα Υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς οικοδομικών υλικών στον Δήμο Αριστοτέλη.
  • Δωρεά ενός νέου απορριμματοφόρου στον Δήμο Αριστοτέλη, με κόστος €158 χιλ

[ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΙΔΕΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, 24/2/2023]